Dňa 16.2.2024 o 15:00 h v K5 bowling klube, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou, ktorú viedol predseda MO p. Gejza Konderla. Na schôdzi sa zúčastnilo 24 členov, jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdzi nasledovalo spoločenské posedenie spojene s turnajom v bowlingu, ktorého sa zúčastnili aj manželky. Turnaj vyhral pan Tóth Ladislav 2. miesto získal p. Fedák Martin a 3. miesto získal  p. Peter Petho. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


     Predseda MO APVV Moldava nad Bodvou zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá  sa uskutoční dňa 16. februára 2024 o 15:00 h v Bowling Club K 5, Nám. Ľudovíta Štúra č. 5, Moldava nad Bodvou.

Program členskej schôdze:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu
2, Voľba členov návrhovej komisie  MO APVV Moldava n/B., určenie overovateľa zápisnice a určenie zapisovateľa
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV  Moldava n/B. za rok 2023 a vyhodnotenie plnenie úloh z poslednej členskej schôdze, oboznámenie členov MO APVV o XVIII Kongrese APVV
4,
Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Moldava n/B., v roku 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024
5,
Správa o revízii hospodárenia MO APVV Moldava n/B. za rok 2023
6,
Správa o stave členskej základne
7,
Ocenenie a obdarovanie jubilantov MO APVV Moldava n/B.,
8,
Návrh plánu činnosti na rok 2024
9,
Diskusia
10,
Uznesenie z výročnej čl. schôdze  MO APVV Moldava n/B.
11,
Výber členských príspevkov za rok 2024 a kontrola čl. preukazov
12,
Ukončenie schôdze
13, Spoločenské posedenie, turnaj v Bowlingu

     Svoju účasť je potrebné potvrdiť SMS v znení ANO alebo NIE s menom na č. mob. 0915 902643 alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 5.2.2024, kvôli zabezpečeniu občerstvenia. Na uvedenej členskej schôdzi sa budú vyberať členské príspevky.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


     Predsedníctvo MO APVV Moldava nad Bodvou dňa 16.9.2023 (v sobotu) uskutočnilo pre svojich členov ako aj rodinných príslušníkov „Guláš party“, ktorá sa uskutočnila MR rekreačná vodná nádrž Rakaca neďaleko obci Szalonnana od 10:00 h. Guláš varil p. Zalcer s manželkou, prítomným guláš veľmi chutil  pred gulášom sa podávali grilované klobásky a grilované bravčové mäso. Akcia sa vydarila a všetci konštatovali, že v takýchto akciách treba naďalej pokračovať. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


     Dňa 24.3.2023 o 15:00 hod. v K5 bowling klube, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou, ktorú viedol predseda MO p. Gejza Konderla. Na schôdzi sa zúčastnilo 22 členov, jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdzi nasledovalo spoločenské posedenie spojene s turnajom v bowlingu, ktorého sa zúčastnili aj manželky. Turnaj vyhral pan Štark 2. miesto získal p. Juhás a 3. miesto získala p. Hronecová. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


     Predseda MO APVV Moldava nad Bodvou zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá  sa uskutoční dňa 24. marca 2023 o 15.00 h v Bowlin Club  K 5, Nám. Ľudovíta Štúra č. 5, Moldava nad Bodvou. Svoju účasť je potrebné potvrdiť SMS v znení ANO alebo NIE s menom na mobil: 0915 902643 alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 17.3.2023, kvôli zabezpečeniu občerstvenia. Na uvedenej členskej schôdzi sa budú vyberať členské príspevky.

Program členskej schôdze:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Voľba členov návrhovej komisie MO APVV Moldava nad Bodvou, určenie overovateľa zápisnice a určenie zapisovateľa.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Moldava nad Bodvou za rok 2022 a vyhodnotenie plnenie úloh z poslednej členskej schôdze, oboznámenie členov MO APVV o XVII Kongrese APVV.
4,
Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Moldava nad Bodvou, v roku 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
5,
Správa o revízii hospodárenia MO APVV Moldava nad Bodvou za rok 2022
6,
Správa o stave členskej základne.
7,
Ocenenie a obdarovanie jubilantov MO APVV Moldava nad Bodvou.
8,
Návrh plánu činnosti na rok 2023.
9,
Diskusia.
10,
Uznesenie z výročnej čl. schôdze MO APVV Moldava nad Bodvou.
11,
Výber členských príspevkov za rok 2023 a kontrola čl. preukazov.
12,
Ukončenie schôdze.
13,
Spoločenské posedenie, turnaj v Bowlingu

