Peter Kalinský, zomrel 2. septembra 2015, parte

Jozef Petergáč, zomrel 11. februára 2015, parte

Vojtech Helei, zomrel 2. januára 2015, parte

Ladislav Panyko, zomrel 3. júna 2014, parte

Štefan Mikula, zomrel 16. februára 2012, parte

Peter Schuster, zomrel 27. novembra 2011, parte