2018

Strelecká súťaž 2018
V prvom septembrovom týždni sa uskutočnil 10. ročník súťaže v streľbe z VPi o Putovný pohár predsedu MO Čadca. Putovný pohár získalo družstvo v zložení: Anton Hlava, JUDr. Pavol Lisko, Marián Šupčík - 204 bodov, na druhom mieste: Stanislav Krkoška, Vladimír Čambor, Ing. Pavol Čambor - 200 bodov, na treťom mieste: Jozef Kuric, JUDr. Milan Krčmárik, Štefan Ceniga - 163 bodov. V súťaži jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole do 60 rokov: 1. Stanislav Krkoška - 93 bodov, 2. JUDr. Milan Krčmárik - 85 bodov, 3. Marián Šupčík - 70 bodov. Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole nad 60 rokov: 1. Jozef Kuric - 71 bodov, 2. Anton Hlava - 67 bodov, 3. Štefan Ceniga - 27 bodov. Dvojboj (VPi + ŠMPu): 1. Stanislav Krkoška - 152 bodov, 2. JUDr. Pavol Lisko - 151 bodov, 3. Marián Šupčík - 135 bodov.

2014

6. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole
28.6.2014 - na strelnici v Rakovej sa uskutočnil 6. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

2012

Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
Dňa 29.9.2012 sa na strelnici v Rakovej uskutočnil 4. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

2010

MO APVV Čadca
Dňa 11.6.2010 sa na strelnici Regionálnej Organizácie Slovenského Poľovníckeho Združenia Čadca v Rakovej uskutočnil 2. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o Putovný pohár predsedu MO Čadca.

2009

MO APVV Čadca
Dňa 29.5.2009 sa na strelnici OV PZ Čadca v Rakovej uskutočnil 1. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.