2024

Hasičská jazda 2024
Na základe pozvania Despatsch Riders LE MC Slovak republic, spolupracujúceho motorkárskeho združenia, brali dňa 1.6.2024 motorkári MO APVV Michalovce účasť na pietnej spomienke 7. ročníka hasičskej jazdy za tragicky zosnulých príslušníkov HaZZ Prešov. Pri pietnej spomienke sme vzdali hold aj dvom tragicky zahynutým hasičom na D1 v mesiaci máj t.r. Akcia sa vydarila a následne po vykonaní pietnej spomienky pri hroboch v Prešove a Uzovciach, sme prijali pozvanie na pohostenie. Tešíme sa na ďalší ročník.

Bowling - Zväz vojakov SR - Klub Michalovce
Na základe pozvania spolupracujúceho Zväzu vojakov SR - Klub Michalovce brali účasť dňa 22.5.2024 v športovej aréne Michalovce dve štvorčlenné družstva a predseda MO Michalovce na ich 1. ročníku súťaže v bowlingu. Sponzormi akcie mimo Klubu boli aj Mestský úrad a Matica slovenská. MO MI získalo 3. a 4. miesto. V jednotlivcoch náš čestný člen Dr. Búci získal druhé miesto. Po vykonaní turnaja nasledovalo pohostenie. Akcia mala zdarný priebeh a bude propagovaná aj v televízii Mistral mesta Michalovce. Klubu vojakov i sponzorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia z našej i ich strany.

Turnaj v bowlingu - Brezina
Na základe pozvania MO APVV Trebišov brala MO APVV Michalovce dňa 11.5.2024 v dedine Brezina účasť spoločne s MO APVV Kráľovský Chlmec a ŠKP Trebišov na turnaji súťaže v bowlingu. Naše družstvo získalo zo štyroch družstiev 2. miesto.

Pamiatka padlým policajtom
Dňa 16.3.2024 sa uskutočnilo stretnutie rodiny Paľovej, členov MO APVV Michalovce, Klubu vojakov a JDS Michalovce, IPA Slovakia a motorkárskeho klubu policajtov SR na pietnej spomienke pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, ktorú celebroval Mons. Mgr. Bartolomej Juhás, člen MO APVV MI. Následne sa konala zádušná omša za Jána Paľa, čat. in mem. Jána Mandičáka, ktorí zahynuli pri ochrane hraníc dňa 19.3.2002, za zomrelého bývalého predsedu MO MI, neskôr MO Trebišov a člena Prezídia APVV JUDr. Juraja Pidu, ako aj v službe zahynutých policajtov pri výkone služby Nistora, Palackého a ďalších. V závere nás mons. Juhás pohostil občerstvením a guľášom pri príležitosti dožitia jeho 65. rokov veku, kde mu predseda MO odovzdal vecný dar a pamätný list.

21. výročie vzniku Ordinariátu OS a OZ SR
Na základe pozvania Mons. Františka Rábeka, biskupa-ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, sa zúčastnili dňa 29.2.2024 štyria členovia MO APVV Michalovce na slávnosti 21. výročia vzniku Ordinariátu OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána, kde bola vykonaná slávnostná omša a poklonenie sa pri pamätníku v službe zahynutých príslušníkov OS a OZ SR. Následne sa konalo v jedálni Akadémie PZ priateľské stretnutie s pohostením, kde sme Mons. Rábekovi odovzdali plaketu MO APVV MI pri príležitosti jeho životného jubilea 75. rokov veku. Na záver obdržal každý účastník 621 stranovú ročenku 2023.

Členská schôdza 2024
Dňa 24.2.2024 sa konala členská schôdza MO Michalovce, ktorej sa mimo členov a čestných členov MO zúčastnili prezident APVV JUDr. Gluškov, podpredseda Zväzu vojakov - Klub Michalovce Ing. Bloščičák, členka JDS a predsedníčka SZPB Zabloudilová, viceprezident IPA Dulin a člen motorkárskeho zväzu Ullrich. Po vyhodnotení úloh z minulého roku boli odovzdané ocenenia členom a čestným členom MO. Po diskusii a schválení úloh na ďalšie obdobie nasledovalo pohostenie.

Bowling Klubu vojakov a JDS
Dňa 23.2.2024 na základe pozvania spolupracujúceho Zväzu vojakov - Klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce a Strážske brali predseda MO, dvaja členovia a čestný člen MO účasť na turnaji v bowlingu jednotlivcov, kde sa absolútnym víťazom stal náš čestný člen Dr. Ladislav Búci.

Schôdza ZV SR a JDS
Dňa 3.2.2024 bol predseda MO APVV Michalovce spolu s predstaviteľmi mesta Michalovce, brigády vojakov, podpredsedu JDS a ďalších funkcionárov na výročnej členskej schôdzi Zväzu vojakov - Klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Slovenska. Spolupráca s MO Michalovce bola vysoko hodnotená a predsedovi MO bol Radou klubu udelený pamätný list za aktívnu spoluprácu. Predseda MO odovzdal čestné uznania za prácu v APVV predsedovi rady ZV SR MUDr. Dobrovolskému, podpredsedovi Ing. Bloščičákovi, tajomníkovi Ing. Hodáňovi, ako aj spolupracujúcim členom JDS Zabloudilovej, predsedníčke SZPB a jej podpredsedovi Kormaníkovi a členovi Dupaľovi.

2023

Koncoročná kapustnica 2023
Dňa 9.12.2023 sa uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce s čestnými členmi Dr. Búcim a Jánom Ivanom, ako aj starostkou obce a administratívnou pracovníčkou obce Ladomírov, pri koncoročnej kapustnici. Akcia sa aj napriek zasneženému počasiu vydarila. Členom MO z okresu Snina ďakujeme za prípravu "rusnáckej" kapustnice a výborného guľášu s knedľami. Všetkým členom APVV v SR v mene nášho kolektívu prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2024.

Súťaž v kolkoch 2023
Dňa 18.11.2023 usporiadala MO APVV Michalovce súťaž v kolkoch v meste Strážske, kde brali účasť členovia MO Michalovce a Trebišov, IPA Slovakia a Jednota dôchodcov Strážske. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1. MO MI 2. MO TV 3. IPA 4. JDS. Najlepší jednotlivec bol MVDr. Ladislav Búci, administrátor MO MI. Víťazné družstva získali poháre a všetci aj diplomy. Po súťaži a jej vyhodnotení sme si posedeli v družnej debate za prítomnosti primátora mesta p. Patrika Magdoška, kde sme si pochutnali na domácich klobáskach a guľáši. Pánovi Jánovi Dupaľovi v mene všetkých ďakujem za prípravu klobás a guľášu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Obete 1. a 2. svetovej vojny
Členovia MO APVV Michalovce a IPA Slovakia brali dňa 11.11.2023 od 11:00 h na základe pozvania Klubu vojakov Michalovce účasť na pietnej spomienke obetiam 1. a 2. svetovej vojny, kde sme uložili vence a zapálili kahance. Po tejto akcii sme sa zúčastnili pietnej spomienky, z príležitosti nedožitých 68. rokov, pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, kde príhovor predniesol predseda MO a akciu celebroval náš člen, otec duchovný Bartolomej Juhás.

Súťaž vo varení gulášu - Staré-Furmanovo
MO APVV Michalovce usporiadala dňa 29. septembra 2023 súťaž vo varení guľášov v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré, ktorej sa zúčastnilo sedem družstiev a to MO Michalovce (3 družstva Michalovce, Snina a Sobrance) a pozvaní hostia: MO APVV Trebišov, IPA Slovakia Košice, Jednota dôchodcov Slovenska Strážske a Klub vojakov Michalovce. Počasie nám prialo, posedeli sme si v družných debatách, ugrilovali sa klobásky a jaterničky a mimo navarených guľášov sme si pochutnali aj na koložvárskej kapuste, ktorú nám pripravil člen predsedníctva MO Trebišov Štefan Roman. Porotu tvorili starosta obce Staré Ing. Michal Berezňanin, podpredseda MO Mgr. Igor Rafaj a čestný člen MVDr. Ladislav Búci. Poradie: 1. IPA Košice, 2. okres Sobrance a 3. okres Snina, ktorí získali poháre. 4. až 7. miesto sa nehodnotilo, no všetky družstva dostali diplomy.

