Dňa 21. apríla 2024 o 8:00 h v Hrušín-Zábava sa uskutoční strelecká súťaž z krátkych guľových zbraní (pištoľ a náboje vlastné) za spolupráce streleckého klubu Surfín Trstená. Záujemcovia nech sa prihlásia na mobil 0905 784894, kde sa dozviete presnejšie informácie.
    
Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predseda MO APVV Dolný Kubín v súlade s čl. 7, ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 16. marca 2024 (sobota) o 16:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne.

Program:

1, Otvorenie a schválenie programu, privítanie členov a hostí (oboznámenie s programom) - predseda Bc. Milan Piroh
2, Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľa zápisnice (overovateľ zápisnice môže byť určený aj predsedajúci ak s tým členská schôdza súhlasí)
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Dolný Kubín za rok 2023 - predseda Bc. Milan Piroh
4,
Správa o stave členskej základne - predseda Bc. Milan Piroh
5,
Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024 - pokladník Július Hlušík
6,
Správa revízora o výsledkoch revízie hospodárenie a kontrolnej činnosti v MO APVV Dolný Kubín za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - revízor Mgr. Ľubomír Šuvada
7,
Odovzdávanie ocenení a upomienkových darov jubilantom
8,
Voľby nového predsedníctva, náhradníkov a revízora po skončení volebného obdobia
9,
Návrh plánu činnosti na rok 2024 a uznesenia
10,
Diskusia
11,
Prijatie uznesenia z členskej schôdze
12,
Záver-spoločenské posedenie s občerstvením

     Nakoľko bude prebiehať voľba predsedníctva, svoje návrhy ako aj účasť na členskej schôdzi nahláste najneskôr do 9.3.2024 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo mobil: 0903 967803, 0918 797695, taktiež kto ešte nemá zaplatený členský príspevok na rok 2024 nech si prinesie 14.-eur.
    
Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín pozýva všetkých svojich členom na KONCOROČNÚ KAPUSTNICU, ktorá sa bude konať v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne dňa 16. decembra 2023 (sobota) o 16:00 h. Pred posedením sa bude vyberať členský príspevok na rok 2024 vo výške 14,- eur (priniesť presne).
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Dňa 23. apríla 2023 o 8:30 h na strelnici Hruštín-Zábava sa uskutoční strelecká súťaž za spolupráce so streleckým klubom SURFÍN Trstená. Strieľať sa bude z vlastnej pištole, vlastnými nábojmi, je zabezpečené aj občerstvenie. Svoju účasť nahláste na mobil 0905 784894 Dominik Škorvánek, ktorý Vám podá bližšie informácie.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín v súlade s čl.7 odst.2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu MO APVV Dolný Kubín. Schôdza sa bude konať dňa 18 marca 2023 (sobota) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA v Dolnom Kubíne. Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 16.03.2023 predsedovi MO APVV telefonicky 0903 967806, e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Kto nemá zaplatené členské za rok 2023 prineste si 14.-eur, taktiež členské 14.-eur môžete zaplatiť na č.ú.: SK62 7500 3000 0300 1839 6541 a členská známka s vecami Vám bude zaslaná poštou.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín pozýva všetkých svojich členov dňa 3. decembra 2022 o 16:00 h (sobota) do reštaurácie Kopačka v Dolnom Kubíne-Bysterec na "Koncoročnú kapustnicu". Prineste si aj 14,- eur na členské za rok 2023.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     MO APVV Dolný Kubín za spolupráce so streleckým klubom Surfín Trstená poriada dňa 24. apríla 2022 o 8:30 h streleckú súťaž na strelnici v Hruštíne-zabava. Strieľa sa z vlastných zbraní a vlastnými nábojmi + zápisné na občerstvenie. Bližšie informácie na mobile 0905 784894 Dominik Škovránek.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predseda MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2022 o 16:00 h (sobota) v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Kto nemá zaplatené členské na rok 2022, prineste si 14,- eur. V prípade, že budú nepriaznivé covidové opatrenia, členská schôdza bude zrušená a bude stanovený nový termín, o ktorom budete včas informovaní. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Program:

- otvorenie a schválenie programu, privítanie členov a hostí
- voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
- správa o činnosti predsedníctva za rok 2021
- správa o stave členskej základne
- správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
- správa revízora
- odovzdávanie ocenení a upomienkových darov jubilantom
- návrh plánu činnosti na rok 2022
- diskusia
- prijatie uznesenia
- záver, občerstvenie

     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Vzhľadom na covidové opatrenie RUŠÍM Koncoročnú kapustnicu, ktorá bola naplánovaná na 4. decembra 2021. Členské známky si môžete zakúpiť nasledovne:
okres Námestovo - Július Hlušík, mobil: 0908 905493
okres Tvrdošín - JUDr. Miroslav Pavle, mobil: 0907 855244
okres Dolný Kubín - Bc. Milan Piroh, mobil: 0903 967803

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predseda MO APVV Dolný Kubín pozýva všetkých svojich členov na KONCOROČNÚ KAPUSTNICU, ktorá sa bude konať dňa 4. decembra 2021 (v sobotu) o 17:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Taktiež si prineste 14,- eur na členské za rok 2022. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade nepriaznivej COVIDOVEJ situácie sa stretnutie ruší, o čom budete upovedomení.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Na základe rozhodnutia predsedníctva, predseda MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 2. júla 2021 (piatok) o 17:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Program ako bol plánovaný na marcovú schôdzu 20.3.2021, ktorá musela byť pre pandémiu covid zrušená. Na členskú schôdzu pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Vzhľadom na pandemické opatrenie ohľadom covidu, ruším členskú schôdzu MO APVV Dolný Kubín naplánovanú na deň 20. marca 2021. O novom termíne konania členskej schôdze budete v predstihu infomovaní.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Dolný Kubín zvolávam v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 20. marca 2021 o 17:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. V prípade pretrvávania pandemických opatretní budete vopred informovaní.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Dolný Kubín za rok 2020 a kontrola plnenia úloh z uznesenia.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2021.
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
6, Správa o revízii hospodárenia s finančnými prostriedkami.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Návrh na uznesenie.
9, Diskusia.
10, Prijatie uznesenia a záver s občerstvením.
     Prineste si taktiež finančné prostriedky na zaplatenie členských príspevkov na rok 2021. Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predseda MO APVV Dolný Kubín v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 31. júla 2020 (piatok) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Program zostáva ako bol pripravený na marcovú členskú schôdzu, ktorá pre COVID-19 bola zrušená. Na členskú schôdzu srdečne pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín, svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Dolný Kubín v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21. marca 2020 (v sobotu) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne.

Program:

1, Zahájenie, privítanie hostí, schválenie programu a organizačné veci.
2, Voľba volebnej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti MO APVV Dolný Kubín za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o stave členskej základne.
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV Dolný Kubín za rok 2019.
7, Odovzdávanie ocenení a upomienkových darov jubilantom.
8, Voľba predsedníctva, revízora a náhradníkov.
9, Návrh na prijatie uznesenia.
10, Diskusia, oboznámenie z jednania XIV. kongresu APVV.
11, Prijatie uznesenia z členskej schôdze.
12, Záver, spoločenské posedenie s občerstvením.

     Na členskú schôdzu Vás srdečne pozývam, svoju účasť ako aj návrhy do predsedníctva nahláste do 15.3.2020, kedy bude uzávierka a po tejto dobe nebudú prijímané žiadne návrhy vzhľadom na prípravu členskej schôdze. Svoju účasť ako aj návrhy nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., členovia, ktorí nemáte zaplatené členské na rok 2020, prineste si 14,- eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín dňa 7. decembra 2019 o 17:00 h (sobota) pozýva všetkých svojich členov na KONCOROČNÚ KAPUSTNICU do reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Taktiež sa bude vyberať členský príspevok na rok 2020, pre rýchlosť výberu si prineste presne 14,- eur. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


      Dňa 11. mája 2019 o 6:30 h za spolupráce s MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia preteky dvojíc "MÁJOVÝ KAPOR 2019" na štrkovisku Párnica, jazero 1a2 (revír č.: 3-4170-1), na ktoré pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín, ktorí sú členmi MO SRZ Dolný Kubín a majú platné doklady na lov rýb. Na pretek sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo formou SMS správy na mobil: 0905 938044. Uzávierka prihlášok bude dňa 6.5.2019.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


      Dňa 5. mája 2019 o 8:00 h na strelinici v Hruštíne za spolupráce so streleckým klubom SURFÍN Tvrdošín sa uskutoční strelecká súťaž v mierenej streľbe z veľkokalibrovej pištole, na ktorú pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín. Strieľať sa bude z vlastnej pištole, vlastným strelivom. Bližšie informácie na mobile 0903 955788 alebo 0905 784894.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


      Predseda MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 stanov APVV členskú schôdzu na deň 22. marca 2019 (piatok) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Kto nemá zaplatený členský príspevok na rok 2019, tento sa bude vyberať 30 min. pred začatím členskej schôdze vo výške 14,-€.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín