MO APVV Ružomberok - Okolie aj tohto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Priali nám aj uvoľnenejšie opatrenia COVID-19, nakoľko sa posedenie konalo vo vonkajších priestoroch a aj počasie bolo pekné. Stretli sme sa tam členovia MO APVV aj s rodinnými príslušníkmi. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor a bývalý riaditeľ Daniel Ševc, ktorých sme srdečne privítali.
     Na tomto spoločnom posedení pri príležitosti životného jubilea 75 rokov sme odovzdali vecné dary našim členom a to Milanovi Ochabovi, Igorovi Šefrankovi a Ladislavovi Ďuríšikovi. Predseda MO APVV Ondrej Škvarek bol vyznamenaný prezidentom Zväzu vojakov SR a bolo mu udelené vyznamenanie "HVIEZDA ZVAZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY".
     Po príhovoroch a blahoželaní bolo podané občerstvenie, chutný guláš, pivko, víno. K dobrej nálade prispela živá hudba nášho člena Dušana Babica a na harmonike nám zahral aj Vladimír Mišovič. My ostatní sme si zaspievali, zabavili sa a niekto si aj zatancoval Stretnutie sa nám vydarilo, aj preto, že sa tohto roku nekonali žiadne iné akcie. Takže po dlhšom čase sme sa mohli stretnúť, porozprávať a zabaviť sa.
     Spokojní sme odchádzali a už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie plánovalo zvolať členskú výročnú schôdzu na 7. septembra 2021, ale na odporúčanie Prezídia APVV s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu so šírením nových variantov nákazy COVID-19, neodporúča organizovať žiadne akcie s väčším počtom účastníkov, vrátane členských schôdzi, v zmysle opatrení a nariadení ÚVZ SR.
     Na základe týchto okolností a možných následkov oznamujeme, že sa členská výročná schôdza tohto roku, t.j. v roku 2021 neuskutoční.
     Za pochopenie ďakujem!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizuje spoločenské posedenie pri guláši. Konať sa bude 19. augusta 2021 na ihrisku TJ Ludrová.
Doprava: Auto bude pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastnou dopravou.
     Doporučujem zo zdravotných a ekologických dôvodov doniesť si vlastnú misku na guláš, lyžicu a pohár. Podrobné informácie u predsedu na čísle 0905 662748, resp. 0918 068037.
     Dúfam, že k dobrej nálade nám bude priať počasie a uvoľnené karanténne opatrenia, kde si pochutíme na dobrom guláši, malom občerstvení a najmä stretnutie sa s kolegami po dlhom čase.
     Teším sa na Vás a doneste si dobrú náladu!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 5.7.2021, kedy si pripomíname Sviatok Cyrila a Metoda, sa konala svätá omša na Magurke, v krásnom horskom prostredí. Ružomberský väzenský dekan PaedDr. Peter Halkoci pozval na odpustovú slávnosť príslušníkov ZVJS Ružomberok aj s rodinami, ako aj členov MO APVV Ružomberok - Okolie. Odpustová svätá omša bola o to slávnostnejšia, že dve detičky príslušníkov boli aj na prvom svätom prijímaní. Hosť bol aj väzenský dekan zo Sučian PhDr. Juraj Malý.
     Po slávnosti nás čakali opekané špekáčiky, pripravený guľáš a dokonca na dobrú náladu nám hrala živá hudba príslušníkov ZVJS, pri ktorej sa všetci dobre bavili, zaspievali aj zatancovali. Nakoľko aj počasie nám prialo v krásnej horskej prírode, všetci sme boli spokojní a užili sme si priateľské posedenie po dlhšom čase.
     Verím, že sa nám už podarí usporiadať v auguste priateľské posedenie pri guľáši, keď sa zmenil núdzový stav.
Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Teším sa na ďalšie stretnutie !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie, po uvoľnení určitých pandémických opatrení, sa stretlo 3.6.2021, aby podľa možností zostavilo plán akcií na rok 2021.
Prítomní členovia: Ondrej Škvarek, JUDr. Igor Král, Jaroslav Podmanický, Igor Stehura, Miroslav Pagáčik, Anna Feketová, Juraj Fekete.
Hosť: Štefan Strelka
Program: 1, Zahájenie a privítanie - predseda Ondrej Škvarek, zároveň informoval o záveroch XVI. Kongresu APVV.
2, Plán - zorganizovať spoločenské posedenie pri guľáši dňa 19.8.2021.
3, Plán - zorganizovať vianočnú kapustnicu dňa 8.12.2021.
     K plánovanému programu budeme pristupovať zodpovedne podľa v tom čase aktuálnej pandemickej situácie.
     Prizvaný hosť Štefan Strelka bol pozvaný, aby mu pri príležitosti životného jubilea 75 rokov odovzdal vecný dar predseda MO APVV Ondrej Škvarek. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, že k neustále nepriaznivej situácii týkajúcej sa COVID-19 sa nekoná plánované posedenie pri Vianočnej kapustnici. Z tohto dôvodu oznamujeme, že je potrebné sa dohodnúť na spôsobe dodania vianočných pohľadníc, kalendárikov, časopisu a výber členského príspevku na rok 2021.
     Predsedníctvo sa dohodlo a žiada svojich členov, že odovzdávanie vianočných pohľadníc a výber členského príspevku budeme realizovať tak, že člen sa dohodne telefonicky na spôsobe a čase prevzatia vianočných pohľadníc, časopisu a zaplatenie členského príspevku na rok 2021. Telefonicky sa môžete obrátiť na predsedu MO Ondreja Škvareka na čísle 0905 662748, resp. 0918 068037.
     Ak sa situácia ohľadne COVID-19 zlepší po Novom roku 2021 a bude možné uskutočniť spoločenské posedenie pri kapustnici, tak budeme svojich členov včas informovať na tejto stránke.
     Zároveň prajeme radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody v kruhu najbližších!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok, aj v tomto roku sme zorganizovali priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sme sa tam členovia MO so svojimi rodinnými príslušníkmi. K nálade nám prispela živá hudba Dušana Babica, k nej sa pridal na harmonike pán Vladimír Mišovič a na gitare nám zahral aj Milan Ganyicz. My ostatní sme si zaspievali a niektorí aj zatancovali. Akcia sa nám vydarila, počasie nám prialo, guláš chutil a dobre nám bolo aj pri pivečku. Stretnutie bolo úspešné aj preto, že sme tohto roku nemohli konať iné plánované akcie. Po dlhšom čase sme sa mohli stretnúť, podebatovať a zabaviť sa. Spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločenské posedenie pri guláši. Konať sa bude 6. augusta 2020 na ihrisku TJ Ludrová. Doprava: Auto bude pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastným autom. Doporučujeme zo zdravotných a ekologických dôvodov doniesť si vlastnú misku na guláš, lyžicu a pohár. Účasť je potrebné nahlásiť do 31.7.2020 predsedovi Ondrejovi Škvarekovi na mobil 0905 662748, resp. 0918 068037, kde budú poskytnuté aj ďalšie podrobné informácie.
     Dúfam, že k dobrej nálade nám prispeje aj dobré počasie, chutný guláš a malé občerstvenie.
     Teším sa na stretnutie vo veľkom počte.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, že vzhľadom na terajšiu situáciu - výskyt pandémie koronavírusu a nariadenými opatreniami vlády SR, ruší všetky plánované akcie v rámci Plánu MO APVV na rok 2020 až do odvolania.
     Ak dôjde k nejakým zmenám a odporúčaním vlády SR na možnosť niečo organizovať, budete včas oboznámení. Nakoľko patríme do rizikovej vekovej skupiny, nie je potrebné riskovať naše zdravie.
     Prajem všetkým našim členom MO APVV Ružomberok - Okolie, aby sme toto obdobie prežili všetci v zdraví a so svojimi rodinami.
     Ďakujem za pochopenie!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 5.3.2020 o 15:00 h sa konala členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Členskej schôdze sa zúčastnilo 64 členov a 2 pozvaní hostia: člen prezídia APVV Bc. Milan Piroh a náčelník Mestskej polície Ružomberok Ing. Ivan Stromko. Členskú schôdzu otvoril a viedol podpredseda MO Jaroslav Podmanický. členovia boli informovaní o činnosti MO APVV v roku 2019 a zároveň bol predložený plán na rok 2020:
1, Predsedníctvo MO APVV sa bude stretávať pravidelne každý mesiac, resp. podľa potreby.
2, Členská schdôza sa bude konať a to 5.3.2020.
3, Priateľské posedenie pri guláši v Ludrovej - 4.6.2020.
4, Zájaz do Košíc autobusom s návštevou divadla, Ústavného súdu a historických pamiatok - 14.-17.5.2020.
5, Trnavský jarmok - 18.9.2020
6, Zájazd do Rekreačného strediska v Zakopanom - 28.-31.8.2020.
7, Plánovaný krátkodobý rekreačný pobyt v RRS Kováčovej - 14.-15.12.2020.
8, Spoločenské posedenie pri kapustnici - 8.12.2020.
     V prípade zmien bude každý člen informovaný.
     K životnému jubileu odovzdaný vecný dar - Miroslavovi Janigovi a bolo odovzdané niektorým členom aj ocenenie "Čestné uznanie APVV". Pri príležitosti blížiaceho sviatku MDŽ boli odovzdané našim členkám kvietky. Na záver bolo podané malé občesrtvenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Krátkodobá rekreácia Košice

     MO APVV Ružomberok - Okolie organizuje pobytovo - poznávací zájazd do mesta Košice.
Termín: od 14. mája 2020 (štvrtok) do 17. mája 2020 (nedeľa)
Doprava: autobus
     Tento zájazd sa uskutoční v súlade s plánom činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie na rok 2020 a jeho cieľom je bližšie spoznanie histórie druhého najväčšieho mesta Slovenska. Záujemcovia prihláste sa do 15.3.2020 u JUDr. Igora Kráľa (mobil: 0907 548315), ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

       MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. marca 2020 o 15:00 h v ANIMA CAFFÉ Ružomberok.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2019, vyhodnotenie plnenia úloh a oboznámenie členov zo závermi XIV. kongresu APVV.
4, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania na rok 2020.
5, Správa o revízii v hospodárení MO APVV v roku 2019.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Návrh plánu činnosti MO APVV v roku 2020.
8, Odovzdanie ocenení.
9, Diskusia a rôzne.
10, Návrh a prijatie uznesenia.
11, Záver a malé občerstvenie.

     Na členskú schôdzu MO APVV Ružomberok - Okolie pozývam všetkých členov, nakoľko bude schvaľovaný nový program a činnosť MO na rok 2020. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2020, ktorí ho ešte nemajú zaplatený.
     Teším sa na Vašu a dúfam, že aj hojnú účasť.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


       MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s plánom činnosti na rok 2019 zorganizovala dňa 5.12.2019 spoločenské posedenie pri "Predvianočnej kapustnici" v ANIMA CAFÉ v Ružomberku.
     Akcia bola vydarená a niesla sa vo veľmi príjemnej atmosfére. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok p. Daniel Ševc, riaditeľ ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch p. Michal Hrnčiar a člen prezídia APVV, predseda MO APVV Dolný Kubín p. Milan Piroh.
     Spoločne sme si zaspomínali, porozprávali a všetci sme sa dobre zabavili. Po dobrom jedle a vínku, k dobrej nálade prispel aj náš muzikant Vladimír Mišovič a zaspievali sme si pri harmonike. Potešil som sa veľkej účasti našich členov, za to im veľmi pekne ďakujem!
     Zároveň si členovia mohli zaplatiť členský príspevok na rok 2020 a boli im odovzdané členské známky, vianočné pohľadnice, kalendáriky a Publikácia APVV. Na záver sme si popriali krásne Vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2020.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Pietna spomienka pri príležitosti "DŇA VOJNOVÝCH VETERÁNOV"

      Naša MO APVV Ružomberok - Okolie sa zúčastnila pietnej spomienky pri príležitosti "Dňa vojnových veteránov", ktorú organizovalo mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, VÚ 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor Ružomberok, APVV Ružomberok, APVV Ružomberok - Okolie a Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok.
     Pietna spomienka sa konala dňa 11.11.2019 o 11:00 h:
- Zhromaždením účastníkov pri "Pomníku Slobody Slovenského Národa",
- 11:11 h zozozvučaním zvonov,
- Pietnym aktom kladenia vencov
- Štátnou hymnou SR.
     Slávnostný príhovor mal primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. Symbolom Dňa vojnových veteránov je červený kvet vlčieho maku. Ukončenie pietnej spomienky symbolickou "Vojenskou večierkou". Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov v zmysle "Plánu činnosti na rok 2019" na Predvianočnú kapustnicu. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ v Ružomberku. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2020 v sume 20,- eur. Pri tejto príležitosti budú aj odovzdané vianočné pohľadnice, kalendáriky a publikácia APVV.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte, posedíme, zaspievame a zabavíme sa v spoločnosti svojich kolegov.
    Teším sa na Vašu účasť !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Taká je naša Kováčová.

     Opäť po roku sme navštívili naše obľúbené miesto, kde je vždy príjemne, veselo a zanecháva krásne spomienky. Áno, je to RRS ZVJS SR Kováčová. V dňoch 17. – 18.10.2019 navštívilo toto stredisko 36 členov APVV Ružomberok – okolie aj so svojimi rodinami. Išlo o akciu, ktorá vychádzala s Plánu činnosti miestnej organizácie na rok 2019.
     Po príchode do strediska nás privítala vedúca RRS Ing. Katarína Vrťová a zároveň nás  informovala o poskytovaných službách. Pri tejto príležitosti jej  predseda APVV Ružomberok – okolie p. Ondrej Škvarek  odovzdal vyznamenanie APVV a to „ Plaketu za zásluhy a rozvoj APVV“ vzhľadom k dlhodobej spolupráci.
     Počas pobytu sme mali možnosť využiť aj ich rehabilitačné stredisko. Podávaných procedúr sa zúčastnilo viacero záujemcov. Bola k dispozícii i sauna a bazén.
     Treba pochváliť vynikajúcu stravu, výbornú obsluhu v jedálni i v bufete. Stredisko žiarilo čistotou.
     Vo večerných hodinách nám zamestnanci strediska pripravili posedenie s pohostením. O výborné náladu sa postaral celý kolektív účastníkov a za doprovodu harmoniky a gitary zaznievali známe i menej známe melódie.
     Premietli sme si aj filmy z pobytov v Prahe i v Zakopanom.
     Dňa 18.10.2019 sme odchádzali spokojní, bolo vynikajúco. Je len škoda, že to trvalo tak krátko a nemohli sme byť v stredisku aspoň o jeden deň dlhšie.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Zakopané je krásne.

      Keď sa vysloví slovo Zakopané, každému, kto tam bol, ihneď prebehne mysľou spomienka na poľské mesto, v ktorom máme priateľov a veľmi radi sa tam vraciame. Už po štvrtýkrát si MO APVV Ružomberok - Okolie dala do plánu činnosti navštíviť zariadenie Parzenica, ktoré sa nachádza v centre mesta. V čase od 23.8. - 26.8.2019 sa tejto krátkodobej rekreácie zúčastnilo 35 osôb.
     Po ubytovaní a obede sme sa zoznámili s programom. Mali sme možnosť využiť aj ich rehabilitačné stredisko. Pekné počasie nám umožnilo robiť vychádzky po meste i okolí. Navštívili sme Gubalowku, odkiaľ bol nádherný pohľad na panorámu Vysokých Tatier, videli sme areál skokanských mostíkov, rôzne múzeá, ale aj obchody a reštaurácie. Aj na tržnici bola možnosť denne nakupovať tovar podľa vlastného výberu.
     Večerné programy sme si vytvárali sami podľa možností. Premietali sa vlastné videá z predchádzajúcich podujatí, popritom sa spomínalo i spievalo v sprievode hudobných nástrojov. Jedenkrát nám zamestnanci strediska pripravili posedenie pri grile s bohatým výberom jedál.
     V skupine účastníkov rekreácie sme mali aj pozvaných hostí. Bola medzi nami Ing. Katarína Vrťová - vedúca RRS ZVJS SR Kováčová s manželom a Bc. Milan Piroh - člen prezídia a predseda MO APVV Dolný Kubín s rodinou. Naši hostia prejavili veľkú spokojnosť a podľa ich vyjadrenia sa v našom kolektíve cítili veľmi dobre. Člen prezídia a predseda MO APVV Dolný Kubín Bc. Milan Piroh sleduje už dlhšiu dobu prácu našej miestnej organizácie a za jej aktivity a spoluprácu udelil jej predsedovi Ondrejovi Škvarekovi a podpredsedovi JUDr. Igorovi Kráľovi ocenenie "Plaketa za zásluhy o rozvoj APVV".
     V roku 2018 došlo v Rekreačnom stredisku Parzenica ku zmene na funkcii vedúceho zariadenia. Bývalá vedúca Mgr. Janina Lacka odišla do dôchodku a na jej miesto nastúpil bývalý vedúci recepcie a marketingu Pawel Majerski. Už v predchádzajúcich rokoch sme s ním veľmi dobre spolupracovali pri vybavovaní i priebehu pobytu v tomto zariadení. Túto doterajšiu spoluprácu ocenil predseda MO APVV Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek a udelil mu "Plaketu za zásluhy o rozvoj APVV".
     V posledný deň sme sa rozlúčili a poďakovali personálu za poskytnuté služby. Bola to vydarená akcia, na ktorú zostanú už len pekné spomienky. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


    MO APVV Ružomberok - Okolie organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov krátkodobú rekreáciu v LRS ZVJS SR Kováčová v termíne 17. októbra 2019 (štvrtok) - 18. októbra 2019 (piatok), doprava vlastná. Pobyt začína obedom o 12:00 h dňa 17.10.2019 a končí obedom dňa 18.10.2019. Poplatok za pobyt je stanovený v súlade s platnými predpismi GR ZVJS SR a každý účastník ho uhradí priamo v rekreačnom stredisku pred začiatkom pobytu. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa na mobile 0907 548315 najneskôr do 29.9.2019, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok podľa plánu na rok 2019, aj v tomto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guľáši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sa tam členovia MO aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Navyše nás svojou prítomnosťou poctili terajší riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Daniel Švec a bývalý náš kolega toho času riaditeľ Útvaru pre mladistvých v Sučanoch plk. PhDr. Michal Hrnčiar. Všetci sme si pochutnali na dobrom guľáši, pivečku a vínečku. K dobrej nálade nám prispel pán Vladimír Mišovič, zahral na harmonike a ostatní si pri nej aj zaspievali. Bola to vydarená akcia, prialo nám aj slniečko a prítomní si podebatovali, zabavili a spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie priateľské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.
 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Navštív Prahu a poznaj jej históriu !
 
    S myšlienkou navštíviť Prahu - hlavné mesto Českej republiky - sa predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zaoberalo už dlhšiu dobu. V roku 2019 sa to konečne dostalo aj do plánu práce v termíne od 13.6.2019 do 16.6.2019.
     Prihlásilo sa 36 záujemcov. Cestovali sme vlakom so spoločnosťou RegioJet. V informačnom centre v Prahe na hlavnom nádraží sme si vybavili cestovné lístky na mestskú dopravu na 3 dni a potom sa skupina presunula do Zotavovne VS ČR Praha, kde bolo zabezpečené ubytovanie i strava.
     Prvý deň sme si prezreli Václavské námestie a obdivovali historické budovy hotelov, múzeí, divadiel, sôch i reštaurácií. Zašli sme aj do známeho pivovaru "U Flekov" a ochutnali čiernu trinástku.
     Na druhý deň bola naplánovaná prehliadka po trase od Pražského hradu cez Malostranské námestie, Karlov most, Staromestské námestie až po Prašnú bránu. Sprevádzali nás dve sprievodkyne - Slovenky. Navštívili sme prezidentské záhrady, chrám sv. Víta, nádvoria hradu, videli sme výmenu hradnej stráže, navštívili kostol Panny Márie Víťaznej a sv. Antonína Paduánskeho, kde je umiestnená aj malá vosková soška Ježiša Krista v útlom detstve - Pražské Jezuliatko. Prechádzali sme popri Lenonovej stene cez Kampu na Karlov most až na Staromestské námestie, kde je Staromestská radnica a od roku 1490 je jej súčasťou aj unikátny orloj. Pozreli sme si aj Týnsky dvor tzv. Ungelt - prvú pražskú colnicu.
     Tretí deň nášho pobytu sme navštívili Petřínsku vežu. Je to malá Eifelovka z Paríža. Bola postavená v roku 1891 a z jej rozhľadne je vidieť nádherne Prahu. Večer sme navštívili divadelné predstavenie Doktor OX v divadle Hybernia.
     V deň odchodu sme si ešte prezreli Valdštejnské záhrady, kde sa nachádza umelá jaskyňa, živé ploty, fontány a sochárska a maliarska výzdoba. V areáli je aj Valdštejnský palác, ktorý slúži Senátu Parlamentu Českej republiky.
     Návšteva historickej Prahy musí zanechať v každom človeku nezabudnuteľný zážitok. Ten, kto sa zúčastnil zájazdu a videl to, čo sme mohli za 4 dni prejsť a vidieť, určite bude dlho spomínať a želať si, aby sa ešte aspoň raz do tej Prahy vrátil. Fotografie si môžete pozrieť tu.
 
Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 Rekreácia v Zakopanom
 
    MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom a ich rodinným príslušníkom, že v súlade s plánom práce na rok 2019 organizuje krátkodobú rekreáciu do Zakopaného.
Termín: od 23. augusta 2019 (piatok) do 26. augusta 2019 (pondelok)
Doprava: vlastná
     Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa na mobile 0907 548315 najneskôr do 4.8.2019, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločenské posedenie pri guľáši. Konať sa bude na ihrisku TJ Ludrová dňa 26. júna 2019. Doprava zabezpečená - auto pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastnou dopravou. Informácie na mobile 0905 662748 alebo 0918 068037.
     Dúfame, že k dobrej nálade nám prispeje aj pekné počasie a chutné občerstvenie.
     Teším sa na spoločné stretnutie vo veľkom počte.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 
      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, že pôvodný termín podľa plánu "Priateľské posedenie pri guľáši v Ludrovej" 30. mája 2019 sa z organizačných dôvodov uskutoční v mesiaci jún 2019. MO APVV Ružomberok - Okolie bude včas svojich členov informovať o termíne a programe na stránke APVV.
     Ďakujem za pochopenie !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Dňa 28.2.2019 sa konala výročná členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie. V úvode schôdze sme privítali členov MO APVV a hostí a to za ZVJS Ružomberok ekonómku Ing. Sivkovú, predsedníčku Klubu dôchodcov Alenku Vinžíkovú a návštevou nás poctil aj primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor PhD.
     Predsedníctvo zhodnotilo činnosť a finančné hospodárenie MO APVV za rok 2018 a bol predložený a schválený návrh plánu na rok 2019. JUDr. Igor Kráľ informoval o XIII. Kongrese APVV s jeho závermi a uznesením. Za prácu a činnosť bolo odvzdané 10 členom MO APVV "Čestné uznanie APVV za prácu v APVV".
     Na záver bolo podané malé občerstvenie. Ďakujem všetkým prítomným členom a hosťom za účasť a prácu v našej MO APVV a za milé spoločné posedenie v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
 


      Predseda MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 Stanov APVV výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 28. februára 2019 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Na schôdzi bude vyhodnotená činnosť MO APVV za rok 2018, hospodárenie s finančnými prostriedkami ako aj návrh plánu činnosti na rok 2019. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2019, kto zatiaľ nemá uhradený.
     Teším sa na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Zájazd do Prahy.

     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje zájazd do Prahy. V súlade s plánom činnosti našej organizácie na rok 2019 ponúkame prehliadku histórie hlavného mesta Českej republiky a divadelné predstavenie v niektorom z pražských divadiel. Návšteva Prahy sa uskutoční v dňoch od 13.6. do 16.6.2019.
     Záujemcovia prhláste sa u JUDr. Igora Kráľa na čísle telefónu 0907 548315 najneskôr do 31.1.2019, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
  


      Dňa 13.12.2018 sa v ANIMA CAFÉ konalo posedenie členov MO APVV Ružomberok - Okolie pri predvianočnej kapustnici. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade, ku ktorej prispeli naši dvaja muzikanti p.Mišovič Vladimír a p.Babic Dušan. Pri príležitosti životných jubileí našich členov, 75. rokov Mgr. Jozef Nemček a 78. rokov p.Milan Čapka, im boli odovzdané vecné dary.
     Potešil som sa veľkej účasti našich členov - zišlo sa nás skoro 80, čo prispelo k dobrej nálade, spoločne sme si zaspomínali, zaspievali a dobre sa všetci zabavili. Zároveň si členovia zaplatili a prevzali členské známky na rok 2019, ako aj vianočné pohľadnice a publikáciu členov APVV.
     Na záver sme si popriali krásne sviatky a úspešný Nový rok 2019.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 V Kováčovej je vždy výborne.

     Do plánu akcií APVV Ružomberok - Okolie pre rok 2018 sa dostala aj krátkodobá rekreácia v LRS ZVJS SR Kováčová s termínom od 5.11 - 7.11.2018 pre 50 osôb. Toto stredisko je veľmi atraktívne, obľúbené a má aj svoju tradíciu. Býva oň vždy veľký záujem a aj tento termín bol v krátkom čase naplno obsadený.
     Pobyt sme začali obedom. Základné informácie o stredisku a jeho službách nám poskytla vedúca zariadenia. Veľkou výhodou je, že v LRS ZVJS SR Kováčová sa nachádza aj rehabilitačné stredisko, ktoré pri vodoliečebných procedúrach využíva termálnu vodu z prameňa v Kováčovej a jej zloženie lieči pohybové ústrojenstvo tela. Mnohí z účastníkov pobytu využili ponúknuté procedúry, ale aj krytý bazén.
    Stalo sa už tradíciou, že si aspoň 1x počas pobytu zorganizujeme spoločenský večer. Počas termínov s teplým počasím to obyčajne býva posedenie pri táboráku. Keďže bol už november a včer vonku chladno, spoločenské posedenie sa konalo vo veľkej zasadačke. Zamestnanci strediska nám k tomu pripravili bohaté pohostenie. Na stretnutie prišli všetci. Počas večera sme si spomenuli na jubilantov, ocenených, ale aj na kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Informovalo sa aj o nadchádzajúdich podujatiach, ktoré predsedníctvo APVV pripravuje. Oživením večera bola aj malá hudobná skupina. Za doprovodu harmoniky a gitary bolo počuť známe melódie piesní, ktoré zaznievali pocelej sále.
     Toto rekreačno-rehabilitačné stredisko sa nachádza v krásnom prostredí Bienskej doliny vôkol lesa. Počas voľného času sme mali možnosť toto krásne a tiché prostredie využiť na vychádzky a mnohí to aj využili. V jedálni sme mali možnosť výberu z viacerých jedál. Strava bola výborná aj z hľadiska množstva i kvality. Občerstvenie bolo zabezpečené v bufete s dostatočným výberom tovaru. V posledný večer sme práve v bufete zavŕšili pobyt a krátkou spomienkou na predchádzajúci večer sme si opäť zanôtili. Ďakujeme všetkým zamestnancom strediska za poskytnuté služby. Počas celého, aj keď krátkodobého pobytu, sme sa cítili veľmi dobre a bude na čo spomínať.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
 


 Pietna spomienka pri pomníku "Slobody slovenského národa" !

     Dňa 9.11.2018 o 11:00 h si mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, Vojenským útvarom 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - oblastný výbor Ružomberok, MO APVV Ružomberok, MO APVV Ružomberok - Okolie, Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok pietnou spomienkou pripomenulo 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny, vznik Československej republiky, Martinskú deklaráciu a Deň veteránov.
     Pietna spomienka začala o 11:11 h rozozvučaním zvonov, nasledovala štátna hymna a po nej kladenie vencov k pomníku Slobody slovenského národa. Zhromaždeniu účastníkov sa prihovoril primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD., ktorý vo svojom vystúpení pripomenul udalosti z pred 100. rokmi tak, ako po sebe nasledovali a to od ukončenia I. svetovej vojny až po vznik Československej republiky. Symbolom sviatku Dňa prímeria alebo Dňa veteránov sa stal červený kvet vlčieho maku.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov v zmysle "Plánu činnosti na rok 2018" na Predvianočnú kapustnicu. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Zároveň bude možné uhradiť členské na rok 2019.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte, posedíme, zabavíme sa v spoločnosti svojich kolegov. Teším sa na Vašu účasť !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva svojich členov a ich priateľov na pietnu spomienku pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny, vzniku Československej republiky, Martinskej deklarácie a Dňa veteránov. Pietnu spomienku organizuje Mesto Ružomberok v spolupráci so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi na území mesta Ružomberok dňa 9. novembra 2018 o 11:00 h pri pomníku SLOBODY SLOVENSKÉHO NÁRODA.
Program:
- 10:55 h Zhromaždenie účastníkov pri pomníku Slobody slovenského národa (Námestie Slobody)
- Rozozvučanie zvonov
- Štátna hymna SR
- Pietny akt kladenia vencov
- Slávnostné príhovory
- Ukončenie pietnej spomienky symbolickou vojenskou poctou - večierkou.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


  Krátkodobá rekreácia v Kováčovej

     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: LRS ZVJS SR Kováčová
Termín: 5.11.2018 (pondelok) - 7.11.2018 (streda)
Doprava: vlastná
     Pobyt začína obedom (12:00 h) dňa 5.11.2018 a končí raňajkami dňa 7.11.2018. Na ubytovanie sú k dispozícii 2 a 3 posteľové izby. Poplatok za rekreačný pobyt je v zmysle platných predpisov ZVJS SR. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa, mobil: 0907 548315, najneskôr do 20.10.2018.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, príslušníkom ÚZVJS, ktorí odišli do výsluhového zabezpečenia z ÚVTOS Ružomberok, že ich Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok pozýva na oslavy Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže dňa 28. septembra 2018, ktoré sa uskutoční na futbalovom ihrisku OŠK Ludrová.
     Doprava je zabezpečená prostredníctvom autobusu s odchodom o 11:00 h spred ústavu, resp. je možné zvoliť individuálnu dopravu. Slávnostný príhovor zástupcov ústavu je naplánovaný na 12:00 h. Občerstvenie bude zabezpečené.
     Z dôvodu materiálneho zabezpečenia priebehu osláv je potrebné najneskôr do 17.9.2018 záväzne potvrdiť účasť prostredníctvom e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky p.Romovej - 044 4324035, 044 4324034 kl. 105, 0905 939338, resp. Ondrej Škvarek 0905 662748.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