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


     Dňa 25.03.2022 o 15:00 hod. v K5 bowling klube, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou, ktorú viedol predseda MO p. Gejza Konderla. Na schôdzi sa zúčastnilo 15 členov, jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdzi nasledovalo spoločenské posedenie spojene s turnajom v bowlingu, ktorého sa zúčastnili aj manželky. Turnaj vyhrala pani Hronecová, 2 miesto získal p. Žakarovský a 3 miesto získal p. Kovesdi. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


     Dňa 14.2.2020 o 14:00 h v penzióne Bodva, ul. Školská č. 5, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza, kde predseda MO APVV p. Konderla privítal všetkých členov v počte 32, ktorí schválili program členskej schôdze. Predseda predniesol správu o činnosti MO APVV za r. 2019 a vyhodnotil plnenie úloh z poslednej členskej schôdze a oboznámil členov o XIV. kongrese APVV. Následne pokladník p. Bito predniesol správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v r. 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020, p. Kostúra revízor MO APVV predniesol revíznu správu a pán Fazekas správu o stave členskej základne. Následne boli ocenení jubilanti a to pamätnými listmi p. Benco pri príležitosti 70. výročia narodenia, p. Šaga pri príležitosti 65. výročia narodenín, p. Konderla pri príležitosti 60. výročia narodenín, Ing. Zselenák pri príležitosti 50. výročia narodenín. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh plánu činnosti na r. 2020 a uznesenie z členskej schôdze, ktorú všetci členovia schválili. Predseda poďakoval všetkým členom za účasť na členskej schôdzi a poprial všetkým veľa zdravia a rodinnej pohody a pozval zúčastnených na spoločenské posedenie, ktoré nasledovalo po členskej schôdzi. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


      Predseda MO APVV Moldava nad Bodvou zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2020 o 14:00 h v penizióne Bodva, ul. Školská č. 5, Moldava nad Bodvou. Svoju účasť je potrebné potvrdiť SMS v znení ANO alebo NIE s menom na mobil: 0915 902643 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 10.2.2020, kvôli zabezpečeniu občerstvenia. Na uvedenej členskej schôdzi sa budú vyberať členské príspevky (16 €).

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Voľba členov návrhovej komisie MO APVV Moldava nad Bodvou, určenie overovateľa zápisnice a určenie zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Moldava nad Bodvou za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze, oboznámenie členov MO APVV o XIV. kongrese APVV.
4, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Moldava nad Bodvou v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o revízii hospodárenia MO APVV Moldava nad Bodvou za rok 2019.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Ocenenie a obdarovanie jubilantov MO APVV Moldava nad Bodvou.
8, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
9, Diskusia.
10, Uznesenie z výročnej členskej schôdze MO APVV Moldava nad Bodvou.
11, Výber členských príspevkov za rok 2020 a kontrola členských preukazov.
12, Ukončenie schôdze.
13, Spoločenské posedenie.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


      Predsedníctvo MO APVV Moldava nad Bodvou dňa 14.12.2019 o 15:00 h zorganizovalo pre svojich členov a rodinných príslušníkov koncoročné priateľské posedenie spojené s vianočným turnajom v bowlingu v K-5 Bowling clube, Nám. Ľudovíta Štúra 5, Moldava nad Bodvou. Na uvedenej akcii sa zúčastnili p. Bito s manželkou, p. Lengyel s manželkou, p. Hronec s manželkou, p. Juhás s manželkou, p. Kostura, p. Bozogáň, p. Konderla s manželkou, p. Župčan, p. Szopko, p. Benco a iní. O občerstvenie bolo postarané, kde si zúčastnení pochutili na chutnej pizze a smäd si hasili pivom, nealkom ako aj destilátom. Vianočný turnaj v bowlingu vyhral p. Juhás, na druhom mieste sa umiestnil p. Lengyel a na treťom mieste sa umiestnila pani Hronecová. Všetkým trom boli odovzdané poháre. Uvedená akcia mala pozitívny ohlas medzi členmi a bolo konštatované, že takéto akcie je potrebné naďalej organizovať. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


      Srdečne Vás pozývam na koncoročné priateľské posedenie v športovom duchu, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2019 (v sobotu) o 15:00 h v K-5 Bowling Clube, Nám. Ľudovíta Štúra č. 5 Moldava nad Bodvou, spojené s turnajom v bowlingu, kde budú ocenení prví traja hráči, alko ako aj nealko si každý zabezpečuje sám na vlastné náklady. Od 15:00 h do 17:00 h je rezervovaná bowlingová dráha.
     Teším sa na spoločné priateľské stretnutie.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


