Vitajte v Miestnej organizácii APVV Štúrovo !

     Miestna organizácia APVV Štúrovo vznikla na ustanovujúcej schôdzi 30. januára 2007, kde bolo prítomných 47 členov a za predsedu bol zvolený Milan Husár. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 25. 2. 2021 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Mgr. František Párkanský, podpredseda Július Bogdányi,  člen predsedníctva Vojtech Baka a revízor Ivan Kosnovský. Celkový počet členov k 31. 12. 2021 bol 50.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Nových Zámkoch, 940 91 Nové Zámky, Bratov Baldigarovcov 7, tel.: 0961 33 1111
OO PZ Štúrovo, 943 01 Štúrovo, Széchenyiho 1, tel.: 0961
33 3875