Týždenný rekreačný pobyt v Štúrove.

     Už po druhý krát MO APVV Ružomberok - Okolie zorganizovala rekreačný pobyt v Štúrove v objekte kúpaliska VADAŠ. Týždenný pobyt sa uskutočnil v dňoch od 25.5.2024 do 1.6.2024 autobusom a ubytovanie bolo zabezpečené v chate MIRA. Mali sme k dispozícii viaceré kúpaliska s teplou termálnou vodou, kde sme mohli využiť rôzne výhody oddychu a relaxu - vodné masáže, plávanie a aj opaľovanie. V prevádzke už bolo veľa barov , ktoré ponúkali dobré a chutné jedlá, s pestrou ponukou občerstvenia a aj veľa stánkov s rôznym tovarom.
     Niekto využil aj výlet do maďarského historického mestečka OSTRIHOM k prekrásnej a historickej bazilike. Bazilika patrí k najväčším kostolom v Európe. S históriou nás oboznámil sprievodca.
     Niekoľko rodín sa zúčastnilo aj plavby loďou po Dunaji. Bolo krásne počasie, tak sme sa tešili z krásnej okolitej prírody a okolia. Boli to krásne zážitky.
     Večere sme trávili spoločne na terase chaty MIRA pri gitare a harmonike. Zabavili sme sa, zaspievali, zatancovali a porozprávali. Určite v nás zostanú krásne spomienky na tento rekreačný pobyt.
     Touto cestou sa chcem poďakovať podpredsedovi JUDr. Igorovi Královi za zorganizovanie tohto týždenného rekreačného pobytu, hoci sa osobne nezúčastnil, pre zdravotné problémy manželky Gitky. Prajeme jej rýchle uzdravenie, veľa síl, zdravia a všetci jej posielame krásny pozdrav. Organizácie  zájazdu sa ujal tiež člen predsedníctva Igor Stehura a aj jemu patrí veľká vďaka.
     Za krásny týždeň ďakujem zúčastneným členom a ich rodinným príslušníkom! Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločné posedenie pri guláši. Konať sa bude dňa 13. júna 2024 na ihrisku TJ Ludrová. Auto bude pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastnou dopravou. Doporučujem si doniesť vlastnú misku na guláš, lyžicu, resp. pohár. Zároveň, že pretrvávajú vyššie ceny potravín sme sa rozhodli, či by sme nemohli prispieť na guláš a občerstvenie za osobu sumou 2,- eur. Podrobné informácie u predsedu na mobile 0905 662748 alebo 0918 068037.
     Dúfam, že k dobrej nálade nám prispeje aj pekné letné počasie, kde si pochutíme na chutnom guláši, malom občerstvení, ale najmä na stretnutí s kolegami a ich rodinnými príslušníkmi.
     Teším sa na Vašu hojnú účasť a príďte s dobrou náladou!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 6.3.2024 o 15:00 h v zmysle plánu činnosti sa v priestoroch reštaurácie ANIMA CAFÉ Ružomberok konala členská schôdza MO APVV Ružomberok – Okolie, ktorú viedol podpredseda MO APVV JUDr. Igor Kráľ. Na schôdzi bolo prítomných 72 členov MO  APVV.
     Za hostí boli prítomní:
- zástupca primátora Mestského úradu Ružomberok ing. Robert Kolár,
-
ekonomický zástupca riaditeľa ÚVTOS Ružomberok ing. Jana Sivková,
-
člen predsedníctva APVV Milan Piroh.
     Predseda tunajšej MO APVV predniesol správu o činnosti za rok 2023. Na návrh predsedu MO APVV Ondreja Škvareka za prácu a zásluhy v MO prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov udelil MEDAILU III. STUPŇA členke a pokladníčke Anne Feketovej a členovi MO Jurajovi Feketemu. Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov boli odovzdané peňažné dary členom Ladislavovi Nemčekovi a Jánovi Šavrnochovi a boli im aj  odovzdané Pamätné listy pri príležitosti 75. výročia narodenín. Zároveň predseda MO APVV udelil 6 členom MO „ Čestné uznanie APVV“ za aktívnu prácu a činnosť v MO. Pri príležitosti dňa MDŽ bol všetkým prítomným ženám odovzdaný malý darček – kytička.
    
Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 23.2.2024 som bol predsedom Základnej organizácie Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri ÚVTOS Ružomberok Milanom Urbanom pozvaný na členskú schôdzu ZO Odborového zväzu pri ÚVTOS. Schôdza sa konala v ANIMA CAFÉ Ružomberok, kde sa zišli členovia - odborári, aby zhodnotili plnenie svojich naplánovaných úloh a zároveň si vytýčili na rok 2024.
    
Ja ako predseda MO APVV Ružomberok - Okolie som ich taktiež informoval o práci a činnosti našej organizácie a predstavil plán činnosti na rok 2024. Na záver boli za prácu odmenené členky a členovia odborového zväzu.
    
Teším sa na ďalšiu spoluprácu a určite pri odchode na výsluhový dôchodok sa niekto z nich pridá k nám a prihlásia sa do MO APVV Ružomberok - Okolie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Zájazdy MO APVV Ružomberok - Okolie v roku 2024

     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje v tomto roku nasledovné zájazdy:

Štúrovo 
Ubytovanie: V objekte kúpaliska "Vadaš", max. počet 40 osôb
Termín: od 25.5. - 1.6.2024
Doprava: autobus
   
Praha, Karlové Vary
Ubytovanie: Zotavovňa VS ČR Praha, max. počet 36 osôb
Termín: 9.10. - 13.10.2024
Doprava: vlak, autobus

     Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa, mobil: 0907 548315, najneskôr do 31.3.2024, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie  zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 6. marca 2024 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok.

Program schôdze:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov MO APVV, organizačné veci a schválenie programu
2, Návrh a voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2023
4, Návrh plánu činnosti MO APVV na rok 2024
5, Správa o finančnom hospodárení MO APVV v roku 2023 - Účtovná uzávierka rok 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024
6, Správa o stave členskej základne APVV k 28.2.2024
7, Revízna správa
8, Ocenenie členov MO APVV Ružomberok - Okolie
9, Rôzne - diskusia ( Závery z XVIII. Kongresu APVV)
10, Návrh, schválenie a prijatie uznesenia
11, Ukončenie členskej schôdze a malé občerstvenie

     Po skončení schôdze bude zabezpečené malé občerstvenie pre prítomných členov. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2024, kto ešte nezaplatil.
     Dúfam, že sa stretneme vo veľkom počte. Členovia predsedníctva MO APVV Ružomberok - Okolie sa tešia na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Krásny víkend v Kováčeovej

    Blíži sa záver kalendárneho roka, ale členovia MO APVV Ružomberok – Okolie si ešte chodia po výletoch. V dňoch 16.12. a 17.12.2023 navštívili LRS ZVJS SR v Kováčovej. Krátkodobej rekreácie sa zúčastnilo 43 osôb. Dopravu  si zabezpečoval každý účastník na vlastné náklady.
     Po vybavení formalít na recepcii sme sa ubytovali a keďže sa tu nachádza aj rehabilitačné zariadenie, mali sme možnosť si ísť načasovať aj procedúry. Počas obeda boli podané základné informácie o priebehu a programe rekreácie.
     Obdivovali sme čistotu objektu, ale aj predvianočnú výzdobu všetkých vnútorných aj vonkajších priestorov. Mali sme sa možnosť kúpať v bazéne, zahrať si rôzne spoločenské hry, premietnuť videofilmy z našich predchádzajúcich akcií. Vo večerných hodinách sme si usporiadali spoločenské posedenie.
     K príjemnej atmosfére prispievali aj samotní zamestnanci zariadenia, ktorí bez problémov splnili naše požiadavky. Postarali sa o výbornú stravu, pripravili nám spoločenskú miestnosť a malé občerstvenie na večerné posedenie.
     Domov sme odchádzali príjemne naladení a zároveň vďační za starostlivosť, ktorá nám bola počas pobytu venovaná.
     Zároveň sa chcem poďakovať JUDr. Igorovi Královi za zorganizovanie tejto víkendovej rekreácie pre našich členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov, ktorí odchádzali domov spokojní, oddýchnutí a zrelaxovaní. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok – Okolie pozýva všetkých svojich členov na spoločenské posedenie pri Vianočnej kapustnici. Posedenie sa uskutoční dňa 7. decembra 2023 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok v sume 20,- eur na rok 2024 a budú odovzdané členské známky na rok 2024, vianočné pohľadnice, kalendáriky a publikácie APVV. Dúfam, že sa stretneme vo veľkom počte a sa zabavíme, posedíme, porozprávame a aj zaspievame v spoločnosti svojich kolegov. K tomu určite prispeje malé občerstvenie a výborná vianočná kapustnica.
     Teším sa na stretnutie so svojimi kolegami.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Navštívili sme Trnavu

    Členovia MO APVV Ružomberok – Okolie si dali do programu v roku 2023 aj návštevu mesta Trnava, aby sa oboznámili z jej históriou. Zájazd sa uskutočnil dňa 14.9.2023. Cestovali sme služobným autobusom, ktorý nám poskytol riaditeľ ÚZVJS Ružomberok. Zájazdu sa zúčastnilo 34 osôb.
     Trnava – nazývaná aj Malý Rím – vznikla pri malej riečke Trnávka a to priamo na križovatke obchodných ciest. V roku 1238 sa stala prvým slobodným kráľovským mestom na Slovensku. V súčasnej dobe je 7 najväčšie mesto na Slovensku, má 64 tisíc obyvateľov a rozlohu 71,54 km2.
     Medzi významné budovy mesta patrí Mestská veža – postavená v 16. storočí, ktorá meria 57 m. V jej objekte sídli aj Turistické informačné centrum, ktoré nám poskytlo sprievodcu na prehliadku historickej časti mesta. Počas prehliadky sme videli Morový stĺp, Mestské hradby, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Baziliku sv. Mikuláša, Synagógu a ďalšie významné budovy , o ktorých sme dostali od sprievodcu dôležité a zaujímavé informácie. Prehliadka trvala 2,5 hod. Po jej ukončení sme si mohli prehliadnuť obchodné stánky , navštíviť reštaurácie , pretože sa v tom čase konal aj trnavský jarmok.
     Vo večerných hodinách sme z Trnavy odchádzali. Videli sme ďalší kus histórie Slovenska. Splnil sa náš sen, videli sme mesto, ktoré mnohí z nás ešte nenavštívili.

     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu v LRS Kováčová od 16. decemtra 2023 (sobota) do 17. decembra 2023 (nedeľa). Doprava - vlastná. Pobyt začína obedom (12:00 h) dňa 16.12.2023 a končí obedom dňa 17.12.2023. Na ubytovanie sú k dispozícii 2 a 3 miestné izby. Poplatok za rekreačný pobyt je v zmysle platných predpisov ZVJS SR. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa (0907 548315) najneskôr do 31.10.2023.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Naše obľúbené Zakopané

     V dňoch 27.7. – 30.7.2023 sa uskutočnila plánovaná rekreácia v Zakopanom pre výsluhových dôchodcov – členov MO APVV Ružomberok - Okolie. Do miesta pobytu „PARZENICA“ sa 33 členná skupina presunula na vlastných dopravných prostriedkoch. V priestoroch jedálne nás privítala vedúca zariadenia p. Baranská a zároveň prebehla aj informácia o programe počas pobytu.
     Počasie sa striedalo – chvíľu pekné, slnečné a chvíľu zas upršané. To však nikoho neodradilo od toho, aby navštívil priestory trhoviska a obchodíkov na nákupy. Mnohí sa vyviezli pozemnou lanovkou na vrch Gubalowka a obdivovali krásy Vysokých Tatier. Skupinka odvážlivcov navštívila pleso pod Rysmi „ Morské oko“. Mnohí si zašli do viacerých múzeí, kostolov a nevynechali ani historický cintorín.
     Každý večer sa organizovalo spoločenské posedenie, na ktorom sa premietali filmy z predchádzajúcich výletov, pripomenuli sa významné dni jubilantov a nechýbala ani gitara v rukách JUDr. Igora Krála a za jej doprovodu zaznievali známe i menej známe melódie.
     Stalo sa už tradíciou, že si predsedníctvo MO na takéto akcie pozýva aj vzácnych hostí. Tento krát prijala pozvanie predsedkyňa Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši JUDr. Janka Majerčáková, Mgr. Vladimír Pančík, JUDr. Jaromír Pavlík s manželkou a Bc. Milan Piroh s manželkou. Aj oni prispeli veľkou mierou k dobrej nálade celého kolektívu.
     Treba poďakovať aj zamestnancom zariadenia Parzenica, hlavne pre výbornú stravu, pekné ubytovanie, čistotu zariadenia, ale aj pre to, že bez problémov splnili naše požiadavky v priebehu pobytu.
    
Tak, ako vždy aj teraz sa chcem poďakovať v mene mojom a aj v mene všetkých prítomných podpredsedovi MO JUDr. Igorovi Královi, ktorý zorganizoval tento zájazd, pripravil program a zároveň sa postaral o príjemné večerné programy.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie , tak ako ako každý rok aj tento zorganizovalo posedenie pri guláši dňa 7.6.2023 na ihrisku TJ Ludrová pre členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov. Svojou prítomnosťou nás poctili  riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Ľubomír Bačkor, riaditeľ PZ SR Ružomberok plk. In. Ľuboš Kováčik a predsedníčka Okresného súdu Lipt.Mikuláš - Ružomberok JUDr. Janka Majerčíková. Počasie nám dopoludnia prialo aj slniečko zasvietilo, ale popoludní trošku sprchlo, ale to nám dobrú náladu nepokazilo. O náladu sa postarali naši muzikanti JUDr. Igor Král, Dušan Babic a Mgr. Milan Ganyicz a všetci sme si aj zaspievali. Prítomní si pochutili na dobrom guláši a malom občerstvení. Posedenie sa nám vydarilo, mohli sme sa stretnúť so svojimi kolegami a ich rodinnými príslušníkmi, porozprávať sa a zabaviť. Spokojní sme odchádzali a už sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. Všetkým ďakujem za účasť, ktorému som sa veľmi potešil. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Krásny pobyt v Štúrove

     V súlade s plánom činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie na rok 2023 sa v dňoch 21.5. - 28.5.2023 uskutočnil zájazd autobusom do Štúrova. Ubytovanie bolo zabezpečené v objekte kúpaliska Vadaš. Zúčastnilo sa 22 osôb, ktorí bývali v chate " MIRA". V prevádzke boli 4 kúpaliská s termálnou vodou s možnosťou plávania a poskytnutia rôznych masáži. Stravovanie s pestrou ponukou bolo zabezpečené v predajných stánkoch a reštauráciách priamo v objekte kúpaliska.
     Štúrovo sa nachádza s pohraničnom území s Maďarskom, ktoré rozdeľuje rieka Dunaj. Najbližším maďarským mestečkom je Ostrihom. Nachádza sa tu Katedrála Panny Márie a Svätého Vojtecha ( Bazilika). Ide o najväčší kostol v Maďarsku a patrí medzi najväčšie kostoly v Európe. Priamo od objektu kúpaliska Vadaš premáva vláčik až ku Bazilike, ktorú sme navštívili a zoznámili sa prostredníctvom sprievodcu s jej históriou.
     Prežili sme krásny májový týždeň, vyšlo aj počasie. Večery sme si spestrili  hudbou pri gitare a spevom, ako aj rozprávaním rôznych vtipov a zážitkov. Každému zostali nezabudnuteľné spomienky.
     Touto cestou sa chcem poďakovať podpredsedovi MO APVV Ružomberok - Okolie JUDr. Igorovi Královi, ktorý zorganizoval tento zájazd a pripravil  krásny program a príjemný pobyt v Štúrove.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


    MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločné posedenie pri guláši. Konať sa bude dňa 7. júna 2023 na ihrisku TJ Ludrová.
     Doprava: Auto bude pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9.00 hod., resp. vlastnou dopravou.
     Hoci je už dobrá epidemiologická situácia doporučujem si zo zdravotných dôvodov doniesť si vlastnú misku, lyžicu a resp. pohár. K dobrej nálade si podľa možnosti každý zabezpečí občerstvenie sám. Ostatné bude zabezpečené, bude podané malé predjedlo, kotlíkový guláš, prípitok a káva. Zároveň v dôsledku zvýšenia cien potravín sme sa rozhodli, či by sme nemohli prispieť na guláš a občerstvenie za osobu sumou 2.- eur. Podrobné informácie u predsedu na mobile číslo 0905 662748 alebo na čísle 0918 068037.
     Dúfam, že k dobrej nálade nám prispeje aj pekné letné počasie, kde si pochutíme na chutnom guláši, malom občerstvení a najmä na stretnutí s kolegami.
     Teším sa na Vašu hojnú účasť a príďte s dobrou náladou.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 9.3.2023 sa v priestoroch reštaurácie ANIMA CAFÉ Ružomberok konala členská schôdza MO APVV Ružomberok – Okolie, ktorú viedol podpredseda MO JUDr. Igor Kráľ. Na schôdzi bolo prítomných 65 členov MO. Za hostí boli prítomní zástupca primátora Mestského úradu Ružomberok Ing. Robert Kolár, riaditeľ ÚZVJS SR Ružomberok plk. Mgr. Ľubomír Bačkor, ktorému bola udelená „ Medaila APVV III. stupňa „ ... za pomoc a spoluprácu pri činnosti tunajšej MO. Predseda tunajšej MO Ondrej Škvarek udelil 6 členom MO „ Čestné uznanie APVV „ za aktívnu prácu. Pri príležitosti dňa MDŽ bol všetkým prítomným ženám odovzdaný malý darček. Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Zájazdy v roku 2023

     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje v tomto roku nasledovné pobytovo - poznávacie zájazdy:

Štúrovo  
Miesto: Termálne kúpalisko "Vadaš"
Termín: 21.5. - 28.5.2023
Ubytovanie: Chata v objekte kúpaliska, 2 lôžkové izby
Max. počet: 40 osôb
Doprava: autobus
   
Zakopané  
Miesto: Ubytovacie zariadenie "Parzenica"
Termín: 27.7. - 30.7.2023
Max. počet: 40 osôb
Doprava: vlastná
   
Trnava  
Zameranie: - prehliadka historickej časti mesta so sprievodcom
  - návšteva trnavského jarmoku
Termín: 14.9.2023 (1 - 2 dni, upresníme v pokynoch)
Doprava: vlak alebo autobus (upresníme v pokynoch)
Max. počet: 40 osôb

     Účastníci, ktorí majú o niektorý z uvedených podujatí záujem - prihláste sa telefonicky u JUDr. Igora Kráľa, mobil: 0907 548315, ktorý Vám poskytne bližšie informácie. Uzávierka všetkých prihlášok bude dňa 30.4.2023.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


    Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. marca 2023 o 15.00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok.

Program schôdze:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov MO APVV, organizačné veci a schválenie programu
2, Návrh a voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2022
4, Návrh plánu činnosti MO APVV na rok 2023
5, Správa o finančnom hospodárení MO APVV v roku 2022 - Účtovná uzávierka rok 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023
6, Správa o stave členskej základne APVV k 28.2.2023
7, Revízna správa
8, Ocenenie členov MO APVV Ružomberok - Okolie
9, Rôzne - diskusia ( Závery z XVII. Kongresu APVV)
10, Návrh, schválenie a prijatie uznesenia
11, Ukončenie členskej schôdze a malé občerstvenie

     Po skončení schôdze bude zabezpečené malé občerstvenie pre prítomných členov. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2023, kto ešte nezaplatil. Dúfam, že sa stretneme vo veľkom počte.
     Členovia predsedníctva MO APVV Ružomberok - Okolie sa tešia na Vašu účasť! 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie zorganizovala dňa 7.12.2022 spoločenské posedenie v ANIMA CAFÉ v Ružomberku pri Vianočnej kapustnici pre svojich členov. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia a to riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Ľubomír Bačkor, riaditeľ PZ SR Ružomberok plk. Ing. Ľuboš Kováčik a predseda MO APVV Dolný Kubín Milan Piroh. Potešil som sa veľkej účasti našich členov MO. Pri dobrom jedle a občerstvení sme si zaspomínali, porozprávali a dobre zabavili.
     Zároveň si členovia mohli zaplatiť členský príspevok na rok 2023 a boli im odovzdané členské známky na rok 2023, kalendáriky, vianočné pohľadnice a Publikácia APVV.
     Na záver som sa prítomným poďakoval za hojnú účasť a spoločne sme si popriali krásne Vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2023 plný šťastia a zdravia aj ich rodinám!
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov na spoločenské posedenie pri Vianočnej kapustnici. Posedenie sa uskutoční 7. decembra 2022 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ RUŽOMBEROK. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok v sume 20€ na rok 2023 a budú odovzdané členské známky, pohľadnice, kalendáriky a publikácie APVV.
     Počas posedenia pri kapustnici si záujemcovia budú môcť prevziať od JUDr. Igora Kráľa film o zájazdoch v Košiciach, v Prahe i v Zakopanom v roku 2022.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte po nedobrovoľnej prestávke. Zabavíme sa, posedíme a zaspievame v dobrej spoločnosti svojich kolegov.
     Teším sa na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Pri príležitosti 90. výročia zriadenia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok pozvalo na slávnostné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 23.9.2022 o 10:00 hod. v spoločenských priestoroch hotela KULTÚRA RUŽOMBEROK aj členov MO APVV Ružomberok - Okolie z dôvodu udelenia ocenení. Medzi pozvanými a ocenenými z MO APVV boli: Ondrej Škvarek, Ladislav Rek, Anna Feketová, Vladimír Mišovič, Miroslav Macko. Bolo im udelené ocenenie Generálnym riaditeľom ZVJS a riaditeľom ÚVTOS Ružomberok.
     V mene svojom, aj v mene ocenených členov MO APVV Ružomberok - Okolie ďakujem Riaditeľstvu ÚVTOS Ružomberok.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Po čase opäť v Zakopanom

