Vitajte v Miestnej organizácii APVV Kráľovský Chlmec !

     Miestna organizácia APVV Kráľovský Chlmec  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 28. júla 2011, kde bolo prítomných 22 členov a za predsedu bol zvolený Zoltán Brezo. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
     Na členskej schôdzi dňa 23. 3. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Zoltán Brezo, podpredseda Július Ragáň,  člen predsedníctva Július Kádaši a revízor Tibor Czető. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 48  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Trebišove, 075 01 Trebišov, M.R.Štefánika 180, tel.: 0961 71 7501
OO PZ Trebišov, 075 01 Rožňava, Nám. Mieru 1496/6, tel.: 0961 71 3755
OO PZ Kráľovský Chlmec, 077 01 Kráľ. Chlmec, Hlavná 2282/172B, tel.: 0961 71 7507
OO PZ Sečovce, 078 01 Sečovce, Štúrova 532/6, tel.: 0961 71 7509
OO PZ Streda nad Bodrogom, 076 31 Streda n/B, Ružová 431/14, tel.: 0961 71 3902
OO PZ Michaľany, 076 14 Michaľany, Na sídlisku 353, tel.: 0961 71 3901