JUDr. Anton Vašečka, zomrel 22. decembra 2016, parte

Dušan Kozár, zomrel 24. apríla 2015, parte

Pavol Cintula, zomrel 20. februára 2015, parte

Ján Ryčovský, zomrel 21. mája 2013, parte

Emil Skačan, zomrel 29. apríla 2012, parte

Vladimír Stašek, zomrel 25. apríla 2012, parte

Ivan Balciar, zomrel 6. februára 2012, parte

Pavel Remiáš, zomrel 8. októbra 2011, parte

Peter Plevka, zomrel 29. septembra 2011, parte

Vladimír Havel, zomrel 27. júla 2011, parte

Štefan Tománek, zomrel 18. mája 2011, parte

JUDr. Pavel Gavurník, zomrel 21. marca 2011, parte