      Naša MO Moldava nad Bodvou dňa 28.9.2019 (sobota) od 10:00 h sa zúčastnila na pozvanie pani starostky a pána farára Galamboša, I. ročníka súťaže "GUĽÁŠ MAJSTER" vo varení guláša v obci Rudník, areál Krčma pod Dubom, kde našu MO reprezentovali ako šéfkuchár p.Juhás, členovia p.Konderla, p.Bito, p.Hronec. Naše družstvo prišli povzbudiť aj rodinný príslušníci ako aj členova našej MO, začo im srdečne ďakujem - p.Bito s manželkou, p.Hronec s manželkou a dcérkou, p.Stupák s manželkou, p.Lengyel s manželkou, p.Beňo, p.Šaga, p.Štefan Varga, p.Ján Tancár. Všetkých 12 družstiev srdečne privítala pani starostka a všetkým zúčastneným družstvám popriala veľa šťastia vo varení guľáša a o 11:00 h odštartovala varenie. Vyhodnotenie bolo o 15:00 h, prvé tri družstvá dostali pohár, ďalšie poradie nebolo zverejnené a zúčastnení dostali pamätnú medailu. O dobrú náladu sa starala miestna kapela. Pani starostke sme prisľúbili účasť aj na II. ročníku súťaže GUĽÁŠ MAJSTER. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


      Predsedníctvo MO APVV Moldava nad Bodvou dňa 5. októbra 2019 (sobota) Vás pozýva ako aj rodinných príslušníkov na turistický pochod k prameňu sv. Ladislava. Zraz je pod kopcom v Moldave nad Bodvou (bývalý areál sport centrum) o 8:30 h a odchod o 9:00 h, alko ako aj nealko si každý zabezpečuje sám na vlastné náklady. Plánujeme tam vykonať opekačku (slanina, špekáčky a pod.), k tomu náležité veci si každý zabezpečuje sám. Vedúcim pochodu bude p. Hronec.
     Zároveň Vás informujem, že naša MO APVV Moldava nad Bodvou dňa 28. septembra 2019 (sobota) od 10:00 h sa zúčastní na pozvanie pani starostky a pána farára I. ročníka súťaže "GUĽÁŠ MAJSTER" vo varení guľáša v obci Rudník, areál Krčma pod Dubom, kde našu MO budú reprezentovať ako šéfkuchár p. Juhás, členovia p. Konderla, p. Bitto, p. Hronec. Príďte so svojimi rodinnými príslušníkmi sa zabaviť a povzbudiť naše družstvo.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


     Predsedníctvo MO Moldava nad Bodvou dňa 3.8.2019 (v sobotu) uskutočnilo pre svojich členov ako aj rodinných príslušníkov "Guláš party", ktorá sa uskutočnila na dvore kultúrneho strediska (ako bolo bývalé kino) v Moldave nad Bodvou, ul. Hlavná 58 od 10:00 h. Guláš varil predseda MO APVV a na akcii sa zúčastnili p.Bito s manželkou, p.Kozák s manželkou, p.Varga Gabriel s manželkou a vnukom, p.Lengyel s manželkou, p.Konderla s manželkou, p.Bobro s manželkou, p.Hronec s manželkou a dcérkou, p.Župčán, Žakarovský, Kostúra, hostia páni Michal Kušnír zo spevokolu Moldava nad Bodvou, ktorý nám všetkým zanôtil, Vojtech Kaleja z Prešova, Michal Kešelák zo Spišskej Novej Vsi. Guláš sa vydaril a bol veľmi chutný. Pred gulášom sa podávali grilované klobásky a grilované bravčové mäso. Akcia sa vydarila a všetci konštatovali, že v takýchto akciách treba naďalej pokračovať. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou


    Predsedníctvo MO APVV Moldava nad Bodvou dňa 3. augusta 2019 (v sobotu) Vás pozýva ako aj rodinných príslušníkov na "Guláš párty", ktorá sa uskutoční na dvore kultúrneho strediska (ako bolo bývalé kino) v Moldave nad Bodvou, ul. Hlavná 58 od 10:00 h. Guláš budú variť páni Fazekaš, Lengyel, Hronec, Bito, Šaga, kto sa chce pripojiť, nieje problém môže, kto chce a má možnosť, môže prispieť do guľášu mäsom (divinou alebo iným).
     Upozornenie: guláš je zadarmo, avšak alko a nealko si každý účastník zabezpečuje sám na vlastné náklady !!!
     Svoju účasť je nutné záväzne nahlásiť do 29.7.2019 sms správou ANO alebo NIE s menom, alebo telefonicky na mobil 0915 902643 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Gejza Konderla
predseda MO APVV Moldava nad Bodvou