Vitajte v Miestnej organizácii APVV Košice ! 

     Miestna organizácia APVV Košice vznikla na ustanovujúcej schôdzi 22. júna 2006 v reštaurácii Biely tiger v Košiciach, kde bolo prítomných 54 členov.
     Predsedom bol zvolený JUDr. Hristo Gluškov, podpredsedom František Čirč a pokladníčkou Helena Fořtová. Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný aj riaditeľ KR PZ plk. Ing. Július Toryský.
    
K 15.12.2019 bolo registrovaných 653 členov MO APVV Košice.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

- KR PZ v Košiciach, 040 01 Košice, Kuzmányho 8, tel.: 055 622 1251-5
- OR PZ Košice, 040 81 Košice, Rampová 7, tel.: 0961 911111
- OO PZ Košice – Staré mesto, 040 01 Košice, Pribinova 6, tel.: 0961 931855
- OO PZ Košice – Sever, 040 39 Košice, Tolstého 34, tel.: 0961 931709
- OO PZ Košice – Ťahanovce, 040 13 Košice, Juhoslovanská 2, tel.: 0961 931905
- OO PZ – Dargovských hrdinov, 040 22 Košice, Trieda L.Svobodu 14
- OO PZ Košice – Západ, 040 01 Košice, Považská 38, tel.: 0961 932855
- OO PZ Košice – Juh, 040 01 Košice, Južná trieda 64, tel.: 0961 932655
- OO PZ Košice – Nad Jazerom, 040 12 Košice, Ladožská 1, tel.: 0961 932755
- OO PZ Košice – KVP, 040 11 Košice, Dénešova 53, tel.: 0961 932955
- OO PZ Košice – Šaca, 040 15 Košice, Železiarenská 9, tel.: 0961 932055
- OR PZ Košice – okolie, Trieda SNP 35, 041 02 Košice, tel.: 0961 933101
- OO PZ Bidovce, 044 45 Bidovce, Bidovce 115, tel.: 055 696 5539
- OO PZ Bohdanovce, 044 16 Bohdanovce 65, tel.: 055 694 1203
- OO PZ Čaňa, 044 14 Čaňa, Čaňa, sídlisko 9, tel.: 055 699 9288
- OO PZ Kysak, 044 81 Kysak, Kysak 308, tel.: 055 699 1132
- OO PZ Moldava nad Bodovou, 045 01 Moldava nad Bodvou, Rožňavská 30, tel.: 055 460 2133
- OO PZ Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou, Hlavná 73, tel.: 055 466 2575
- OO PZ Veľká Ida, 044 55 Veľká Ida, Hlavná 128, 055 699 2144