Dňa 2.3.2023 o 14:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Svidník v reštauračnom zariadení pizzeria ZUZANA /bývala vináreň/ konala členská schôdza. ktorú viedol predseda MO p. Dušan Boršovský. Na schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 25 členov a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, bolo prevedené vyhodnotenie plánu práce a úloh za minuloročné obdobie. Na schôdzi bolo zvolené nové predsedníctvo /staronové, všetci pôvodní členovia boli zvolení opätovne/. Taktiež jubilantom, ktorí majú tohto roku okrúhle životné jubileum 70 a 60 rokov boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Každému veľmi pekne ďakujeme. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník


     Predseda MO APVV Svidník oznamuje svojím členom MO a prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov  APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2023 so začiatkom o 14:00 h v reštaurácii Pizza Zuzana /bývala VINAREŇ/, ul. Sov. Hrdinov 2, 089 01 Svidník. Svoju účasť je potrebné záväzne potvrdiť SMS v znení ANO alebo NIE na mobil: 0915 822 831 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 26.2.2023. Pred začiatkom členskej schôdze sa budú vyberať členské príspevky (14 €).

Program:

1, Úvod – organizačné otázky, privítanie hostí schválenie programu
2, Voľba členov návrhovej komisie a volebnej komisie
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2022, vyhodnotenie plnenia úloh
4, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami
5, Správa revízora o kontrole hospodárenia.                            
6, Správa o stave členskej základne MO APVV
7. Diskusia, (rôzne, informácia o priebehu a záveroch XVII. kongresu APVV. )
8. Voľba predsedníctva a revízora MO APVV Svidník na ďalšie obdobie.
9. Návrh plánu činnosti MO a čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
10. Návrh a prijatie uznesenia.
11.  Záver a spoločenské posedenie

Poznámka:
Záväznú účasť na členskej schôdzi prosím potvrdiť najneskôr do 26. 2. 2023 na tel. č.: 0905 822 831 alebo zašlite e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade, že sa členskej schôdze nemôžeš zúčastniť, je potrebné, splnomocniť iného člena, ktorý bude prítomný na schôdzi.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník


    Dňa 29.3.2022 o 14:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Svidník v reštauračnom zariadení hotela SLAVIA konala členská schôdza. ktorú viedol predseda MO p. Dušan Boršovský. Na schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 24 členov, bolo prevedené vyhodnotenie plánu práce a úloh za dvojročné obdobie. Taktiež bolo odovzdané ocenenie za prácu v MO APVV Svidník revízorovi a jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Každému veľmi pekne ďakujeme. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník


    Predseda MO APVV Svidník oznamuje svojim členom a prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 29. marca 2022 so začiatkom o 14:00 h v reštaurácii Hotel Slávia (Športová hala), ul. Gen. Svobodu 706, Svidník.
     Svoju účasť je potrebné záväzne potvrdiť SMS v znení ANO alebo NIE na mobil 0915 822831 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 25.3.2022. Pred začiatkom členskej schôdze sa budú vyberať členské príspevky - 14€.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník


    Dňa 6.3.2020 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO APVV Svidník. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Na schôdzi boli privítaní noví členovia, ktorí vstúpili do MO APVV. Prezident APVV svojím vystúpením v diskusii podal veľa zaujímavých informácii k súčasnému stavu a činnosti APVV, ktoré zaujali prítomných členov. Na členskej schôdzi boli odovzdané ocenenia členom MO z príležitosti ich životného jubilea. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník


    Predseda MO APVV Svidník zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 6. marca 2020 o 14:00 h v zariadení SportCentrumSK (športová hala), ul. Gen. Svobodu 706/28 vo Svidníku.
     Svoju účasť je potrebné potvrdiť SMS v znení ANO alebo NIE s menom na mobil: 0915 822831 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 1.3.2020, kvôli zabezpečeniu občerstvenia. Na uvedenej členskej schôdzi sa budú vyberať členské príspevky (14 €).
     Teším sa na Vašu účasť.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník