Kapustnica 2016
December

Kapustnica 2015

Položenie venca k pamätníku
23.10.2014 - uctili sme si pamiatku položením venca pri pamätníku por.In memorian Stanislava Szabu pri príležitosti 31. výročia jeho tragického zahynutia pri plnení služobných úloh.

Kapustnica 2013
Dňa 13.12.2013 sa stretli členovia našej MO APVV pri predvianočnej kapustnici, ktorá prebehla vo výbornej nálade. Pri tejto príležitosti sme si popriali Veselé vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2014.

Jubileum Koloman Palenčár
Dňa 28.10.2013 sa dožil p.Koloman Palenčár, bývalý príslušník PZ, krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti boli menovanému udelené viaceré uznania a ocenenia, za rezort MV sa uvedeného aktu zúčastnil osobne Prezident PZ p.Gašpar, za účasti funkcionárov KR PZ Žilina, OR PZ Liptovský Mikuláš, predseda MO APVV Liptovský Mikuláš, Primátor mesta Liptovský Hrádok. Menovanému bol prezidentom APVV udelené "Čestný odznak APVV". Na zorganizovaní tejto významnej akcie mal veľký podiel JUDr. Jaroslav Tomčík, člen našej MO, za čo mu chcem i touto cestou poďakovať.

Spomienka - Stanislav Szabo
Dňa 19.10.2013 si položením venca a tichou spomienkou pri pomníku por., Inmemorian Stanislava Szabu, pripomenuli 30. výročie od jeho tragického zahynutia pri plnení služobných úloh dňa 23.10.1983. "Česť jeho pamiatke".

Členská schôdza

Kapustnica 2012
Posedenie pri kapustnici