MO APVV Poprad oznamuje svojim členom, že dňa 30. mája 2024 od 10:00 h sa uskutoční posedenie pri guláši pri Obore na Kvetnici (smer Poprad - Spišské Bystré). Žiadam členov MO APVV Poprad, aby svoju účasť nahlásili predsedovi MO JUDr. Maličkému na mobil: 0905 433502 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., aby sme vedeli navariť dostatok gulášu. Ak si prinesiete niečo na pitie, nebude prekážkou. Poplatok za guláš bude 2 € pre člena, 5 € pre nečlena. Nahlásenie najneskôr do 20.5.2024, aby sme vedeli nakúpiť dostatok materiálu.

JUDr. Ladislav Maličký
predseda MO APVV Poprad


      Oznamujeme členom MO APVV Poprad, že počnúc dňom 24. októbra 2023 sa začína predaj členských známok (14 eur/ks). Následne bude predaj prebiehať každý utorok a štvrtok v čase od 10:00 - 12:00 h výhradne na recepcii Okresného riaditeľstva PZ v Poprade.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Oznamujeme, že v dňoch 12. decembra 2023 - 15. decembra 2023 sa plánuje vlakový zájazd do Prahy. O podmienkach budete informovaní v priebehu mesiaca november. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. číslach: 0907 103615 alebo 0911 975647.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      MO APVV Poprad usporiada dňa 26. októbra 2023 autobusový zájazd Poprad - Červený kláštor - Nedzica (PL). Odchod autobusu uvedeného dňa je o 8:30 h spred OC Billa Poprad. Cena zájazdu: 10€ na osobu. Záujemcovia hláste sa na tel. čísle: 0907 103615 alebo 0911 975647 do 24.10.2023.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Dňa 19. mája 2023 (piatok) sa uskutoční zájazd do Bojníc spojený s návštevou Bojnického zámku a ZOO. Každý účastník si vstupné hradí sám. Zúčastniť sa môžu aj rodinní príslušníci. Vstupné (zámok): dospelý 11€, dôchodca 7,50€, dieťa do 6 rokov 2€, do 15 rokov 5€. Vstupné do ZOO: deti do 15 rokov 4€, dôchodcovia a ZŤP 4€, dospelý 8€. Odchod autobusu je od BILLA Poprad v čase o 07:30 hod. Svoju účasť záväzne potvrďte do 17.5.2023 na tel. čísle: 0907 103 615 (Eva Pivovarníková), alebo 0911 975 647 (Igor Galata)..

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Dňa 12. mája 2023 (piatok) sa uskutoční tradičný májový guláš v objekte poľovníckej chaty Kvetnica. Žiadame o záväzné potvrdenie účasti do 10.5.2023 na tel. čísle: 0907 103 615 (Eva Pivovarníková), alebo 0911 975 647 (Igor Galata).

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Predsedníčka MO APVV Poprad zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 27. apríla 2022 o 14:00 h (streda) v reštaurácii Reduta na Námestí sv. Egídia v Poprade (vchod vedľa Army Shopu). Program a viac informácií si môžete pozrieť tu .

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Oznamujem členom MO APVV Poprad, že plánovaná členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 17. februára 2022 o 14:00 h v zasadačke OR PZ Poprad sa z objektívnych dôvodov (COVID-19 - zákaz usporiadania zhromaždení) neuskutoční. Nový termín bude včas oznámený cestou našej web stránky.
     Upozorňujeme členov MO APVV Poprad, že v dňoch 15.2. a 16.2.2022 v čase od 9:00 do 10:00 h - hlavný vchod OR PZ v Poprade sa členské známky na rok 2022 budú predávať. Okrem toho odporúčame, aby ste členské platili p. Pivovarníkovej aj mimo týchto dní po telefonickom dojednaní na mobile: 0907 103615.
     Predseda MO APVV Poprad zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 17. februára 2022 o 14:00 h (štvrtok) v zasadačke Okresného riaditeľstva PZ v Poprade na ul. Alžbetinej č. 714/5. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu .

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Oznamujeme členom MO APVV Poprad, že z dôvodu nepriaznivej situácie koronavírusu zatiaľ schôdzu neplánujeme. O termíne schôdze budete včas informovaní na web stránke asociácie.
     K výberu členského na r. 2021 oznamujeme, že je potrebné sa skontaktovať s predsedníčkou Evou Pivovarníkovou na mobile 0907 103615 a dohodnúť si termín na úhradu členského tak, aby výber bol vykonaný do konca marca 2021. Predsedníčka bude členské vyberať v mieste trvalého pobytu na ul. L. Svobodu 2568/38 v Poprade. Tí členovia, čo bývajú mimo mesta Poprad, nech si zariadia cez kolegov, aby ten, kto bude cestovať do Popradu, im zobral členské a uhradil aj za nich.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Oznamujeme členom MO APVV Poprad, že v dňoch 25. a 26. novembra 2020 v čase od 10:00 h do 13:00 h sa budú vo vestibule Okresného riaditeľstva PZ v Poprade predávať členské známky na rok 2021. Predaj členského bude vykonávať predseda MO APVV Poprad, p. Pivovarníková. Môžete sa s ňou spojiť aj telefonicky na mobil: 0907 103615.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Oznamujeme členom MO APVV Poprad, že dňa 4. septembra 2020 sa od 9:00 h uskutoční posedenie pri guláši pre členov MO. Posedenie sa bude konať na Poľovníckej chate na Kvetnici (pri obore - smer Poprad - Sp. Bystré). Počas akcie sa bude vykonávať súťaž v streľbe zo vzduchovky, prvé 3 miesta budú ocenené. Záujemcovia, prosím zašlite informáciu, že sa akcie zúčastníte na mobil 0907 103615 p.Pivovarníková, alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr do konca augusta 2020.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Oznamujem všetkým členom MO APVV Poprad, že plánovaná akcia "posedenie pri guľáši", ktorá sa mala uskutočniť 15. mája 2020 pri obore na Kvetnici sa nebude konať z dôvodu zabráneniu šírenia koronavírusu. Taktiež rušíme akciu "zájazd do Varšavy", ktorý sa plánoval v mesiaci september 2020, z toho istého dôvodu.
     Ďakujem za pochopenie.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Predseda MO APVV Poprad zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 20. februára 2020 o 14:00 h (štvrtok) v zasadačke hotela TATRA v Poprade na ul. Karpatskej.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba orgánov členskej schôdze - predsedajúceho, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Správa o výsledkoch hospodárenia s finančnými prostriedkami MO APVV v roku 2019.
5, Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v r. 2019.
6, Správa o stave členskej základne k 31.12.2019.
7, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
8, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
9, Návrh na odmenu pre členov MO APVV.
10, Diskusia.
11, Záver - návrh a prijatie uznesenia.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad

Poznámka:
     Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 15.1.2020. Najneskôr na schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14,00 € za rok 2020, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. Z časových a priestorových dôvodov na schôdzi, odporúčame všetkým členom uhradiť členský príspevok pred jej konaním, t.j. vo štvrtok v dňoch 6.2. a 13.2.2020 v čase od 9:00 do 10:00 h - hlavný vchod OR PZ v Poprade. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť, žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili najneskôr do 20.2.2020. Členom MO APVV, ktorí do 31.3.2020 neuhradia členský príspevok, členstvo v APVV skončí podľa článku 8, ods. 7, písm. d) Stanov APVV, ak o tom nerozhodne predsedníctvo MO inak.


      Na členskej schôdzi MO APVV Poprad bola schválená akcia - Zájazd do Prahy, počet prihlásených osôb je úplný, ďalší sa už nemôžu prihlasovať, jedine vtedy, ak by niekto vypadol. Z uvedeného dôvodu sa treba začiatkom apríla ešte opýtať p.Pivovarníkovej, či sa nejaké miesto neuvoľnilo.
     K ďalšej odsúhlasenej akcii - Guláš, tento sa bude konať v priestoroch Obory na Kvetnici dňa 17. mája 2019. Z uvedené dôvodu sa treba prihlásiť telefonicky u p.Pivovarníkovej na mobil 0907 103615, alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Ponuka z IPA Zakopane - Zájazd do Varšavy. V tejto súvislosti sú propozície v poľštine, môžete si ich pozrieť tu.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad