"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Trnava oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 20. marca 2020. Táto sa bude konať o 14:00 h vo vinárni "Jašter" v Hlohovci. Svoju účasť potvrďte SMS správou v znení: ÁNO alebo NIE na mobil 0944 978013.
     Teším sa na Vašu účasť.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava


      Oznamujem všetkým členom MO APVV Trnava, že dňa 13. decembra 2019 o 15:00 h sa bude konať stretnutie na vianočných trhoch v Trnave. Zraz je pri divadle. Členovia sa môžu prihlásiť aj s manželkami alebo vnúčatami.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava