2021

13. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o putovný pohár predsedu MO APVV Čadca
Celý článok si môžete prečítať tu .


Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a športovej malokalibrovej pušky
Celý článok si môžete prečítať tu .

2020

Strelecká súťaž 2020
Situácia v spoločnosti nebola od začiatku mesiaca marca t.r. priaznivá pre stretávanie sa občanov SR vzhľadom na nový koronavírus COVID-19. Rôzne obmedzenia a zákazy výrazne zasiahli do života jednotlivcov a kolektívov nielen v kultúrnom, športovom a spoločenskom vyžití, ale aj významne zasiahli do už naplánovaných činnosti občianskych združení. Strelecká súťaž XII. ročníka o PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV Čadca musela byť v mesiaci júni zrušená a mohli sme ju uskutočniť v mesiaci september 2020. Komu to voľný  čas a osobný zdravotný stav umožnil využil možnosť opätovne súťažiť v streľbe z veľkokalibrovej pištole /Vpi/ dňa 19.09.2020,  kedy sa na strelnici v Rakovej uskutočnil XII. ročník súťaže v streľbe z VPi o „PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MIESTNEJ ORGANIZÁCIE ASOCIÁCIE POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE ČADCA“.
     Tiež sa súťažilo v streľbe zo športovej  malokalibrovej pušky /ŠMPu/ - 13 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči.
     Policajní veteráni súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole / 13 výstrelov / na vzdialenosť 25 m v dvoch vekových kategóriách, do 60 rokov  a nad 60 rokov.  Počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči.
     Družstvá bez rozdielu veku súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole o putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.
     Bez rozdielu veku sa súťažilo v dvojboji – VPi + ŠMPu.

UMIESTNENIE   SÚŤAŽIACICH

Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca získalo družstvo v zložení:
Mgr. Bohuslav KRASULA,  JUDr. Pavol LISKO, Marián  ŠUPČÍK s celkovým počtom 247 bodov.
Na druhom mieste skončilo družstvo v zložení:
Stanislav KRKOŠKA, Peter  DRAHNÍK, Štefan FROLO s celkovým počtom 243 bodov.
Na treťom mieste skončilo družstvo v zložení:
Ing, Pavol  ČAMBOR, Vladimír ČAMBOR, Anton HLAVA s celkovým počtom 181 bodov.
Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole do 60 rokov:
1.
miesto Stanislav KRKOŠKA s počtom bodov 90
2.
miesto Pavol LISKO s počtom bodov 83
3. miesto Marián ŠUPČÍK s počtom bodov 83, /menej zásahov do 10-ky/
Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole nad 60 rokov:
1.
miesto Peter DRAHNÍK s počtom bodov 92
2.
miesto Anton HLAVA s počtom bodov 69
3.
miesto Štefan FROLO s počtom bodov 61
Dvojboj / VPi + ŠMPu /
1.
miesto JUDr. Pavol LISKO s celkovým počtom bodov 170
2.
miesto Mgr. Bohuslav KRASULA s celkovým počtom bodov 161
3. m
iesto Stanislav KRKOŠKA s celkovým počtom bodov 155

2018

Strelecká súťaž 2018
V prvom septembrovom týždni sa uskutočnil 10. ročník súťaže v streľbe z VPi o Putovný pohár predsedu MO Čadca. Putovný pohár získalo družstvo v zložení: Anton Hlava, JUDr. Pavol Lisko, Marián Šupčík - 204 bodov, na druhom mieste: Stanislav Krkoška, Vladimír Čambor, Ing. Pavol Čambor - 200 bodov, na treťom mieste: Jozef Kuric, JUDr. Milan Krčmárik, Štefan Ceniga - 163 bodov. V súťaži jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole do 60 rokov: 1. Stanislav Krkoška - 93 bodov, 2. JUDr. Milan Krčmárik - 85 bodov, 3. Marián Šupčík - 70 bodov. Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole nad 60 rokov: 1. Jozef Kuric - 71 bodov, 2. Anton Hlava - 67 bodov, 3. Štefan Ceniga - 27 bodov. Dvojboj (VPi + ŠMPu): 1. Stanislav Krkoška - 152 bodov, 2. JUDr. Pavol Lisko - 151 bodov, 3. Marián Šupčík - 135 bodov.

2014

6. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole
28.6.2014 - na strelnici v Rakovej sa uskutočnil 6. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

2012

Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
Dňa 29.9.2012 sa na strelnici v Rakovej uskutočnil 4. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

2010

MO APVV Čadca
Dňa 11.6.2010 sa na strelnici Regionálnej Organizácie Slovenského Poľovníckeho Združenia Čadca v Rakovej uskutočnil 2. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o Putovný pohár predsedu MO Čadca.

2009

MO APVV Čadca
Dňa 29.5.2009 sa na strelnici OV PZ Čadca v Rakovej uskutočnil 1. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.