2013

Členská schôdza 2013
Dňa 21.2.2013 sa v zasadačke OR PZ Poprad konala členská schôdza MO Poprad.

2009

Výlet MO Poprad
V dňoch 7. - 8. mája 2009 pripravila MO Poprad pre svojich členov a rodinných príslušníkov výlet do Bratislavy a Viedne.