Športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov 2019
Dňa 14.6.2019 sa v priestoroch rekreačného strediska Viničky Hatfa uskutočnil športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov, na ktorý boli pozvaní aj vyslúžilci z MO APVV Kráľovský Chlmec, Michalovce, Trebišov a Klubu príslušníkov PZ SR VV Trebišov. Varili sme guľáše a každé družstvo získalo diplom za účasť. Členovia MO Michalovce a Trebišov si v družnej debate posedeli za jedným stolom.


Súťaž vo varení guľášov
Dňa 1.6.2019 sa v obci Ladomírov uskutočnila súťaž piatich trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce vo varení guľášov, na ktorej sa ako člen poroty zúčastnil aj riaditeľ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Schengenského priestoru v Sobranciach plk. Mgr. Gliganič, ktorý si prevzal vecný dar k 45. výročiu jeho jubilea. Hlavného porotcu tvoril šéfkuchár reštaurácie v obci p. Jurčišin, ktorý obdržal aj čapicu predsedu MO APVV Michalovce s logom APVV.

Súťaž v bowlingu Brezina 2019
Dňa 18.5.2019 sa v obci Brezina konala súťaž v bowlingu medzi družstvami MO APVV Kráľovský Chlmec, Michalovce a organizátorom MO Trebišov. Naše družstvo získalo 3. cenu, v jednotlivcoch vyhral predseda MO Michalovce. Po súťaži sa konalo posedenie.

4. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 23.3.2019 sa po pietnej spomienke na počesť 17. výročia tragickej udalosti na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, pri ktorej v službe zahynuli plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo a čatár in memoriam Ján Mandičák, uskutočnil IV. ročník Memoriálu Jána Paľa - súťaž v stolnom tenise jeho rodinných príslušníkov a členov MO Michalovce a Trebišov.

Členská schôdza
Dňa 2.3.2019 sa konala členská schôdza MO Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova a člena prezídia, zároveň predsedu novo vzniknutej MO Trebišov JUDr. Pidu. Pozvanie mimo iných hostí prijal aj riaditeľ ÚPZC Sečovce pplk. JUDr. Semjan PhD. Po vyhodnotení úloh bola podpísaná zmluva s motorkárskym klubom bezpečnostných zložiek a záchranných zborov SR.


Koncoročná kapustnica
Dňa 8.12.2018 sa v obci Pavlovce nad Uhom uskutočnilo posedenie členov MO Michalovce pri koncoročnej kapustnici, na ktorej sa zúčastnil i prezident APVV z dôvodu rozčlenenia sa MO aj na novo vznikajúcu MO Trebišov. Trom novým členom slávnostne odovzdal preukazy APVV.


Posedenie pri guláši
Dňa 28.9.2018 sa uskutočnilo posedenie členov MO Michalovce pri guláši v rekreačnom stredisku Furmanovo. Prekvapením pre nás bolo, že harmonikár speváckeho súboru Starjani medzi nás priviedol aj ženský spevácky súbor Zornica z Humenného.


Športový deň OR PZ Trebišov
Dňa 15.6.2018 sa konal športový deň OR PZ Trebišov, kde sme súťažili vo varení guľášov. Získali sme diplom za "najsamfajnovejší" policajný guľáš. Riaditeľ OR PZ a jeho zástupca obdržali pohár s logom APVV k 10. výročiu našej MO.


Súťaž piatich družstiev MO Michalovce vo varení gulášov
Dňa 19.5.2018 sa v priestoroch nádvoria OÚ Ladomírov uskutočnila súťaž piatich družstiev MO Michalovce vo varení guľášov, ktorej víťazom sa stalo družstvo Vincenta Bajužíka.


3. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 17.3.2018 bola na verejnom cintoríne v Michalovciach vykonaná pietna spomienka pri príležitosti 16 rokov od tragickej smrti plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa a des. in memoriam Jána Mandičáka, ktorí zahynuli rukou ukrajinského vraha pri výkone služby. Neskôr bol vykonaný 3. ročník memoriálu v stolnom tenise.


Členská schôdza
Dňa 17.3.2018 sa v meste Strážske konala členská schôdza MO Michalovce. Pri príležitosti 10. výročia MO boli odovdzané čestné uznania, odznaky APVV a poháre APVV s logom 10. výročia.


Posedenie pri koncoročnej kapustnici
Dňa 9.12.2017 sa v priestoroch kultúrneho domu obce Ladomírov uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce pri koncoročnej kapustnici.


Členská schôdza a posedenie pri guľáši
Dňa 30.9.2017 sa v rekreačnom stredisku Furmanovo v obci Staré, konala členská schôdza MO Michalovce spojená s plánovaným posedením pri guľáši. Schôdze sa zúčastnilo 36 členov a 7 hostí, ktorí vzdali hold minútou ticha zomrelému pokladníkovi i revízorovi.


Športový deň OR PZ v Trebišove
Dňa 23.6.2017 na základe pozvania riaditeľa OR PZ v Trebišove, brala časť členov MO Michalovce účasť na jeho športovom dni vo futbale, streľbe zo vzduchovky a príprave policajných guľášov.


Súťaž vo varení guľášov
Dňa 27.5.2017 sa v priestoroch Domu spoločenských služieb a vínneho dvora v obci Malý Horeš, za účasti prezidenta APVV a siedmich hostí, konala súťaž vo varení guľášov trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce.


2. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 19.3.2017 sa uskutočnila pietna spomienka a 2. ročník Memoriálu Jána Paľa za účasti členov MO APVV, príslušníkov RHCP Sobrance, kamarátov, priateľov, známych a rodiny nebohého plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý pred 15. rokmi spoločne s Jánom Mandičákom zbraňou v ruke vraha tragicky zahynul pri ochrane štátnej hranice v katastri obce Koromľa.


Členská schôdza
Dňa 11.2.2017 sa od 14:00 hod. konala členská schôdza spojená s posedením, na ktorej bralo účasť 47 z 84 členov MO APVV a dvaja hostia. Boli odovzdané 3 preukazy zo 4 nových členov, 1 preukaz znovu prijatému členovi, 2 medaily pri príležitosti dožitia 80. a 70. rokov veku a 9 čestných uznaní ako aj 3 čestné uznania fyzickým a právnickým osobám konajúcim v prospech MO APVV.


Posedenie pri koncoročnej kapustnici
Dňa 10.12.2016 bolo uskutočnené posedenie 45 členov a 3 hostí pri koncoročnej kapustnici spojenej so súťažou v nohejbale, ktoré sa konalo v priestoroch jedálne a telocvične ZŠ v meste Strážske.


Súťaž vo varení guľášov
Dňa 30.9.2016 sa na nádvorí penziónu Prameň v rekreačnej oblasti Vinné jazero uskutočnila súťaž trojčlenných družstiev MO Michalovce vo varení guľášov.


Obhájenie titulu majstra vo varení gulášu a V. ročník krajskej súťaže Košického kraja
Dňa 8.7.2016 v Moldave nad Bodvou družstvo MO Michalovce v zložení Štefan Roman, Štefan Petö a Ján Laškody obhájili titul víťaza vo varení guláša, pričom už po tretikrát získalo putovný pohár. Posledných 7 fotografií označuje miesto konania súťaže MO Michalovce, ktoré sa uskutoční dňa 30.9.2016.


Športový deň
Na základe pozvania na športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov v rekreačnom stredisku Hatfa vo Viničkách, zobralo dňa 26.6.2016 účasť 12 členov a jeden kandidát MO APVV Michalovce.


Posedenie pri zabíjačkových hodoch a guľáši
Dňa 14.5.2016 od 10:00 do 16:00 sa uskutočnila plánovaná akcia. Kvôli nepriazni počasia sa akcia uskutočnila v priestoroch hasičskej zbrojnice v obci Staré.


Členská schôdza
Dňa 19.3.2016 sa v reštaurácii Aztéka v meste Strážske, za prítomnosti 1. viceprezidenta P APVV, konala členská schôdza, na ktorej bralo účasť 40 členov a štyria z desiatich k nám sa novo hlásiacim výsluhovým dôchodcom.


1. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 19.3.2016 členovia MO Michalovce a príslušníci riaditeľstva RHCP Sobrance, za prítomnosti pozostalej rodiny, vykonali na mestskom cintoríne v Michalovciach pietny akt položenia vencov k hrobu plk. in memoriam JUDr. Jáňa Paľa, ktorý pred 14 rokmi tragicky zahynul počas výkonu služby. Následne bol na jeho pamiatku v telocvični vykonaný 1. ročník memoriálu Jána Paľa v stolnom tenise.


Posedenie pri novoročnej kapustnici
Dňa 9.1.2016 bolo uskutočnené posedenie členov MO Michalovce pri novoročnej kapustnici spojenej so súťažou v nohejbale, ktoré sa uskutočnili v priestoroch jedálne MŠ a telocvične ZŠ v obci Staré, okr. Michalovce.


Pietny akt
Dňa 17.11.2015 členovia MO Michalovce za prítomnosti pozostalej rodiny, vykonali pietny akt položenia vencov pri príležitosti nedožitých 60. rokov k hrobu plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý dňa 19.3.2002 spoločne s čat. in memoriam Jánom Mandičákom tragicky zahynul pri výkone služby.


Posedenie členov MO Michalovce
Dňá 9.9.2015 sa uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré, na ktorom sa zúčastnilo takmer 40 vyslúžilcov a pozvanie prijal aj viceprezident APVV.


Memoriál Jána Paľa
Dňa 19.3.2015 členovia MO Michalovce, viceprezident APVV, príslušníci riaditeľstva HCP Sobrance, OCP PZ Michalovce a ÚPZC Sečovce za prítomnosti pozostalej rodiny, vykonali pietny akt položenia vencov k hrobu plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý pred 13. rokmi spoločne s čat. in memoriam Jánom Mandičákom tragicky zahynul pri výkone služby. Následne bol v telocvični VII. ZŠ Michalovce vykonaný 0. ročník memoriálu Jána Paľa v stolnom tenise.


Súťaž vo varení guľášu
Dňa 2.6.2012 sa konala súťaž vo varení guľášu pri pivniciach Malý Horeš. Súťažilo 5 družstiev, víťazné bolo družstvo Trebišov-Juh pod vedením Štefana Romana.


Celodenné posedenie
17.4.2010 - celodenné spoločné posedenie na Zemplínskej šírave spolu s delegáciou z Ukrajiny.


Členská schôdza
21.1.2010 - členská schôdza MO APVV Michalovce.


Členská schôdza
22.1.2009 - bola zrealizovaná výročná členská schôdza MO Michalovce spojená so spoločenským posedením.