     Zimné hlavné mesto Poľska – Zakopané – sa nachádza v Malopoľskom vojvodstve. Má rozlohu 84 km2 a jeho nadmorská výška sa pohybuje od 750 – 2301 m/morom. Žije to cca 28 tisíc obyvateľov.
     Práve toto mesto si členovia APVV Ružomberok – Okolie vybrali a v čase od 15.9. – 18.9.2022 navštívili. Prihlásilo sa 38 záujemcov. Ubytovanie i stravu nám poskytli v zariadení Parzenica, ktorí sa nachádza v centre mesta. Doprava bola zabezpečená na vlastných osobných motorových vozidlách.
     Počas pobytu sme navštívili vrch Gubalowka 1123 m/morom, odkiaľ sme mohli vidieť nádhernú panorámu Vysokých Tatier. Niektorí si boli pozrieť múzeum voskových figurín, areál zimných športov, viacero nádherných kostolov, ale nevynechali ani trhy vo vyhradených uliciach mesta na nákupy suvenírov. Našli sa aj odvážlivci, ktorí navštívili najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách – Morské oko, ktoré leží na poľskej strane pod štítom Rysy vo výške 1395 m/morom a má rozlohu 34,93 ha a hĺbku 50,8 m.
     Počas pobytu sme si pripomenuli aj narodeniny i meniny prítomných jubilantov a večer pri dobrých grilovaných pochúťkach, ktoré pripravil hostiteľ, zazneli aj známe piesne za doprovodu gitary.
     Mesto Zakopané je naša srdcovka. Radi sa sem vraciame a v tomto roku to bola už naša piata návšteva. Stále je tu čo objavovať a obdivovať. Personál strediska nám vytvoril výborné podmienky. Počasie bolo už jesenné – striedavé – no domov sme odchádzali príjemne naladení.
     Tak, ako vždy aj tento pobyt zorganizoval  podpredseda MO APVV Ružomberok – Okolie JUDr. Igor Král, za ktorý sa mu chcem poďakovať v mene mojom ako aj v mene všetkých prítomných účastníkov členov MO APVV aj s rodinnými príslušníkmi. Znovu sme prežili pekný predĺžený víkend.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Stovežatá PRAHA

     Navštíviť hlavné mesto ČR – Prahu – si MO  APVV  Ružomberok – okolie dala do plánu akcií pre rok 2022 na mesiac august. Zájazd sa uskutočnil v dňoch od 25. – 28.8.2022. Prihlásených bolo 36 účastníkov. Cestovalo sa vlakom so spoločnosťou LEO – expres. Po príchode do Prahy na hlavnom nádraží v informačnom centre sme si vybavili potrebné doklady na cestovanie mestskou dopravou a spoločne sa presunuli do Zotavovne VS ČR na Květnici. Po ubytovaní a obede  sa skupina záujemcov presunula do objektu väznice Praha – Pankrác, kde si prezrela múzeum, v ktorom sa nachádzajú dokumenty z obdobia, kedy sa ešte vykonával trest smrti.
     Na ďalší deň sme si zašli prezrieť Žižkovský vysielač, vysoký 216 m. Je to najvyššia stavba v Českej republike. Dostali sme sa výťahom až do výšky 93 m na vyhliadkovú plošinu. Cestou k vysielaču sme na námestí Jiřího z Poděbrad videli rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Pána z roku 1932. Jeho architekt sa inšpiroval Noemovou archou a vytvoril unikátne dielo s vežou a mohutnými guľatými hodinami. Večer sme navštívili Národné divadlo a uvideli operu pod názvom Predaná nevesta.
     V sobotu 27.8. bola v programe prehliadka mesta. Prechádzali sme v doprovode sprievodkyne cez Václavské námestie, Františkánske záhrady, okolo Havelskej tržnice, cez Staromestské námestie do Židovského mesta. Nahliadli sme do židovského cintorína a okolo Rudolfína sme sa dostali na vyhliadku na Pražský hrad. Prehliadku sme ukončili na Karlovom moste pri soche Jána Nepomuckého.
     Niektorí z nás navštívili aj zoologickú a  botanickú záhradu, areál pražského hradu a boli aj takí, ktorí cestovali električkou od jednej strany Prahy na druhú, aby viac toho videli.
     Významnou udalosťou počas pobytu v Prahe bolo, že člen Prezídia APVV Bc. Milan Piroh odovzdal ocenenia APVV udelené Prezidentom APVV JUDr. Hristovom Gluškovom a to:

Ondrejovi ŠKVAREKOVI - medailu III. stupňa APVV,
JUDr. Igorovi KRÁĽOVI - medailu III. stupňa APVV,
Mgr. Igorovi STEHUROVI - Čestné uznanie APVV
za ich prácu a dosahované výsledky v APVV.

     V nedeľu 28.8.2022 sme odchádzali z Prahy príjemne unavení, ale spokojní. Videli sme Prahu aj trochu z inej stránky, prešli sme miesta doteraz nepoznané. Historická, ale aj novodobá Praha je krásna a vždy je, aj bude čo v nej objavovať a spoznávať.
     Touto cestou chcem, vysloviť veľké poďakovanie podpredsedovi MO APVV Ružomberok  Okolie JUDr. Igorovi Kráľovi, ktorý nám zorganizoval tento zájazd a pripravil krásny program a príjemný pobyt v Prahe.
     Ďakujem aj všetkým účastníkom zájazdu za pekné prežité chvíle s kolegami a ich rodinnými príslušníkmi.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Košice - druhé najľudnatejšie mesto na Slovensku, majú takmer 240 000 obyvateľov. Poznať mesto, jeho históriu a pamiatky – to bol hlavný dôvod, že sa do plánu práce MO APVV Ružomberok – okolie pre rok 2022 dostal tento bod. Zájazd sme naplánovali na 4 dni a to od 21.7. do 24.7.2022. Prihlásilo sa 27 účastníkov. Odchádzali sme autobusom, ktorý nám poskytol bývalý zamestnávateľ. Ubytovanie bolo zabezpečené v Garni hotel Akadémia, ktorý sa nachádza v blízkosti centra mesta.
     Po ubytovaní a obede sme navštívili Slovenské technické múzeum, ktoré práve v deň nášho príchodu 21.7.2022 malo vyhlásený „ Deň otvorených dverí „ . Práve oslavovalo 75.výročie od svojho založenia.
     Na ďalší deň sme absolvovali 2,5 hodinovú prehliadku po historickým miestach centra mesta Košice so sprievodcom. Sprevádzal nás PhDr. Milan Kolcun, ktorý nás zaujal svojim zaujímavým výkladom a prehľadom o pamiatkach na Hlavnej ulici mesta. Prechádzali sme od Morového stĺpu cez palácové a meštiacke domy, popri štátnom divadle, hrajúcej fontáne až ku gotickej katedrále  Dómu svätej Alžbety. Záver prehliadky vrcholil u Dolnej brány mesta, kde boli odkryté hradby mesta a moderným spôsobom prevedené, ako  v minulosti mesto fungovalo.
     V sobotu 23.7.2022 sme navštívili Miklušovu väznicu a katov byt. Je to súbor dvoch prepojených meštiackych domov z prvej polovice 15. storočia.
     Krátkym vstupom sme si pripomenuli aj prítomných jubilantov, ktorí dovŕšili vek 75 rokov a po nedeľňajšom obede v reštaurácii „ Stará sýpka „ náš autobus smeroval už len na Ružomberok. Zostali krásne spomienky. To čo sme videli a zažili, nenahradí žiadne rozprávanie.
     Fotografie si môžete pozrieť vo
fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zorganizovalo gulášovú partiu dňa 25.5.2022 pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov na ihrisku TJ Ludrová. Nakoľko nám prialo aj slnečné počasie a bolo príjemne, zúčastnilo sa nás vo veľkom počte, čo ma veľmi potešilo. Prítomní si pochutili na dobrom guláši, pivku, vínku a malom občerstvení. Pri gitare sme si aj zaspievali. Posedenie sa nám vydarilo, mohli sme sa stretnúť so svojimi kolegami aj s rodinnými príslušníkmi porozprávať sa aj zabaviť. Spokojní sme odchádzali a už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Všetkým prítomným ďakujem za účasť, ktorému som sa veľmi potešil. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločenské posedenie pri guláši. Konať sa bude 26. mája 2022 na ihrisku TJ Ludrová.
Doprava: Auto bude pristavené o 9:00 h pred budovou ÚVTOS Ružomberok, resp. vlastnou dopravou.
Hoci sa zlepšila epidemiologická situácia COVID 19 doporučujem si zo zdravotných dôvodov doniesť vlastnú misku na guláš, lyžicu resp. pohár. Podrobné informácie u predsedu na mobile č. 0905 662 748 alebo na čísle 0918 068 037. Dúfam, že k dobrej nálade na prispeje aj pekné počasie a uvoľnené karanténne opatrenia, kde si pochutíme na dobrom guláši, malom občerstvení a najmä na stretnutí s kolegami.
    
Teším sa na Vašu účasť a doneste si aj dobrú náladu!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 15.3.2022 o 15.00 hod. sa konala výročná členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Členskej schôdze sa zúčastnilo 59 členov a hosť pplk. Marián Víťaz, zástupca riaditeľa ÚVTOS Ružomberok.
     Členskú schôdzu otvoril a viedol podpredseda MO APVV Mgr. Jaroslav Podmanický. Počas schôdze boli dodržiavané opatrenia COVID 19 - nasadené rúška na tvári. Po schválení programu, boli prítomní členovia informovaní o činnosti MO APVV v roku 2021, bol predložený plán na rok 2022, výsledky hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2021 a návrh na rok 2022, výsledky revízie za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021.

Prebehla voľba nového predsedníctva MO APVV:
predseda: Ondrej Škvarek
podpredseda: JUDr. Igor Kráľ
podpredseda: Mgr. Jaroslav Podmanický
člen predsedníctva: Mgr. Igor Stehura
člen predsedníctva: Juraj Fekete
členka predsedníctva: Jarmila Uhrinová
člen predsedníctva: Miroslav Pagáčik
prvá náhradníčka: Zuzana Valčová
druhý náhradník: Ferdinand Novák
tretí náhradník: Mgr. Juraj Blahušiak
revízor: Vladimír Královenský
pokladníčka: Anna Feketová.
Hlasovanie: za 59   proti: 0   zdržal sa: 0

     Za prácu a činnosť v MO APVV bolo odovzdané ocenenie 8 členom a to "ČESTNÉ UZNANIE APVV". Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 75 rokov bol odovzdaný MUDr. Pavlovi Bogyimu - blahoželáme. Pri príležitosti MDŽ, sme si uctili naše členky a obdarovali peknou červenou ružou. Po vyčerpaní programu a prijatí uznesenia bolo podané občerstvenie. Predseda poďakoval členom  za prácu a účasť na členskej schôdzi a teší sa na stretnutia pri plnení programu v roku 2022 a dúfa , že sa nám ho podarí naplniť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Zájazdy v roku 2022

      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov v súlade s plánom činnosti na rok 2022 organizuje:

1. Zájazd do Košíc
Termín: 21.7. - 24.7.2022, Doprava: autobus, Počet osôb: 40

2. Zájazd do Prahy
Termín: 25.8. - 28.8.2022, Doprava: vlak, Počet osôb: 36

3. Zájazd do Zakopaného
Termín: 15.9. - 18.9.2022, Doprava: vlastná, Počet osôb: 40

     Záujemcovia prihláste sa čo najskôr u JUDr. Igora Kráľa na číslo telefónu 0907 548315, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie. Uzávierka obsadenosti všetkých zájazdov bude 30.4.2022.


Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 odst.2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 15. marca 2022 o 15.00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok.

Program schôdze:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov MO APVV, schválenie programu
2, Voľba volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO, vyhodnotenie úloh za rok 2021, návrh plánu na rok 2022
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2021 a návrh čerpania na rok 2022
5, Správa o výsledku revízie hospodárenia MO APVV za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021
6, Správa o členskej základni APVV
7, Voľba nových členov predsedníctva MO APVV Ružomberok - Okolie
8, Diskusia - výsledky voľby
9, Záver - návrh a prijatie uznesenia

     Po ukončení schôdze bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov.
     Vzhľadom k ešte neustále nepriaznivej pandemickej situácii COVID 19, budeme sa riadiť podľa rozhodnutia Vlády SR. Ak nebude možné členskú schôdzu vykonať, budeme členov včas informovať.
     Dúfam že sa stretneme a teším sa na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie aj tohto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Priali nám aj uvoľnenejšie opatrenia COVID-19, nakoľko sa posedenie konalo vo vonkajších priestoroch a aj počasie bolo pekné. Stretli sme sa tam členovia MO APVV aj s rodinnými príslušníkmi. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor a bývalý riaditeľ Daniel Ševc, ktorých sme srdečne privítali.
     Na tomto spoločnom posedení pri príležitosti životného jubilea 75 rokov sme odovzdali vecné dary našim členom a to Milanovi Ochabovi, Igorovi Šefrankovi a Ladislavovi Ďuríšikovi. Predseda MO APVV Ondrej Škvarek bol vyznamenaný prezidentom Zväzu vojakov SR a bolo mu udelené vyznamenanie "HVIEZDA ZVAZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY".
     Po príhovoroch a blahoželaní bolo podané občerstvenie, chutný guláš, pivko, víno. K dobrej nálade prispela živá hudba nášho člena Dušana Babica a na harmonike nám zahral aj Vladimír Mišovič. My ostatní sme si zaspievali, zabavili sa a niekto si aj zatancoval Stretnutie sa nám vydarilo, aj preto, že sa tohto roku nekonali žiadne iné akcie. Takže po dlhšom čase sme sa mohli stretnúť, porozprávať a zabaviť sa.
     Spokojní sme odchádzali a už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie plánovalo zvolať členskú výročnú schôdzu na 7. septembra 2021, ale na odporúčanie Prezídia APVV s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu so šírením nových variantov nákazy COVID-19, neodporúča organizovať žiadne akcie s väčším počtom účastníkov, vrátane členských schôdzi, v zmysle opatrení a nariadení ÚVZ SR.
     Na základe týchto okolností a možných následkov oznamujeme, že sa členská výročná schôdza tohto roku, t.j. v roku 2021 neuskutoční.
     Za pochopenie ďakujem!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizuje spoločenské posedenie pri guláši. Konať sa bude 19. augusta 2021 na ihrisku TJ Ludrová.
Doprava: Auto bude pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastnou dopravou.
     Doporučujem zo zdravotných a ekologických dôvodov doniesť si vlastnú misku na guláš, lyžicu a pohár. Podrobné informácie u predsedu na čísle 0905 662748, resp. 0918 068037.
     Dúfam, že k dobrej nálade nám bude priať počasie a uvoľnené karanténne opatrenia, kde si pochutíme na dobrom guláši, malom občerstvení a najmä stretnutie sa s kolegami po dlhom čase.
     Teším sa na Vás a doneste si dobrú náladu!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 5.7.2021, kedy si pripomíname Sviatok Cyrila a Metoda, sa konala svätá omša na Magurke, v krásnom horskom prostredí. Ružomberský väzenský dekan PaedDr. Peter Halkoci pozval na odpustovú slávnosť príslušníkov ZVJS Ružomberok aj s rodinami, ako aj členov MO APVV Ružomberok - Okolie. Odpustová svätá omša bola o to slávnostnejšia, že dve detičky príslušníkov boli aj na prvom svätom prijímaní. Hosť bol aj väzenský dekan zo Sučian PhDr. Juraj Malý.
     Po slávnosti nás čakali opekané špekáčiky, pripravený guľáš a dokonca na dobrú náladu nám hrala živá hudba príslušníkov ZVJS, pri ktorej sa všetci dobre bavili, zaspievali aj zatancovali. Nakoľko aj počasie nám prialo v krásnej horskej prírode, všetci sme boli spokojní a užili sme si priateľské posedenie po dlhšom čase.
     Verím, že sa nám už podarí usporiadať v auguste priateľské posedenie pri guľáši, keď sa zmenil núdzový stav.
Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Teším sa na ďalšie stretnutie !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie, po uvoľnení určitých pandémických opatrení, sa stretlo 3.6.2021, aby podľa možností zostavilo plán akcií na rok 2021.
Prítomní členovia: Ondrej Škvarek, JUDr. Igor Král, Jaroslav Podmanický, Igor Stehura, Miroslav Pagáčik, Anna Feketová, Juraj Fekete.
Hosť: Štefan Strelka
Program: 1, Zahájenie a privítanie - predseda Ondrej Škvarek, zároveň informoval o záveroch XVI. Kongresu APVV.
2, Plán - zorganizovať spoločenské posedenie pri guľáši dňa 19.8.2021.
3, Plán - zorganizovať vianočnú kapustnicu dňa 8.12.2021.
     K plánovanému programu budeme pristupovať zodpovedne podľa v tom čase aktuálnej pandemickej situácie.
     Prizvaný hosť Štefan Strelka bol pozvaný, aby mu pri príležitosti životného jubilea 75 rokov odovzdal vecný dar predseda MO APVV Ondrej Škvarek. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, že k neustále nepriaznivej situácii týkajúcej sa COVID-19 sa nekoná plánované posedenie pri Vianočnej kapustnici. Z tohto dôvodu oznamujeme, že je potrebné sa dohodnúť na spôsobe dodania vianočných pohľadníc, kalendárikov, časopisu a výber členského príspevku na rok 2021.
     Predsedníctvo sa dohodlo a žiada svojich členov, že odovzdávanie vianočných pohľadníc a výber členského príspevku budeme realizovať tak, že člen sa dohodne telefonicky na spôsobe a čase prevzatia vianočných pohľadníc, časopisu a zaplatenie členského príspevku na rok 2021. Telefonicky sa môžete obrátiť na predsedu MO Ondreja Škvareka na čísle 0905 662748, resp. 0918 068037.
     Ak sa situácia ohľadne COVID-19 zlepší po Novom roku 2021 a bude možné uskutočniť spoločenské posedenie pri kapustnici, tak budeme svojich členov včas informovať na tejto stránke.
     Zároveň prajeme radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody v kruhu najbližších!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok, aj v tomto roku sme zorganizovali priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sme sa tam členovia MO so svojimi rodinnými príslušníkmi. K nálade nám prispela živá hudba Dušana Babica, k nej sa pridal na harmonike pán Vladimír Mišovič a na gitare nám zahral aj Milan Ganyicz. My ostatní sme si zaspievali a niektorí aj zatancovali. Akcia sa nám vydarila, počasie nám prialo, guláš chutil a dobre nám bolo aj pri pivečku. Stretnutie bolo úspešné aj preto, že sme tohto roku nemohli konať iné plánované akcie. Po dlhšom čase sme sa mohli stretnúť, podebatovať a zabaviť sa. Spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločenské posedenie pri guláši. Konať sa bude 6. augusta 2020 na ihrisku TJ Ludrová. Doprava: Auto bude pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastným autom. Doporučujeme zo zdravotných a ekologických dôvodov doniesť si vlastnú misku na guláš, lyžicu a pohár. Účasť je potrebné nahlásiť do 31.7.2020 predsedovi Ondrejovi Škvarekovi na mobil 0905 662748, resp. 0918 068037, kde budú poskytnuté aj ďalšie podrobné informácie.
     Dúfam, že k dobrej nálade nám prispeje aj dobré počasie, chutný guláš a malé občerstvenie.
     Teším sa na stretnutie vo veľkom počte.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, že vzhľadom na terajšiu situáciu - výskyt pandémie koronavírusu a nariadenými opatreniami vlády SR, ruší všetky plánované akcie v rámci Plánu MO APVV na rok 2020 až do odvolania.
     Ak dôjde k nejakým zmenám a odporúčaním vlády SR na možnosť niečo organizovať, budete včas oboznámení. Nakoľko patríme do rizikovej vekovej skupiny, nie je potrebné riskovať naše zdravie.
     Prajem všetkým našim členom MO APVV Ružomberok - Okolie, aby sme toto obdobie prežili všetci v zdraví a so svojimi rodinami.
     Ďakujem za pochopenie!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


     Dňa 5.3.2020 o 15:00 h sa konala členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Členskej schôdze sa zúčastnilo 64 členov a 2 pozvaní hostia: člen prezídia APVV Bc. Milan Piroh a náčelník Mestskej polície Ružomberok Ing. Ivan Stromko. Členskú schôdzu otvoril a viedol podpredseda MO Jaroslav Podmanický. členovia boli informovaní o činnosti MO APVV v roku 2019 a zároveň bol predložený plán na rok 2020:
1, Predsedníctvo MO APVV sa bude stretávať pravidelne každý mesiac, resp. podľa potreby.
2, Členská schdôza sa bude konať a to 5.3.2020.
3, Priateľské posedenie pri guláši v Ludrovej - 4.6.2020.
4, Zájaz do Košíc autobusom s návštevou divadla, Ústavného súdu a historických pamiatok - 14.-17.5.2020.
5, Trnavský jarmok - 18.9.2020
6, Zájazd do Rekreačného strediska v Zakopanom - 28.-31.8.2020.
7, Plánovaný krátkodobý rekreačný pobyt v RRS Kováčovej - 14.-15.12.2020.
8, Spoločenské posedenie pri kapustnici - 8.12.2020.
     V prípade zmien bude každý člen informovaný.
     K životnému jubileu odovzdaný vecný dar - Miroslavovi Janigovi a bolo odovzdané niektorým členom aj ocenenie "Čestné uznanie APVV". Pri príležitosti blížiaceho sviatku MDŽ boli odovzdané našim členkám kvietky. Na záver bolo podané malé občesrtvenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Krátkodobá rekreácia Košice

     MO APVV Ružomberok - Okolie organizuje pobytovo - poznávací zájazd do mesta Košice.
Termín: od 14. mája 2020 (štvrtok) do 17. mája 2020 (nedeľa)
Doprava: autobus
     Tento zájazd sa uskutoční v súlade s plánom činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie na rok 2020 a jeho cieľom je bližšie spoznanie histórie druhého najväčšieho mesta Slovenska. Záujemcovia prihláste sa do 15.3.2020 u JUDr. Igora Kráľa (mobil: 0907 548315), ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

       MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. marca 2020 o 15:00 h v ANIMA CAFFÉ Ružomberok.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2019, vyhodnotenie plnenia úloh a oboznámenie členov zo závermi XIV. kongresu APVV.
4, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania na rok 2020.
5, Správa o revízii v hospodárení MO APVV v roku 2019.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Návrh plánu činnosti MO APVV v roku 2020.
8, Odovzdanie ocenení.
9, Diskusia a rôzne.
10, Návrh a prijatie uznesenia.
11, Záver a malé občerstvenie.

     Na členskú schôdzu MO APVV Ružomberok - Okolie pozývam všetkých členov, nakoľko bude schvaľovaný nový program a činnosť MO na rok 2020. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2020, ktorí ho ešte nemajú zaplatený.
     Teším sa na Vašu a dúfam, že aj hojnú účasť.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


       MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s plánom činnosti na rok 2019 zorganizovala dňa 5.12.2019 spoločenské posedenie pri "Predvianočnej kapustnici" v ANIMA CAFÉ v Ružomberku.
     Akcia bola vydarená a niesla sa vo veľmi príjemnej atmosfére. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok p. Daniel Ševc, riaditeľ ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch p. Michal Hrnčiar a člen prezídia APVV, predseda MO APVV Dolný Kubín p. Milan Piroh.
     Spoločne sme si zaspomínali, porozprávali a všetci sme sa dobre zabavili. Po dobrom jedle a vínku, k dobrej nálade prispel aj náš muzikant Vladimír Mišovič a zaspievali sme si pri harmonike. Potešil som sa veľkej účasti našich členov, za to im veľmi pekne ďakujem!
     Zároveň si členovia mohli zaplatiť členský príspevok na rok 2020 a boli im odovzdané členské známky, vianočné pohľadnice, kalendáriky a Publikácia APVV. Na záver sme si popriali krásne Vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2020.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Pietna spomienka pri príležitosti "DŇA VOJNOVÝCH VETERÁNOV"

      Naša MO APVV Ružomberok - Okolie sa zúčastnila pietnej spomienky pri príležitosti "Dňa vojnových veteránov", ktorú organizovalo mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, VÚ 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor Ružomberok, APVV Ružomberok, APVV Ružomberok - Okolie a Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok.
     Pietna spomienka sa konala dňa 11.11.2019 o 11:00 h:
- Zhromaždením účastníkov pri "Pomníku Slobody Slovenského Národa",
- 11:11 h zozozvučaním zvonov,
- Pietnym aktom kladenia vencov
- Štátnou hymnou SR.
     Slávnostný príhovor mal primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. Symbolom Dňa vojnových veteránov je červený kvet vlčieho maku. Ukončenie pietnej spomienky symbolickou "Vojenskou večierkou". Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov v zmysle "Plánu činnosti na rok 2019" na Predvianočnú kapustnicu. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ v Ružomberku. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2020 v sume 20,- eur. Pri tejto príležitosti budú aj odovzdané vianočné pohľadnice, kalendáriky a publikácia APVV.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte, posedíme, zaspievame a zabavíme sa v spoločnosti svojich kolegov.
    Teším sa na Vašu účasť !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Taká je naša Kováčová.

     Opäť po roku sme navštívili naše obľúbené miesto, kde je vždy príjemne, veselo a zanecháva krásne spomienky. Áno, je to RRS ZVJS SR Kováčová. V dňoch 17. – 18.10.2019 navštívilo toto stredisko 36 členov APVV Ružomberok – okolie aj so svojimi rodinami. Išlo o akciu, ktorá vychádzala s Plánu činnosti miestnej organizácie na rok 2019.
     Po príchode do strediska nás privítala vedúca RRS Ing. Katarína Vrťová a zároveň nás  informovala o poskytovaných službách. Pri tejto príležitosti jej  predseda APVV Ružomberok – okolie p. Ondrej Škvarek  odovzdal vyznamenanie APVV a to „ Plaketu za zásluhy a rozvoj APVV“ vzhľadom k dlhodobej spolupráci.
     Počas pobytu sme mali možnosť využiť aj ich rehabilitačné stredisko. Podávaných procedúr sa zúčastnilo viacero záujemcov. Bola k dispozícii i sauna a bazén.
     Treba pochváliť vynikajúcu stravu, výbornú obsluhu v jedálni i v bufete. Stredisko žiarilo čistotou.
     Vo večerných hodinách nám zamestnanci strediska pripravili posedenie s pohostením. O výborné náladu sa postaral celý kolektív účastníkov a za doprovodu harmoniky a gitary zaznievali známe i menej známe melódie.
     Premietli sme si aj filmy z pobytov v Prahe i v Zakopanom.
     Dňa 18.10.2019 sme odchádzali spokojní, bolo vynikajúco. Je len škoda, že to trvalo tak krátko a nemohli sme byť v stredisku aspoň o jeden deň dlhšie.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


Zakopané je krásne.

      Keď sa vysloví slovo Zakopané, každému, kto tam bol, ihneď prebehne mysľou spomienka na poľské mesto, v ktorom máme priateľov a veľmi radi sa tam vraciame. Už po štvrtýkrát si MO APVV Ružomberok - Okolie dala do plánu činnosti navštíviť zariadenie Parzenica, ktoré sa nachádza v centre mesta. V čase od 23.8. - 26.8.2019 sa tejto krátkodobej rekreácie zúčastnilo 35 osôb.
     Po ubytovaní a obede sme sa zoznámili s programom. Mali sme možnosť využiť aj ich rehabilitačné stredisko. Pekné počasie nám umožnilo robiť vychádzky po meste i okolí. Navštívili sme Gubalowku, odkiaľ bol nádherný pohľad na panorámu Vysokých Tatier, videli sme areál skokanských mostíkov, rôzne múzeá, ale aj obchody a reštaurácie. Aj na tržnici bola možnosť denne nakupovať tovar podľa vlastného výberu.
     Večerné programy sme si vytvárali sami podľa možností. Premietali sa vlastné videá z predchádzajúcich podujatí, popritom sa spomínalo i spievalo v sprievode hudobných nástrojov. Jedenkrát nám zamestnanci strediska pripravili posedenie pri grile s bohatým výberom jedál.
     V skupine účastníkov rekreácie sme mali aj pozvaných hostí. Bola medzi nami Ing. Katarína Vrťová - vedúca RRS ZVJS SR Kováčová s manželom a Bc. Milan Piroh - člen prezídia a predseda MO APVV Dolný Kubín s rodinou. Naši hostia prejavili veľkú spokojnosť a podľa ich vyjadrenia sa v našom kolektíve cítili veľmi dobre. Člen prezídia a predseda MO APVV Dolný Kubín Bc. Milan Piroh sleduje už dlhšiu dobu prácu našej miestnej organizácie a za jej aktivity a spoluprácu udelil jej predsedovi Ondrejovi Škvarekovi a podpredsedovi JUDr. Igorovi Kráľovi ocenenie "Plaketa za zásluhy o rozvoj APVV".
     V roku 2018 došlo v Rekreačnom stredisku Parzenica ku zmene na funkcii vedúceho zariadenia. Bývalá vedúca Mgr. Janina Lacka odišla do dôchodku a na jej miesto nastúpil bývalý vedúci recepcie a marketingu Pawel Majerski. Už v predchádzajúcich rokoch sme s ním veľmi dobre spolupracovali pri vybavovaní i priebehu pobytu v tomto zariadení. Túto doterajšiu spoluprácu ocenil predseda MO APVV Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek a udelil mu "Plaketu za zásluhy o rozvoj APVV".
     V posledný deň sme sa rozlúčili a poďakovali personálu za poskytnuté služby. Bola to vydarená akcia, na ktorú zostanú už len pekné spomienky. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


    MO APVV Ružomberok - Okolie organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov krátkodobú rekreáciu v LRS ZVJS SR Kováčová v termíne 17. októbra 2019 (štvrtok) - 18. októbra 2019 (piatok), doprava vlastná. Pobyt začína obedom o 12:00 h dňa 17.10.2019 a končí obedom dňa 18.10.2019. Poplatok za pobyt je stanovený v súlade s platnými predpismi GR ZVJS SR a každý účastník ho uhradí priamo v rekreačnom stredisku pred začiatkom pobytu. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa na mobile 0907 548315 najneskôr do 29.9.2019, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok podľa plánu na rok 2019, aj v tomto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guľáši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sa tam členovia MO aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Navyše nás svojou prítomnosťou poctili terajší riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Daniel Švec a bývalý náš kolega toho času riaditeľ Útvaru pre mladistvých v Sučanoch plk. PhDr. Michal Hrnčiar. Všetci sme si pochutnali na dobrom guľáši, pivečku a vínečku. K dobrej nálade nám prispel pán Vladimír Mišovič, zahral na harmonike a ostatní si pri nej aj zaspievali. Bola to vydarená akcia, prialo nám aj slniečko a prítomní si podebatovali, zabavili a spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie priateľské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.
 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Navštív Prahu a poznaj jej históriu !
 