  Už tretíkrát v Zakopanom

     Aj v roku 2018 sa dostala do plánu činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie návšteva poľského mesta Zakopané formou krátkodobej rekreácie v termíne od 23.8. - 26.8.2018. Prihlásilo sa 31 záujemcov a do rekreačno-rehabilitačného strediska PARZENICA sa prepravili vlastnou dopravou.
     Stredisko má vybudované veľmi dobré ubytovanie, poskytuje kvalitnú stravu a čo je vynikajúce, že sa nachádza v strede mesta. Boli sme priamo v centre diania rušného života návštevníkov turizmu a kultúry. Dobré počasie nám umožnilo vystupiť na Gubalowku (1123 m n.m.)a prechádzkou po jej hrebeni- tzv. Pápežskou cestou- sme mohli vidieť panorámu Tatier. Navštívili sme aj malú drevenú kaplnku. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si naplánovali výstup na Kasprowy Werch (1987 m n.m.) a na vrchole sa prechádzali po turistických chodníkoch.Na tento štít sa vystupuje lanovkou a pri vrcholovej stanici lanovky sa nachádza meteorologické observatórium.
    Počas nášho pobytu v Zakopanom práve prebiehal Medzinárodný goralský folklórny festival a to už 50 ročník. Vystúpilo množstvo folklórnych súborov z Bulharska, Španielska, Indie, Macedónie, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny, USA, Maďarska, Talianska a Poľska. Boli to nádherné vystúpenia a na I.mieste sa umiestnil poľský súbor.
    Videli sme viacero nádherných kostolov. V jednom z nich sa nachádza Oltár Panny Márie z Fatimy. Tento kostol bol postavený na počesť za záchranu života pápeža Jána Pavla II. po pokuse o atentát v roku 1981. Po dokončení bol kostol vysvätený samotným pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1997.
     Navštívili sme múzeum voskových figurín, kde sú v životnej veľkosti umiestnené modely ľudí s anomáliami tela, ale aj významné osobnosti z kultúrneho i politického života. 
    V blízkosti strediska Parzenica sa nachádza Tatranské múzeum Dr. Titusa Chalubinského. Je to múzeum histórie, kultúry, prírody a etnografie poľských Tatier. Bolo nás viac, ktorí do tohto múzea prišli a určite neľutovali. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z historickéo obdobia Tatier.
     Zamestnanci strediska nám pripravili posedenie pri grile. Večer zaznievali známe melódie za doprovodu hudobných nástrojov. Dobrú náladu vytvárali aj vtipné historky, ktorých nebolo málo. Niektorí naši členovia využili možnosť poskytovaných služieb v rehabilitačnom stredisku.
     Dopriali sme si aj večerné vychádzky po osvetlených uliciach. Videli sme množstvo ľudí, ktorí sa prechádzajú a zastavujú v stánkoch, obchodíkoch a reštauráciach. Bolo vidieť,že mesto žije turizmom.
     Počas nášho pobytu nebola prítomná vedúca zariadenia Mgr. Janina Lacka, bola na dovolenke a zastupoval ju vedúci recepcie marketingu Pawel Majerski. Príkladne sa o nás staral, riešil všetky naše požiadavky.Náhodne sme sa dozvedeli, že len nedavno sa oženil. Na znak vďaky za spoluprácu aj za predchádzajúce roky, sme mu odovzdali dar v podobe knihy v ktorej je symbol mladých manželov s uvedním ich mien a dňa sobáša.
     V poslený deň sme sa po raňajkách rozlúčili a poďakovali zamestnancom za kvalitné služby.Záverom treba vyzdvihnúť disciplínu a spoluprácu celej skupiny rekreantov. Dodržiaval sa dohodnutý režim a zostanú pekné spomienky na tretí pobyt členov MO APVV Ružomberok- Okolie v Zakopanom.
     Fotografie si môžete pozrieť tu. 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie