2021

Svätá omša
Dňa 4.8.2021 o 17:00 h v Rímsko katolíckom kostole v Liptovských Kľačanoch bola slúžená Svätá omša za všetkých policajtov, výsluhových dôchodcov a ich rodinných rpíslušníkov. Na túto omšu sme boli srdečne pozvaní, po omši bolo miestnym kňazom Mgr. Čurilom a veriacimi z obce Liptovské Kľačany zorganizované priateľské spoločné posedenie pri kávičke, koláčikoch a výbornom guľášiku. Omša bola obslúžená aj za účasti kňaza MV SR p. mjr. Mgr. Hámora. Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí zabezpečili túto dôstojnú akciu, zároveň chcem poďakovať aj kolegom, ktorí sa na uvedenej bohoslužbe zúčastnili. Za zúčastnených aktívnych policajtov ak i výsluhových dôchodcov výstižne všetkým poďakoval vo svojom príhovore JUDr. Jaroslav Tomčík.

Guľáš 2021
Dňa 26.6.2021 sa v prekrásnom prostredí na Chate Opalisko v Závažnej Porube uskutočnilo priateľské posedenie členov MO APVV Liptovský Mikuláš a ich rodinných príslušníkov pri guľáši, kávičke, koláčiku a ostatné, čo k tomu patrí. V priateľskom duchu sme spoločne pospomínali na chvíle prežité počas aktívnej služby, zorganizovanie akcie si ocenili aj prítomné manželky našich členov. Verím, že o rok sa stretneme v ešte hojnejšom počte. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým zúčastneným ako i nezúčastneným členom za disciplinovanosť pri potvrdzovaní účasti, resp. neúčasti na tomto podujatí.

2020

Spomienka
Dňa 20.10.2020 si uctili položením kytice a zapálením sviečok bývalí kolegovia na mieste, kde tragicky zahynul pri výkone služby dňa 23.10.1984 por. ZNB In Memorian Stanislav Szabo. Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa na tejto dôstojnej akcii zúčastnili. Vzhľadom na rozsiahlosť vtedy zorganizovanej pátracej akcie s účasťou príslušníkov útvarov ZNB v rámci SR verím, že mnoho z nás má v živej pamäti túto mimoriadne tragickú udalosť. "Česť jeho pamiatke".


Brigáda Szabov pomník
Dňa 26.5.2020 sa stretlo pár členov miestnej organizácie APVV Liptovský Mikuláš, aby upravili okolie pamätníka por. In memorian Stanislava Szabu, ktorý zahynul zákernou rukou vraha pri plnení si služobných povinností príslušníka ZNB. Touto cestou ďakujem všetkým zúčastneným členom.


Svätá omša
Dňa 12.2.2020 sa v Rímskokatolíckom kostole v Liptovských Kľačanoch konala sv. omša za príslušníkov PZ a ich rodinných príslušníkov. Na uvedenom akte sa zúčastnili aktívni policajti ako i členovia našej MO APVV. Na omši sa zúčastnil farár MV mjr. PaedDr. Peter Hámor, preventistka OR PZ Liptovský Mikuláš kpt. JUDr. Poljaková, ktorá pri tejto príležitosti vykonala aj preventívnu prednášku so zameraním na predchádzanie trestnej činnosti, hlavne podvodov voči starším osobám. Miestny pán farár Ladislav Čurilla na záver pozval všetkých zúčastnených k občerstveniu na miestnu faru.

2019

Kapustnica 2019

Szabov pamätník 2019
Uctenie si pamiatky pri pamätníku tragickej udalosti, kde bol počas výkonu služby zastrelený zákernou rukou vraha por. in memorian Stanislav Szabo. Uctenie pamiatky členmi MO APVV Liptovský Mikuláš.

2018

Členská schôdza 2018

Kongres APVV a štátny tajomník MV SR Ing. Urbanovič

Kapustnica 2018

2017

Kapustnica 2017

2016

Kapustnica 2016
December

2015

Kapustnica 2015

2014

Položenie venca k pamätníku
23.10.2014 - uctili sme si pamiatku položením venca pri pamätníku por.In memorian Stanislava Szabu pri príležitosti 31. výročia jeho tragického zahynutia pri plnení služobných úloh.

2013

Kapustnica 2013
Dňa 13.12.2013 sa stretli členovia našej MO APVV pri predvianočnej kapustnici, ktorá prebehla vo výbornej nálade. Pri tejto príležitosti sme si popriali Veselé vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2014.

Jubileum Koloman Palenčár
Dňa 28.10.2013 sa dožil p.Koloman Palenčár, bývalý príslušník PZ, krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti boli menovanému udelené viaceré uznania a ocenenia, za rezort MV sa uvedeného aktu zúčastnil osobne Prezident PZ p.Gašpar, za účasti funkcionárov KR PZ Žilina, OR PZ Liptovský Mikuláš, predseda MO APVV Liptovský Mikuláš, Primátor mesta Liptovský Hrádok. Menovanému bol prezidentom APVV udelené "Čestný odznak APVV". Na zorganizovaní tejto významnej akcie mal veľký podiel JUDr. Jaroslav Tomčík, člen našej MO, za čo mu chcem i touto cestou poďakovať.

Spomienka - Stanislav Szabo
Dňa 19.10.2013 si položením venca a tichou spomienkou pri pomníku por., Inmemorian Stanislava Szabu, pripomenuli 30. výročie od jeho tragického zahynutia pri plnení služobných úloh dňa 23.10.1983. "Česť jeho pamiatke".

Členská schôdza

2012

Kapustnica 2012
Posedenie pri kapustnici