Turnaj v bowlingu - Brezina
Dňa 6.5.2023 na základe pozvania MO APVV Trebišov bralo naše družstvo v zložení Mgr. Igor Rafaj, MVDr. Ladislav Búci a Daniel Štefan pod vedením predsedu MO účasť na turnaji v bowlingu v obci Brezina. V jednotlivcoch zvíťazil náš čestný člen Búci a družstvo z piatich družstiev získalo 3. miesto. Atmosféra bola vynikajúca. Ďakujeme predsedovi MO Trebišov JUDr. Pidovi za pozvanie a  jeho členom za bohaté pohostenie. Tešíme sa na odvetu v kolkoch u nás v kolkárni mesta Strážske.

Členská schôdza 2023
Dňa 4.3.2023 za prítomnosti prezidenta APVV JUDr. Gluškova, podpredsedu Zväzu vojakov SR - Klub Michalovce pplk.v.v.Ing. Jozefa Bloščičáka, zástupkyne Jednoty dôchodcov a SZPB Michalovce Anny Zabloudilovej, čestných členov MVDr. Buciho a Jána Ivana sa konala výročná členská schôdza MO APVV Michalovce. Schôdze sa zúčastnilo 40 členov MO. Bolo zvolené staronové predsedníctvo (Mgr. Kacarabčin bol zvolený za ďalšieho podpredsedu a zo zdravotných dôvodov Jany Juríkovej sa stal pokladníkom a zároveň členom predsedníctva Vladimír Harman). Pri príležitosti 15. výročia založenia MO bolo udelených 8 medailí 3. stupňa (4 prezident APVV, 4 predseda MO) a mnoho čestných uznaní za prácu v APVV a pri príležitosti dožitia okrúhleho veku. Po schôdzi nasledovalo pohostenie a občerstvenie.

20. výročie vzniku Ordinariátu OS a OZ SR
Na deň 2.3.2023 na základe pozvania Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka sme prijali pozvanie na 20. výročie vzniku Ordinariátu OS a OZ SR. Účasť brali predseda a členovia MO Michalovce, zároveň i IPA Slovakia JUDr. Ján Laškody, otec duchovný Mgr. Bartolomej Juhás a Štefan Śoóš zo 670 pozvaných hostí (MV SR, MO SR, MS SR, MF SR, duchovní otcovia zo zahraničia a SR). Po svätej omši v katedrále sv. Martina sme sa presunuli na ďalší program do budovy Slovenskej filharmónie. V závere programu sme sa v mene APVV osobne poďakovali Mons. Rábekovi za pozvanie na túto akciu.

Bowling Klubu vojakov a Jednoty dôchodcov
Na základe pozvania Zväzu vojakov SR - Klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce prijalo trojčlenné družstvo MO APVV Michalovce (JUDr. Ján Laškody, Mgr. Igor Rafaj a Daniel Štefan) pozvanie na turnaj jednotlivcov v bowlingu. O jeden bod ušlo tretie miesto Mgr. Rafajovi. Po turnaji sa konalo vyhodnotenie a družné posedenie pri pizze.

Členská schôdza KV SR a JDS
Na základe pozvania Zväzu vojakov SR - klub Michalovce a Jednoty dôchodcov Slovenska Michalovce bral predseda MO APVV Michalovce účasť na ich členskej schôdzi, kde naša MO bola ocenená medailou k 30. výročiu založenia Klubu vojakov SR Michalovce.

2022

Koncoročná kapustnica 2022
Dňa 10.12.2022 sa uskutočnila v obci Ladomírov koncoročná kapustnica členov MO APVV Michalovce, jedného čestného člena, dvoch rodinných príslušníčok a nového kandidáta na člena MO. Po kapustnici sa podával guľáš s knedľami, za prípravu ktorých sme sa poďakovali kuchárovi z obce. Všetkým členom APVV a ich rodinám prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2023.

Súťaž v kolkoch 2022
Dňa 19.11.2022 usporiadala MO APVV Michalovce súťaž v kolkoch v kolkárni mesta Strážske, v ktorej na základe spolupráce brali účasť dve družstva MO Michalovce a po jednom MO Trebišov, Klub vojakov v zálohe a Jednota dôchodcov Michalovce. Od začiatku panovala veľmi dobrá nálada a skonštatovalo sa, že v spolupráci budeme naďalej pokračovať. Víťazom sa stalo družstvo Jednoty dôchodcov pod vedením pani Borošovej, ktorá sa stala aj absolútnou víťazkou turnaja. Pánovi Dupaľovi z JDS ďakujem v mene všetkých za prípravu domácich klobások a chutného guľáša. Na posedenie ku nám zavítal nový primátor mesta pán Patrik Magdoško.

Pietna spomienka na Jána Paľa
Dňa 17.11.2022 sa o 9:30 h z príležitosti nedožitých narodenín konala pietna spomienka pri hrobe plk. in mem. JUDr. Jána Paľa, ktorý spoločne s čat. in mem. Jánom Mandičákom zahynuli pri výkone služby na slovensko ukrajinskej štátnej hranici dňa 19.3.2002. Účasť mimo rodiny Jána Paľa brali i jeho susedia, členovia MO APVV Michalovce, bývalí kolegovia, ako aj nový primátor mesta Michalovce Mgr. Miroslav Dufinec. Následne sa v kostole Saleziánov konala oslavná omša, po ktorej nasledovalo posedenie zúčastnených osôb.

Uctenie obetí 1. a 2. svetovej vojny
Dňa 11.11.2022 o 11:00 h brali členovia MO APVV Michalovce na základe pozvania spolupracujúceho Klubu vojakov v zálohe účasť na pietnej spomienke obetí 1. a 2. svetovej vojny na mestskom cintoríne v Michalovciach za prítomnosti nového primátora mesta p. Miroslava Dufinca, ktorý po oslovení predsedom MO prisľúbil spoluprácu s našou MO tak, ako to bolo aj za jeho predchodcu p. Viliama Zahorčáka.

Súťaž vo varení gulášov
Dňa 22.10.2022 sa v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré uskutočnila súťaž vo varení guľášov družstiev MO APVV Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce. Počasie sa vydarilo, pochutnali sme si najprv na predjedle klobások a jaterníc. V družnej debate nás pohostili "ostrým" oslávenci okrúhlych výročí 55. až 80. rokov. Porotu tvorili starosta obce Staré Ing. Michal Bereznanin, Emília Paľová a Anna Zabloudilová, ktorí rozhodli takto: 1. miesto okres Humenné (Remecký, Ing. Gejguš, Hurčík) 2. miesto okres Snina 3. miesto okres Sobrance 4. a 5. miesto okres Michalovce a Jednota dôchodcov Michalovce. Poháre odovzdal starosta obce a diplomy predseda MO. V družnej debate sme si na uvarených guľášoch pochutnali a ocenili objektívne zhodnotenie poroty. Majiteľovi Furmanova p. Jánovi Ivanovi, čestnému členovi APVV, ďakujeme za poskytnutie areálu, ako aj grilu a plynu na opekanie.

Memoriál Jána Mandičáka 2022
Dňa 16.7.2022 na základe pozvania rodiny Mandičákovej, futbalového klubu a starostu obce Remetské Hámre bralo 9 členov MO APVV MI, niektorí s manželkami, či vnúčatami, účasť na 21. memoriáli čat. in mem. Jána Mandičáka, ktorý ako vojak MV SR vyčlenený pre ochranu slovensko ukrajinskej hranice rukou narušiteľa v službe tragicky zahynul s plk. in mem. JUDr. Jánom Paľom dňa 19.3.2002. Naša prvá účasť na tomto futbalovom turnaji mala u občanov obce a prítomných štyroch družstiev futbalistov z okolia a Košíc veľký ohlas a radi prijmeme pozvanie aj na ďalšie ročníky.

IX. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
Dňa 1.7.2022 sa po dvojročnej pauze uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už IX. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Kráľovský Chlmec. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Michalovce 2. MO Spišská Nová Ves 3. MO Košice. Na ostatných miestach sa umiestnili  družstvá bez určenia poradia.

Hasičská jazda 2022
Na základe pozvania Despatch Riders LE MC Slovak republic, spolupracujúceho motorkárskeho združenia bezpečnostných a záchranárskych zložiek v službe a výslužbe, spoločne s členmi IPA Slovak sekcion, brali motorkári MO APVV Michalovce dňa 4.6.2022 účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) 5. výročia tragickej udalosti, pri ktorej zahynuli počas výkonu povolania dvaja príslušníci HaZZ Prešov po páde vrtulníka Letky MV SR. Udalosť sa zasa vydarila aj v menšom počte motorkárov napriek nepriazni počasia, ktoré sa pri jazde z Prešova do Uzoviec umúdrilo.

Bowling MO APVV Trebišov
Dňa 21.5.2022 bralo trojčlenné družstvo JUDr. Ján Laškody, Daniel Štefan a Juraj Eštok účasť v súťaži v bowligu v obci Brezina na základe pozvania MO APVV Trebišov, kde sme obsadili 3. miesto.

Bowling KVVZ Michalovce
Dňa 13.5.2022 bralo trojčlenné družstvo MO APVV Michalovce v zložení JUDr. Ján Laškody, Peter Bardiovský a Daniel Štefan účasť v súťaži Bowlingu na základe pozvania Klubu vojakov v zálohe Michalovce a Jednoty dôchodcov Michalovce.

Členská schôdza 2022
Dňa 26.3.2022 o 10:00 h sa v reštaurácii Aztéka v meste Strážske konala členská schôdza MO APVV Michalovce, ktorej sa z dôvodu nemoci, ochorenia covidom a iných rodinných záležitosti zúčastnilo 38 zo 67 členov MO a dvaja z troch čestných členov. Hosťami boli pplk. v.v. MUDr. Ján Dobrovolský, predseda Klubu vojakov v zálohe Michalovce a npor. Marián Mitro, predseda IPA Sobrance. Po vyhodnotení dvojročného obdobia a schválení úloh na ďalšie obdobie boli odovzdané ocenenia členom MO a prítomným hosťom. Po schôdzi nasledovalo pohostenie.

Pietna spomienka
Dňa 19.3.2022 uplynulo okrúhlych 20 rokov od tragickej udalosti, ku ktorej došlo na štátnej hranici medzi Slovenkou republikou a Ukrajinou. Pri výkone služobných povinnosti tragicky zahynuli plukovník in  mem. JUDr. Ján Paľo a čatár in mem. Ján Mandičák. Ťažko zranený bol vojak Ján Neupauer. Pietnej spomienky, ktorá sa konala na miestach ich večného odpočinku sa zúčastnili rodinní príslušníci, priatelia a zástupcovia Asociácie policajtov vo výslužbe MO Michalovce, člen prezídia APVV JUDr. Juraj Pida, za IPA Slovenská sekcia – viceprezident Peter Dulin, IPA územná úradovňa Sobrance - npor. Marián Mitro,  ako aj členovia klubu DESPATCH RIDERS LE MC Slovak republic, zástupca primátora mesta Michalovce Ing. Jozef Sokologorský a des. armády SR Ján Neupauer. Pri hrobe Jána Paľa i zádušnú omšu v kostole Saleziánov v Michalovciach celebroval Mons. František Rábek, rímskokatolícky biskup a hlavný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov v SR. Po bohoslužbe boli Mons. Rábekom  odovzdané pozostalým rodinám plakety a des. Neupauerovi, ako aj piatim členom MO APVV medaily sv. Šebastiána III. stupňa za zásluhy o duchovnú službu katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Pri hrobe Jána Mandičáka v Remetských Hámroch pietnu spomienku viedol plk. PaedDr. Jozef Paluba, riaditeľ úradu vikariátu MV SR a zástupca biskupa s právami ordinára pre rezort MV SR.

