Predsedníctvo MO APVV Prievidza poriada pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2019 o 14:00 h na štadióne v Bojniciach-Dubnici. Prihlásiť sa môžete na mobil 0908 732518 do 22.9.2019.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

 


     MO APVV Prievidza usporiadala pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2019 na štadióne v Bojniciach - Dubnici. Ako hostia sa podujatia zúčastnili riaditeľ OR PZ Prievidza plk. JUDr. Šikula a riaditeľ KDI KR PZ pplk. Mgr. Rendek, ktorí nás informovali o bezpečnostnej situácii. Výborný guláš pripravil Miro Oršula v spolupráci s l. Plešovskou, G. Oboňovou a JUDr. Božikom. Posedenia sa zúčastnilo 62 členov.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza


Posedenie pri guľáši

     Predsedníctvo MO APVV Prievidza poriada pre svojich členov posedenie pri guľáši, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2019 o 15:00 h na štadióne v Bojniciach - Dubnici. Prihlásiť sa je možné na mobile 0908 732518 do 9.6.2019.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza