Oznamujem všetkým členom MO APVV Trnava, že dňa 4. septembra 2020 o 13:00 h sa bude konať akcia na strelnici-Štrky v Trnave spojená so súťažou v streľbe zo služobnej zbrane a posedením členov MO pri dobrom guláši. Svoju účasť zasielajte na mobil 0944 978013.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava


 "Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Trnava oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 20. marca 2020. Táto sa bude konať o 14:00 h vo vinárni "Jašter" v Hlohovci. Svoju účasť potvrďte SMS správou v znení: ÁNO alebo NIE na mobil 0944 978013.
     Teším sa na Vašu účasť.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava


      Oznamujem všetkým členom MO APVV Trnava, že dňa 13. decembra 2019 o 15:00 h sa bude konať stretnutie na vianočných trhoch v Trnave. Zraz je pri divadle. Členovia sa môžu prihlásiť aj s manželkami alebo vnúčatami.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava