Milan Pinčiar zomrel 10. februára 2024 77 parte
Ján Marták zomrel 3. októbra 2023 67 parte
František Striška zomrel 12. januára 2023 82 parte
Dušan Barčík zomrel 23. novembra 2022 64 parte
Michal Slavský zomrel 13. novembra 2022 64  
JUDr. Alojz Michálek zomrel 1. novembra 2022 69 parte
Ján Bakoš zomrel 2. júna 2022 69 parte
Ľubomír Barica zomrel 26. marca 2022 69  
Mgr. Peter Brveník zomrel v roku 2021 74  
Mária Buková zomrela 17. júla 2021 67 parte
Milan Plavecký zomrel 6. mája 2021 72 parte
Ondrej Mrázik zomrel 2. augusta 2020 73 parte
Juraj Bočinec zomrel 16. júna 2020 74  
JUDr. Viliam Kúdelka zomrel 5. januára 2020 67 parte
Dušan Murín zomrel 23. júla 2019 66  
Jaroslav Užík zomrel 12. februára 2019 70 parte
Marián Hlavňa zomrel 6. februára 2019 58 parte
Pavol Ďurčo zomrel 18. januára 2019 79 parte
Rudolf Hajdušek zomrel 7. marca 2018 77  
Gabriel Lošák zomrel 2. februára 2018 69  
Milan Feriančik zomrel 27. mája 2017 66  
Mgr. Svätopluk Bumbala zomrel 6. novembra 2016 68 parte
Stanislav Giert zomrel august 2016 65 parte
Pavol Cisárik zomrel 8. septembra 2016 71 parte
Peter Ulicný zomrel v roku 2016 67  
Anton Majer zomrel 27. februára 2015 72 parte
Peter Hnát zomrel 19. februára 2015 69 parte
Stanislav Valenteje zomrel 3. januára 2015 64 parte
Milan Pučík zomrel 20. januára 2013 75 parte
Šimon Schlosser zomrel 16. júna 2008 51