Vitajte v Miestnej organizácii APVV Spišské Podhradie !

     Miestna organizácia APVV Spišské Podhradie  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 16. marca 2018, kde bolo prítomných 28 členov.  Z celkového počtu členov bolo 17 členov preregistrovaných z MO APVV Spišská Nová Ves (bývajúcich v Spišskom Podhradí), 1 z MO APVV Košice a 13 novoprijatých. Ustanovujúcej schôdze sa zúčastnil prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov a na štvorročné volebné obdobie bolo zvolené predsedníctvo v zložení predseda Ing. Ján Zelený, podpredseda JUDr. Štefan Gál,  členovia predsedníctva Magda Kurilová, Jozef Kopnický a Ondrej Maslík, revízor Ing. Anton Hanigovský.
Celkový počet členov k 31. 12. 2018 bol 31.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Poprade, 058 01 Poprad, Alžbetina 5, tel.: 0961 89 1111
OO PZ Spišské Podhradie, 053 04 Sp.Podhradie, Majova 45, tel.:
053 454 1159
OO PZ Levoča, 054 01 Levoča, Sídl. Rozvoj 34, tel.: 053 451 2333
OO PZ Spišské Vlachy, 053 61 Sp. Vlachy, Železničná 59, tel.: 0961 74 3904
OO PZ Krompachy, 053 42 Krompachy, Nám.Slobody 21, tel.: 0961 74 4105
OO PZ Nálepkovo, 053 33 Nálepkovo, Hlavná 3, tel.: 0961 74 4205
OO PZ Gelnica, 056 01 Gelnica, Slovenská 39, tel.: 0961 74 4305