2021

Pamiatka na veteránov 1. a 2. svetovej vojny
Dňa 11.11.2021 o 11:11 h sme si na základe pozvania Klubu vojakov v zálohe spoločne s členmi Despatch Riders Slovak republic a ďalšími organizáciami a zástupcami mesta Michalovce uctili pamiatku 103. výročia obetí padlých v 1. svetovej vojne uložením vencov, ako aj uložením symbolických červených klincov k pamätníku obetí 2. svetovej vojny. Akcia bola spropagovaná aj televíziou Mistral Michalovce.

Pamiatka zosnulých
Dňa 4.11.2021 si predseda MO APVV Michalovce spoločne s členom MO duchovným otcom Mgr. Bartolomejom Juhásom uctili pamiatku zosnulých pri hroboch plk. in. mem. JUDr. Jána Paľa a plk. JUDr. Valenta Holdu. Dňa 17.11.2021 sme sa spoločne s členmi Despatsch Riders Slovak republic poklonili pri hrobe JUDr. Jána Paľa pri príležitosti jeho nedožitých 66. narodenín.

4. výročie tragickej udalosti
Na základe pozvania Despatch Riders LE MC Slovak republic, spolupracujúceho motorkárskeho združenia bezpečnostných a záchranárskych zložiek v službe a výslužbe, spoločne s členmi IPA Slovak sekcion, brali motorkári MO APVV Michalovce dňa 5.6.2021 účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) pri príležitosti 4. výročia tragickej udalosti, pri ktorej zahynuli počas výkonu povolania dvaja príslušníci HaZZ Prešov a člen Letky MV SR. Udalosť sa vydarila aj v menšom počte motorkárov napriek nepriazni počasia, ktoré sa pri jazde z Prešova do Uzoviec umúdrilo.

Spomienka na Jána Paľa
Dňa 24.4.2021 sa konala pietna spomienka pri hrobe plk. JUDr. Jána Paľa in memoriam, po ktorej sa konala aj spomienková omša v saleziánskom kostole Dona Bosca v Michalovciach, ktoré celebroval náš nový člen MO APVV duchovný otec Mgr. Bartolomej Juhás. Spomienky aj omše sa mimo rodiny nebohého a členov MO Michalovce zúčastnili aj členovia motorkárskeho o.z. Despatch Riders Slovakia. O uvedenej akcii sa dozvedel aj Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, ktorý v prípade priaznivej situácie v súvislosti s covidom chce na budúci rok pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti plk. JUDr. Jána Paľa a čatára Jána Mandičáka osobne celebrovať akciu a odovzdať ich rodinám pamätné medaily.


2020

Súťaž v bowlingu - Brezina 2020
Dňa 19.9.2020 pod záštitou MO APVV Trebišov sa v obci Brezina konala súťaž v bowlingu medzi družstvami MO Trebišov a družstvom našej MO. Po úvodnom príhovore predsedu MO Trebišov (člena Prezídia APVV) JUDr. Juraja Pidu a pohostení klobáskami sa súťažilo. V tomto ročníku sme skončili ako družstvo na 4. mieste, avšak podpredseda MO Mgr. Igor Rafaj získal 3. miesto v súťaži jednotlivcov. Zavítali medzi nás predseda Klubu príslušníkov PZ VV Trebišov JUDr. Štefan Jožiov a zástupca riaditeľa OR PZ Trebišov plk. Ing. Jozef Matys s manželkou. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní cien sme si v družnej debate pochutnali aj na výbornom guľáši.


Slovanská kvapka krvi na počesť SNP
Na základe pozvánky z obce Čierny Potok prizval aj nás, pri dohode o spolupráci, náš partner Despatsch Riders LE MC Slovak republic - slovenský zväz motorkárov bezpečnostných a záchranárskych zborov v službe i vo výslužbe, na akciu Slovanská kvapka krvi na počesť SNP, ktorá sa konala dňa 14. augusta 2020. Akcie sa okrem pamätníkov, domácich a zahraničných hostí, zúčastnili aj osoby z kultúrneho, politického a diplomatického prostredia, ako aj Klubu generálov SR.
Z iniciatívy predsedu MO APVV Michalovce, na základe výzvy prezidenta APVV k darovaniu krvi pre syna člena MO APVV Zvolen, bola prenesená prosba o adresné darovanie krvi Radomírovi Pavlíkovi, príslušníkovi PPÚ Banská Bystrica. Prísnym sitom lekárskej služby prešlo 30 darcov, z ktorých 20-ti našu prosbu akceptovali, za čo im patrí poďakovanie všetkých zúčastnených motorkárov. Zvlášť ďakujeme JUDr. Jozefovi Pupalovi za organizačné zabezpečenie podujatia.
Po ukončení akcie sa motorkári presunuli v sprievode polície do Múzea polície v budove OR PZ Lučenec, kde sa poklonili aj pri jeho pamätníku. Akcia bola propagovaná aj na stránke Fanklubu Polície SR. Pozvánku si môžete pozrieť tu .


Hasičská jazda
Na základe pozvania DRS - klubu motorkárov - príslušníkov bezpečnostných a záchranárskych zložiek v činnej službe a výslužbe, brali dňa 6.6.2020 motorkári MO APVV Michalovce, ktorí majú podpísanú dohodu o spolupráci, účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) pri príležitosti 3. výročia tragickej udalosti pri výkone povolania príslušníka HaZZ Prešov a člena Letky MV SR.


Členská schôdza 2020
Dňa 8.2.2020 sa konala členská schôdza MO Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova, 40 členov MO a štyroch osôb konajúcich v prospech APVV. Po vyhodnotení úloh z roku 2019 a vytýčení nových na rok 2020, boli oslávencom odovzdané pamätné listy a vecné dary. Traja hostia si z rúk prezidenta APVV prevzali ocenenie Čestný člen APVV. Na záver nám zahralo a zaspievalo trio harmonikárov našej MO.

2019

Koncoročná kapustnica 2019
Dňa 7.12.2019 sa v priestoroch kultúrneho domu obce Ladomírov uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce pri koncoročnej kapustnici. Účasť bralo 50% členov. Hŕstka skalných, ktorá vydržala posedieť až do konca akcie, je na poslednej fotografii. Ďakujem členom - starostovi obce Mgr. M. Kacarabčinovi za priestory a riady a L. Rovenskému za prípravu "rusnáckej" kapustnice a vynikajúceho guľáša s knedľami.


VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
V štvrtok 11.7.2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VIII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Michalovce. Akcia sa konala v krásnom prostredí Vinianskeho jazera v areáli penziónu Prameň.

Súťaž v kolkoch
Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan.


Posedenie pri guláši
Dňa 28.9.2019 sa uskutočnilo tradičné posedenie členov MO APVV Michalovce pri guľáši v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré.


Športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov 2019
Dňa 14.6.2019 sa v priestoroch rekreačného strediska Viničky Hatfa uskutočnil športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov, na ktorý boli pozvaní aj vyslúžilci z MO APVV Kráľovský Chlmec, Michalovce, Trebišov a Klubu príslušníkov PZ SR VV Trebišov. Varili sme guľáše a každé družstvo získalo diplom za účasť. Členovia MO Michalovce a Trebišov si v družnej debate posedeli za jedným stolom.


Súťaž vo varení guľášov
Dňa 1.6.2019 sa v obci Ladomírov uskutočnila súťaž piatich trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce vo varení guľášov, na ktorej sa ako člen poroty zúčastnil aj riaditeľ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Schengenského priestoru v Sobranciach plk. Mgr. Gliganič, ktorý si prevzal vecný dar k 45. výročiu jeho jubilea. Hlavného porotcu tvoril šéfkuchár reštaurácie v obci p. Jurčišin, ktorý obdržal aj čapicu predsedu MO APVV Michalovce s logom APVV.

