2023

Posedenie pri guláši
MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2023 usporiadala aj tento rok, dňa 9.9.2023 posedenie pri guláši. Posedenie sa uskutočnilo v areáli pri Vodnom mlyne, v obci Jelka. Za pekného slnečného počasia sa v nádhernom prostredí Malého Dunaja stretlo 32 členov, vrátane niekoľkých rodinných príslušníkov. Vynikajúci guláš, na ktorý prispel divinovým mäsom jeden z našich členov, Otto Múčka, uvarili Tibor Nosian, Michal Danko a asistenti Stanislav Svítok, Ladislav Palšovič a Ferdinand Budai. O prekvapenie v podobe pečených bravčových rebierok a kuracích krídeliek sa postaral ďalší náš člen - Vojtech Németh. Super jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou z miestnej reštaurácie. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem.

Splav Malého Dunaja
MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2023 usporiadala dňa 10.6.2023 plánovanú akciu „Splav Malého Dunaja". Zraz účastníkov MO APVV Pezinok a rodinných príslušníkov bol o 9.30 h, pri reštaurácii „ISTER" v obci Jelka, kde začínal splav. Splav končil pri vodnom mlyne opäť v obci Jelka. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem.

Členská schôdza 2023
Dňa 3.3.2023 sa uskutočnila v reštauračnom zariadení Vitamín Galery Sport Pub, Fajgalská cesta 2, Pezinok, členská schôdza MO APVV Pezinok za účasti 1. viceprezidenta  APVV  JUDr. Jána Štepanovského a 60 členov MO. Členskú schôdzu viedol predseda MO JUDr. Stanislav Svítok. Na schôdzi boli odovzdané členom MO medaily II. a III. stupňa a  jubilantom pamätné listy od prezidenta APVV. Predsedom MO boli udelené a odovzdané pamätné listy a čestné uznanie za aktívnu prácu. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie, ktoré prebiehalo v príjemnej priateľskej atmosfére.

2022

Posedenie pri guláši
MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2022 usporiadala dňa 10.9.2022 posedenie pri guláši. Posedenie sa uskutočnilo v areáli pri Vodnom mlyne, v obci Jelka. Za pekného počasia sa v nádhernom prostredí Malého Dunaja stretlo 35 členov vrátane niekoľkých rodinných príslušníkov. Vynikajúci guláš, na ktorý poskytol divinové mäso jeden z našich členov, Jozef Haršany, uvarili Tibor Nosian, Michal Danko a asistenti Stanislav Svítok, Ladislav Palšovič a Ferdinand Budai. O prekvapenie v podobe pečených bravčových kolien a kuracích krídeliek sa postaral ďalší náš člen - Vojtech Németh. Super jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou z miestnej reštaurácie. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem.

Členská schôdza 2022
Dňa 25.4.2022 o 17:00 hod. sa konala v priestoroch Vitamín Galery Sport Pub, Fajgalská cesta 2, Pezinok riadna členská schôdza miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Pezinok. Po ukončení členskej schôdze nasledovalo spoločenské posedenie s večerou a občerstvením, ktoré prebiehalo v príjemnej atmosfére.

2021

Posedenie pri guláši
MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2021 usporiadala dňa 11.9.2021 posedenie pri guláši. Posedenie sa uskutočnilo v areáli pri Vodnom mlyne v obci Jelka.  V nádhernom prostredí a pekným počasím sa nás stretlo 28 členov a ich rodinných príslušníkov. Vynikajúci guláš nám uvarili Michal Danko, Tibor Nosian a asistenti Stanislav Svítok, Ladislav Palšovič a Ferdinand Budai. Ako malé prekvapenie, ako vždy  - pečené bravčové kolená a kuracie krídla zabezpečil Vojtech Németh. Všetkým zo srdca ďakujem. Super jedlo sme zapili pivkom a kofolou z miestnej reštaurácie.

Exkurzia offroad parcours VW Bratislava
Členovia miestnej organizácie APVV Pezinok sa podľa plánu práce na rok 2021 zúčastnili dňa 28.7.2021 exkurzie offroad parcours v závode Volkswagen Slovakia Bratislava.

2020

Posedenie pri guláši
MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2020 usporiadala dňa 12.9.2020 v areáli pri Vodnom mlyne v obci Jelka posedenie pri guláši. V prekrásnom prostredí a pri nádhernom počasí sa nás stretlo 24 členov a ich rodinných príslušníkov. vynikajúci guláš nám uvarili Michal Danko, Tibor Nosian a asistenti Ferdinand Budai a Stanislav Svitek. Ako malé prekvapenie - pečené rebrá a kuracie krídla zabezpečil Vojtech Németh. Všetkým zo srdca ďakujem. Super jedlo sme zapili pivkom a kofolou z miestnej reštaurácie.


2017

III. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 30.9.2017 sa konal III. ročník súťaže vo varení guláša MO APVV v pôsobnosti Bratislavského kraja. Súťaž sa konala pri Malom Dunaji - vodný mlyn Jelka. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá zo 6, ktoré pôsobia v Bratislavskom kraji. Výsledky: 1. MO Bratislava V, 2. MO Bratislava mesto a okolie, 3. MO Bratislava II, 4. MO Pezinok.

2016

Tradičné stretnutie pri Malom Dunaji v Jelke
Dňa 3.9.2016 sa členovia MO Pezinok zišli už tradične pri varení gulášu pri Malom Dunaji v Jelke. Toto stretnutie bolo obohatené účasťou vo Vodnom mlyne, ktoré bolo spojené s lektorským výkladom. Akcie sa zúčastnilo 33 členov.

2015

Guláš párty
Dňa 5.9.2015 zorganizovala MO Pezinok pre svojich členov posedenie v priestoroch Vodného mlyna Jelka, zúčastnilo sa 25 členov. Fotografie vyhotovil Ivan Knézel.

2014

Guláš párty v Jelke
Dňa 6.9.2014 usporiadala MO APVV Pezinok úžasné posedenie pri varení gulášu pri Némethovom vodnom kolovom mlyne na brehu Malého Dunaja v Jelke. Akcie sa zúčastnilo 27 výsluhových dôchodcov.

2012

Tradičné varenie gulášu
Dňa 1.9.2012 sa na tradičnom varení guláša MO Pezinok pri vodnom mlyne na Malom Dunaji stretlo 18 členov.

2011

Guláš párty
Dňa 3.9.2011 sa konalo spoločenské posedenie pre členov spojené s varením guláša pri Malom Dunaji v obci Jelka.

2010

Priateľské posedenie
Dňa 15.9.2010 sa konalo priateľské posedenie členov MO Pezinok v Jelke - poľovnícka chata pri Malom Dunaji.