2021

4. výročie tragickej udalosti
Na základe pozvania Despatch Riders LE MC Slovak republic, spolupracujúceho motorkárskeho združenia bezpečnostných a záchranárskych zložiek v službe a výslužbe, spoločne s členmi IPA Slovak sekcion, brali motorkári MO APVV Michalovce dňa 5.6.2021 účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) pri príležitosti 4. výročia tragickej udalosti, pri ktorej zahynuli počas výkonu povolania dvaja príslušníci HaZZ Prešov a člen Letky MV SR. Udalosť sa vydarila aj v menšom počte motorkárov napriek nepriazni počasia, ktoré sa pri jazde z Prešova do Uzoviec umúdrilo.

Spomienka na Jána Paľa
Dňa 24.4.2021 sa konala pietna spomienka pri hrobe plk. JUDr. Jána Paľa in memoriam, po ktorej sa konala aj spomienková omša v saleziánskom kostole Dona Bosca v Michalovciach, ktoré celebroval náš nový člen MO APVV duchovný otec Mgr. Bartolomej Juhás. Spomienky aj omše sa mimo rodiny nebohého a členov MO Michalovce zúčastnili aj členovia motorkárskeho o.z. Despatch Riders Slovakia. O uvedenej akcii sa dozvedel aj Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, ktorý v prípade priaznivej situácie v súvislosti s covidom chce na budúci rok pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti plk. JUDr. Jána Paľa a čatára Jána Mandičáka osobne celebrovať akciu a odovzdať ich rodinám pamätné medaily.


2020

Súťaž v bowlingu - Brezina 2020
Dňa 19.9.2020 pod záštitou MO APVV Trebišov sa v obci Brezina konala súťaž v bowlingu medzi družstvami MO Trebišov a družstvom našej MO. Po úvodnom príhovore predsedu MO Trebišov (člena Prezídia APVV) JUDr. Juraja Pidu a pohostení klobáskami sa súťažilo. V tomto ročníku sme skončili ako družstvo na 4. mieste, avšak podpredseda MO Mgr. Igor Rafaj získal 3. miesto v súťaži jednotlivcov. Zavítali medzi nás predseda Klubu príslušníkov PZ VV Trebišov JUDr. Štefan Jožiov a zástupca riaditeľa OR PZ Trebišov plk. Ing. Jozef Matys s manželkou. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní cien sme si v družnej debate pochutnali aj na výbornom guľáši.


Slovanská kvapka krvi na počesť SNP
Na základe pozvánky z obce Čierny Potok prizval aj nás, pri dohode o spolupráci, náš partner Despatsch Riders LE MC Slovak republic - slovenský zväz motorkárov bezpečnostných a záchranárskych zborov v službe i vo výslužbe, na akciu Slovanská kvapka krvi na počesť SNP, ktorá sa konala dňa 14. augusta 2020. Akcie sa okrem pamätníkov, domácich a zahraničných hostí, zúčastnili aj osoby z kultúrneho, politického a diplomatického prostredia, ako aj Klubu generálov SR.
Z iniciatívy predsedu MO APVV Michalovce, na základe výzvy prezidenta APVV k darovaniu krvi pre syna člena MO APVV Zvolen, bola prenesená prosba o adresné darovanie krvi Radomírovi Pavlíkovi, príslušníkovi PPÚ Banská Bystrica. Prísnym sitom lekárskej služby prešlo 30 darcov, z ktorých 20-ti našu prosbu akceptovali, za čo im patrí poďakovanie všetkých zúčastnených motorkárov. Zvlášť ďakujeme JUDr. Jozefovi Pupalovi za organizačné zabezpečenie podujatia.
Po ukončení akcie sa motorkári presunuli v sprievode polície do Múzea polície v budove OR PZ Lučenec, kde sa poklonili aj pri jeho pamätníku. Akcia bola propagovaná aj na stránke Fanklubu Polície SR. Pozvánku si môžete pozrieť tu .


Hasičská jazda
Na základe pozvania DRS - klubu motorkárov - príslušníkov bezpečnostných a záchranárskych zložiek v činnej službe a výslužbe, brali dňa 6.6.2020 motorkári MO APVV Michalovce, ktorí majú podpísanú dohodu o spolupráci, účasť na pietnej spomienke (hasičskej jazde) pri príležitosti 3. výročia tragickej udalosti pri výkone povolania príslušníka HaZZ Prešov a člena Letky MV SR.


Členská schôdza 2020
Dňa 8.2.2020 sa konala členská schôdza MO Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova, 40 členov MO a štyroch osôb konajúcich v prospech APVV. Po vyhodnotení úloh z roku 2019 a vytýčení nových na rok 2020, boli oslávencom odovzdané pamätné listy a vecné dary. Traja hostia si z rúk prezidenta APVV prevzali ocenenie Čestný člen APVV. Na záver nám zahralo a zaspievalo trio harmonikárov našej MO.

2019

Koncoročná kapustnica 2019
Dňa 7.12.2019 sa v priestoroch kultúrneho domu obce Ladomírov uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce pri koncoročnej kapustnici. Účasť bralo 50% členov. Hŕstka skalných, ktorá vydržala posedieť až do konca akcie, je na poslednej fotografii. Ďakujem členom - starostovi obce Mgr. M. Kacarabčinovi za priestory a riady a L. Rovenskému za prípravu "rusnáckej" kapustnice a vynikajúceho guľáša s knedľami.


VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
V štvrtok 11.7.2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VIII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Michalovce. Akcia sa konala v krásnom prostredí Vinianskeho jazera v areáli penziónu Prameň.

Súťaž v kolkoch
Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan.


Posedenie pri guláši
Dňa 28.9.2019 sa uskutočnilo tradičné posedenie členov MO APVV Michalovce pri guľáši v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré.


Športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov 2019
Dňa 14.6.2019 sa v priestoroch rekreačného strediska Viničky Hatfa uskutočnil športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov, na ktorý boli pozvaní aj vyslúžilci z MO APVV Kráľovský Chlmec, Michalovce, Trebišov a Klubu príslušníkov PZ SR VV Trebišov. Varili sme guľáše a každé družstvo získalo diplom za účasť. Členovia MO Michalovce a Trebišov si v družnej debate posedeli za jedným stolom.


Súťaž vo varení guľášov
Dňa 1.6.2019 sa v obci Ladomírov uskutočnila súťaž piatich trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce vo varení guľášov, na ktorej sa ako člen poroty zúčastnil aj riaditeľ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Schengenského priestoru v Sobranciach plk. Mgr. Gliganič, ktorý si prevzal vecný dar k 45. výročiu jeho jubilea. Hlavného porotcu tvoril šéfkuchár reštaurácie v obci p. Jurčišin, ktorý obdržal aj čapicu predsedu MO APVV Michalovce s logom APVV.

Súťaž v bowlingu Brezina 2019
Dňa 18.5.2019 sa v obci Brezina konala súťaž v bowlingu medzi družstvami MO APVV Kráľovský Chlmec, Michalovce a organizátorom MO Trebišov. Naše družstvo získalo 3. cenu, v jednotlivcoch vyhral predseda MO Michalovce. Po súťaži sa konalo posedenie.

4. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 23.3.2019 sa po pietnej spomienke na počesť 17. výročia tragickej udalosti na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, pri ktorej v službe zahynuli plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo a čatár in memoriam Ján Mandičák, uskutočnil IV. ročník Memoriálu Jána Paľa - súťaž v stolnom tenise jeho rodinných príslušníkov a členov MO Michalovce a Trebišov.

Členská schôdza
Dňa 2.3.2019 sa konala členská schôdza MO Michalovce za účasti prezidenta APVV JUDr. Gluškova a člena prezídia, zároveň predsedu novo vzniknutej MO Trebišov JUDr. Pidu. Pozvanie mimo iných hostí prijal aj riaditeľ ÚPZC Sečovce pplk. JUDr. Semjan PhD. Po vyhodnotení úloh bola podpísaná zmluva s motorkárskym klubom bezpečnostných zložiek a záchranných zborov SR.

2018

Koncoročná kapustnica
Dňa 8.12.2018 sa v obci Pavlovce nad Uhom uskutočnilo posedenie členov MO Michalovce pri koncoročnej kapustnici, na ktorej sa zúčastnil i prezident APVV z dôvodu rozčlenenia sa MO aj na novo vznikajúcu MO Trebišov. Trom novým členom slávnostne odovzdal preukazy APVV.


Posedenie pri guláši
Dňa 28.9.2018 sa uskutočnilo posedenie členov MO Michalovce pri guláši v rekreačnom stredisku Furmanovo. Prekvapením pre nás bolo, že harmonikár speváckeho súboru Starjani medzi nás priviedol aj ženský spevácky súbor Zornica z Humenného.


Športový deň OR PZ Trebišov
Dňa 15.6.2018 sa konal športový deň OR PZ Trebišov, kde sme súťažili vo varení guľášov. Získali sme diplom za "najsamfajnovejší" policajný guľáš. Riaditeľ OR PZ a jeho zástupca obdržali pohár s logom APVV k 10. výročiu našej MO.


Súťaž piatich družstiev MO Michalovce vo varení gulášov
Dňa 19.5.2018 sa v priestoroch nádvoria OÚ Ladomírov uskutočnila súťaž piatich družstiev MO Michalovce vo varení guľášov, ktorej víťazom sa stalo družstvo Vincenta Bajužíka.


3. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 17.3.2018 bola na verejnom cintoríne v Michalovciach vykonaná pietna spomienka pri príležitosti 16 rokov od tragickej smrti plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa a des. in memoriam Jána Mandičáka, ktorí zahynuli rukou ukrajinského vraha pri výkone služby. Neskôr bol vykonaný 3. ročník memoriálu v stolnom tenise.


Členská schôdza
Dňa 17.3.2018 sa v meste Strážske konala členská schôdza MO Michalovce. Pri príležitosti 10. výročia MO boli odovdzané čestné uznania, odznaky APVV a poháre APVV s logom 10. výročia.

2017

Posedenie pri koncoročnej kapustnici
Dňa 9.12.2017 sa v priestoroch kultúrneho domu obce Ladomírov uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce pri koncoročnej kapustnici.


Členská schôdza a posedenie pri guľáši
Dňa 30.9.2017 sa v rekreačnom stredisku Furmanovo v obci Staré, konala členská schôdza MO Michalovce spojená s plánovaným posedením pri guľáši. Schôdze sa zúčastnilo 36 členov a 7 hostí, ktorí vzdali hold minútou ticha zomrelému pokladníkovi i revízorovi.


Športový deň OR PZ v Trebišove
Dňa 23.6.2017 na základe pozvania riaditeľa OR PZ v Trebišove, brala časť členov MO Michalovce účasť na jeho športovom dni vo futbale, streľbe zo vzduchovky a príprave policajných guľášov.


Súťaž vo varení guľášov
Dňa 27.5.2017 sa v priestoroch Domu spoločenských služieb a vínneho dvora v obci Malý Horeš, za účasti prezidenta APVV a siedmich hostí, konala súťaž vo varení guľášov trojčlenných družstiev MO APVV Michalovce.


2. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 19.3.2017 sa uskutočnila pietna spomienka a 2. ročník Memoriálu Jána Paľa za účasti členov MO APVV, príslušníkov RHCP Sobrance, kamarátov, priateľov, známych a rodiny nebohého plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý pred 15. rokmi spoločne s Jánom Mandičákom zbraňou v ruke vraha tragicky zahynul pri ochrane štátnej hranice v katastri obce Koromľa.


Členská schôdza
Dňa 11.2.2017 sa od 14:00 hod. konala členská schôdza spojená s posedením, na ktorej bralo účasť 47 z 84 členov MO APVV a dvaja hostia. Boli odovzdané 3 preukazy zo 4 nových členov, 1 preukaz znovu prijatému členovi, 2 medaily pri príležitosti dožitia 80. a 70. rokov veku a 9 čestných uznaní ako aj 3 čestné uznania fyzickým a právnickým osobám konajúcim v prospech MO APVV.

2016

Posedenie pri koncoročnej kapustnici
Dňa 10.12.2016 bolo uskutočnené posedenie 45 členov a 3 hostí pri koncoročnej kapustnici spojenej so súťažou v nohejbale, ktoré sa konalo v priestoroch jedálne a telocvične ZŠ v meste Strážske.


Súťaž vo varení guľášov
Dňa 30.9.2016 sa na nádvorí penziónu Prameň v rekreačnej oblasti Vinné jazero uskutočnila súťaž trojčlenných družstiev MO Michalovce vo varení guľášov.


Obhájenie titulu majstra vo varení gulášu a V. ročník krajskej súťaže Košického kraja
Dňa 8.7.2016 v Moldave nad Bodvou družstvo MO Michalovce v zložení Štefan Roman, Štefan Petö a Ján Laškody obhájili titul víťaza vo varení guláša, pričom už po tretikrát získalo putovný pohár. Posledných 7 fotografií označuje miesto konania súťaže MO Michalovce, ktoré sa uskutoční dňa 30.9.2016.


Športový deň
Na základe pozvania na športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov v rekreačnom stredisku Hatfa vo Viničkách, zobralo dňa 26.6.2016 účasť 12 členov a jeden kandidát MO APVV Michalovce.


Posedenie pri zabíjačkových hodoch a guľáši
Dňa 14.5.2016 od 10:00 do 16:00 sa uskutočnila plánovaná akcia. Kvôli nepriazni počasia sa akcia uskutočnila v priestoroch hasičskej zbrojnice v obci Staré.


Členská schôdza
Dňa 19.3.2016 sa v reštaurácii Aztéka v meste Strážske, za prítomnosti 1. viceprezidenta P APVV, konala členská schôdza, na ktorej bralo účasť 40 členov a štyria z desiatich k nám sa novo hlásiacim výsluhovým dôchodcom.


1. ročník Memoriálu Jána Paľa
Dňa 19.3.2016 členovia MO Michalovce a príslušníci riaditeľstva RHCP Sobrance, za prítomnosti pozostalej rodiny, vykonali na mestskom cintoríne v Michalovciach pietny akt položenia vencov k hrobu plk. in memoriam JUDr. Jáňa Paľa, ktorý pred 14 rokmi tragicky zahynul počas výkonu služby. Následne bol na jeho pamiatku v telocvični vykonaný 1. ročník memoriálu Jána Paľa v stolnom tenise.


Posedenie pri novoročnej kapustnici
Dňa 9.1.2016 bolo uskutočnené posedenie členov MO Michalovce pri novoročnej kapustnici spojenej so súťažou v nohejbale, ktoré sa uskutočnili v priestoroch jedálne MŠ a telocvične ZŠ v obci Staré, okr. Michalovce.

2015

Pietny akt
Dňa 17.11.2015 členovia MO Michalovce za prítomnosti pozostalej rodiny, vykonali pietny akt položenia vencov pri príležitosti nedožitých 60. rokov k hrobu plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý dňa 19.3.2002 spoločne s čat. in memoriam Jánom Mandičákom tragicky zahynul pri výkone služby.


Posedenie členov MO Michalovce
Dňá 9.9.2015 sa uskutočnilo posedenie členov MO APVV Michalovce v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré, na ktorom sa zúčastnilo takmer 40 vyslúžilcov a pozvanie prijal aj viceprezident APVV.


Memoriál Jána Paľa
Dňa 19.3.2015 členovia MO Michalovce, viceprezident APVV, príslušníci riaditeľstva HCP Sobrance, OCP PZ Michalovce a ÚPZC Sečovce za prítomnosti pozostalej rodiny, vykonali pietny akt položenia vencov k hrobu plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý pred 13. rokmi spoločne s čat. in memoriam Jánom Mandičákom tragicky zahynul pri výkone služby. Následne bol v telocvični VII. ZŠ Michalovce vykonaný 0. ročník memoriálu Jána Paľa v stolnom tenise.