Súťaž v bowlingu Brezina 2019
Dňa 18.5.2019 sa v obci Brezina konala súťaž v bowlingu medzi družstvami MO APVV Kráľovský Chlmec, Michalovce a organizátorom MO Trebišov. Naše družstvo získalo 3. cenu, v jednotlivcoch vyhral predseda MO Michalovce. Po súťaži sa konalo posedenie.

4. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 23.3.2019 sa po pietnej spomienke na počesť 17. výročia tragickej udalosti na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, pri ktorej v službe zahynuli plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo a čatár in memoriam Ján Mandičák, uskutočnil IV. ročník Memoriálu Jána Paľa - súťaž v stolnom tenise jeho rodinných príslušníkov a členov MO Michalovce a Trebišov.

Členská schôdza
Dňa 2.3.2019 sa konala členská schôdza MO Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova a člena prezídia, zároveň predsedu novo vzniknutej MO Trebišov JUDr. Pidu. Pozvanie mimo iných hostí prijal aj riaditeľ ÚPZC Sečovce pplk. JUDr. Semjan PhD. Po vyhodnotení úloh bola podpísaná zmluva s motorkárskym klubom bezpečnostných zložiek a záchranných zborov SR.

2018

Koncoročná kapustnica
Dňa 8.12.2018 sa v obci Pavlovce nad Uhom uskutočnilo posedenie členov MO Michalovce pri koncoročnej kapustnici, na ktorej sa zúčastnil i prezident APVV z dôvodu rozčlenenia sa MO aj na novo vznikajúcu MO Trebišov. Trom novým členom slávnostne odovzdal preukazy APVV.


Posedenie pri guláši
Dňa 28.9.2018 sa uskutočnilo posedenie členov MO Michalovce pri guláši v rekreačnom stredisku Furmanovo. Prekvapením pre nás bolo, že harmonikár speváckeho súboru Starjani medzi nás priviedol aj ženský spevácky súbor Zornica z Humenného.


Športový deň OR PZ Trebišov
Dňa 15.6.2018 sa konal športový deň OR PZ Trebišov, kde sme súťažili vo varení guľášov. Získali sme diplom za "najsamfajnovejší" policajný guľáš. Riaditeľ OR PZ a jeho zástupca obdržali pohár s logom APVV k 10. výročiu našej MO.


Súťaž piatich družstiev MO Michalovce vo varení gulášov
Dňa 19.5.2018 sa v priestoroch nádvoria OÚ Ladomírov uskutočnila súťaž piatich družstiev MO Michalovce vo varení guľášov, ktorej víťazom sa stalo družstvo Vincenta Bajužíka.


3. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 17.3.2018 bola na verejnom cintoríne v Michalovciach vykonaná pietna spomienka pri príležitosti 16 rokov od tragickej smrti plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa a des. in memoriam Jána Mandičáka, ktorí zahynuli rukou ukrajinského vraha pri výkone služby. Neskôr bol vykonaný 3. ročník memoriálu v stolnom tenise.


Členská schôdza
Dňa 17.3.2018 sa v meste Strážske konala členská schôdza MO Michalovce. Pri príležitosti 10. výročia MO boli odovdzané čestné uznania, odznaky APVV a poháre APVV s logom 10. výročia.

2017

Posedenie pri koncoročnej kapustnici
Dňa 9.12.2017 sa v priestoroch kultúrneho domu obce Ladomírov uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce pri koncoročnej kapustnici.


Členská schôdza a posedenie pri guľáši
Dňa 30.9.2017 sa v rekreačnom stredisku Furmanovo v obci Staré, konala členská schôdza MO Michalovce spojená s plánovaným posedením pri guľáši. Schôdze sa zúčastnilo 36 členov a 7 hostí, ktorí vzdali hold minútou ticha zomrelému pokladníkovi i revízorovi.