2017

III. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 30.9.2017 sa konal III. ročník súťaže vo varení guláša MO APVV v pôsobnosti Bratislavského kraja. Súťaž sa konala pri Malom Dunaji - vodný mlyn Jelka. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá zo 6, ktoré pôsobia v Bratislavskom kraji. Výsledky: 1. MO Bratislava V, 2. MO Bratislava mesto a okolie, 3. MO Bratislava II, 4. MO Pezinok.

2016

Tradičné stretnutie pri Malom Dunaji v Jelke
Dňa 3.9.2016 sa členovia MO Pezinok zišli už tradične pri varení gulášu pri Malom Dunaji v Jelke. Toto stretnutie bolo obohatené účasťou vo Vodnom mlyne, ktoré bolo spojené s lektorským výkladom. Akcie sa zúčastnilo 33 členov.

2015

Guláš párty
Dňa 5.9.2015 zorganizovala MO Pezinok pre svojich členov posedenie v priestoroch Vodného mlyna Jelka, zúčastnilo sa 25 členov. Fotografie vyhotovil Ivan Knézel.

2014

Guláš párty v Jelke
Dňa 6.9.2014 usporiadala MO APVV Pezinok úžasné posedenie pri varení gulášu pri Némethovom vodnom kolovom mlyne na brehu Malého Dunaja v Jelke. Akcie sa zúčastnilo 27 výsluhových dôchodcov.

2012

Tradičné varenie gulášu
Dňa 1.9.2012 sa na tradičnom varení guláša MO Pezinok pri vodnom mlyne na Malom Dunaji stretlo 18 členov.

2011

Guláš párty
Dňa 3.9.2011 sa konalo spoločenské posedenie pre členov spojené s varením guláša pri Malom Dunaji v obci Jelka.

2010

Priateľské posedenie
Dňa 15.9.2010 sa konalo priateľské posedenie členov MO Pezinok v Jelke - poľovnícka chata pri Malom Dunaji.