    S myšlienkou navštíviť Prahu - hlavné mesto Českej republiky - sa predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zaoberalo už dlhšiu dobu. V roku 2019 sa to konečne dostalo aj do plánu práce v termíne od 13.6.2019 do 16.6.2019.
     Prihlásilo sa 36 záujemcov. Cestovali sme vlakom so spoločnosťou RegioJet. V informačnom centre v Prahe na hlavnom nádraží sme si vybavili cestovné lístky na mestskú dopravu na 3 dni a potom sa skupina presunula do Zotavovne VS ČR Praha, kde bolo zabezpečené ubytovanie i strava.
     Prvý deň sme si prezreli Václavské námestie a obdivovali historické budovy hotelov, múzeí, divadiel, sôch i reštaurácií. Zašli sme aj do známeho pivovaru "U Flekov" a ochutnali čiernu trinástku.
     Na druhý deň bola naplánovaná prehliadka po trase od Pražského hradu cez Malostranské námestie, Karlov most, Staromestské námestie až po Prašnú bránu. Sprevádzali nás dve sprievodkyne - Slovenky. Navštívili sme prezidentské záhrady, chrám sv. Víta, nádvoria hradu, videli sme výmenu hradnej stráže, navštívili kostol Panny Márie Víťaznej a sv. Antonína Paduánskeho, kde je umiestnená aj malá vosková soška Ježiša Krista v útlom detstve - Pražské Jezuliatko. Prechádzali sme popri Lenonovej stene cez Kampu na Karlov most až na Staromestské námestie, kde je Staromestská radnica a od roku 1490 je jej súčasťou aj unikátny orloj. Pozreli sme si aj Týnsky dvor tzv. Ungelt - prvú pražskú colnicu.
     Tretí deň nášho pobytu sme navštívili Petřínsku vežu. Je to malá Eifelovka z Paríža. Bola postavená v roku 1891 a z jej rozhľadne je vidieť nádherne Prahu. Večer sme navštívili divadelné predstavenie Doktor OX v divadle Hybernia.
     V deň odchodu sme si ešte prezreli Valdštejnské záhrady, kde sa nachádza umelá jaskyňa, živé ploty, fontány a sochárska a maliarska výzdoba. V areáli je aj Valdštejnský palác, ktorý slúži Senátu Parlamentu Českej republiky.
     Návšteva historickej Prahy musí zanechať v každom človeku nezabudnuteľný zážitok. Ten, kto sa zúčastnil zájazdu a videl to, čo sme mohli za 4 dni prejsť a vidieť, určite bude dlho spomínať a želať si, aby sa ešte aspoň raz do tej Prahy vrátil. Fotografie si môžete pozrieť tu.
 
Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 Rekreácia v Zakopanom
 
    MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom a ich rodinným príslušníkom, že v súlade s plánom práce na rok 2019 organizuje krátkodobú rekreáciu do Zakopaného.
Termín: od 23. augusta 2019 (piatok) do 26. augusta 2019 (pondelok)
Doprava: vlastná
     Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa na mobile 0907 548315 najneskôr do 4.8.2019, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločenské posedenie pri guľáši. Konať sa bude na ihrisku TJ Ludrová dňa 26. júna 2019. Doprava zabezpečená - auto pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastnou dopravou. Informácie na mobile 0905 662748 alebo 0918 068037.
     Dúfame, že k dobrej nálade nám prispeje aj pekné počasie a chutné občerstvenie.
     Teším sa na spoločné stretnutie vo veľkom počte.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 
      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, že pôvodný termín podľa plánu "Priateľské posedenie pri guľáši v Ludrovej" 30. mája 2019 sa z organizačných dôvodov uskutoční v mesiaci jún 2019. MO APVV Ružomberok - Okolie bude včas svojich členov informovať o termíne a programe na stránke APVV.
     Ďakujem za pochopenie !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Dňa 28.2.2019 sa konala výročná členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie. V úvode schôdze sme privítali členov MO APVV a hostí a to za ZVJS Ružomberok ekonómku Ing. Sivkovú, predsedníčku Klubu dôchodcov Alenku Vinžíkovú a návštevou nás poctil aj primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor PhD.
     Predsedníctvo zhodnotilo činnosť a finančné hospodárenie MO APVV za rok 2018 a bol predložený a schválený návrh plánu na rok 2019. JUDr. Igor Kráľ informoval o XIII. Kongrese APVV s jeho závermi a uznesením. Za prácu a činnosť bolo odvzdané 10 členom MO APVV "Čestné uznanie APVV za prácu v APVV".
     Na záver bolo podané malé občerstvenie. Ďakujem všetkým prítomným členom a hosťom za účasť a prácu v našej MO APVV a za milé spoločné posedenie v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
 


      Predseda MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 Stanov APVV výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 28. februára 2019 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Na schôdzi bude vyhodnotená činnosť MO APVV za rok 2018, hospodárenie s finančnými prostriedkami ako aj návrh plánu činnosti na rok 2019. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2019, kto zatiaľ nemá uhradený.
     Teším sa na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Zájazd do Prahy.

     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje zájazd do Prahy. V súlade s plánom činnosti našej organizácie na rok 2019 ponúkame prehliadku histórie hlavného mesta Českej republiky a divadelné predstavenie v niektorom z pražských divadiel. Návšteva Prahy sa uskutoční v dňoch od 13.6. do 16.6.2019.
     Záujemcovia prhláste sa u JUDr. Igora Kráľa na čísle telefónu 0907 548315 najneskôr do 31.1.2019, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
  


      Dňa 13.12.2018 sa v ANIMA CAFÉ konalo posedenie členov MO APVV Ružomberok - Okolie pri predvianočnej kapustnici. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade, ku ktorej prispeli naši dvaja muzikanti p.Mišovič Vladimír a p.Babic Dušan. Pri príležitosti životných jubileí našich členov, 75. rokov Mgr. Jozef Nemček a 78. rokov p.Milan Čapka, im boli odovzdané vecné dary.
     Potešil som sa veľkej účasti našich členov - zišlo sa nás skoro 80, čo prispelo k dobrej nálade, spoločne sme si zaspomínali, zaspievali a dobre sa všetci zabavili. Zároveň si členovia zaplatili a prevzali členské známky na rok 2019, ako aj vianočné pohľadnice a publikáciu členov APVV.
     Na záver sme si popriali krásne sviatky a úspešný Nový rok 2019.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 V Kováčovej je vždy výborne.

     Do plánu akcií APVV Ružomberok - Okolie pre rok 2018 sa dostala aj krátkodobá rekreácia v LRS ZVJS SR Kováčová s termínom od 5.11 - 7.11.2018 pre 50 osôb. Toto stredisko je veľmi atraktívne, obľúbené a má aj svoju tradíciu. Býva oň vždy veľký záujem a aj tento termín bol v krátkom čase naplno obsadený.
     Pobyt sme začali obedom. Základné informácie o stredisku a jeho službách nám poskytla vedúca zariadenia. Veľkou výhodou je, že v LRS ZVJS SR Kováčová sa nachádza aj rehabilitačné stredisko, ktoré pri vodoliečebných procedúrach využíva termálnu vodu z prameňa v Kováčovej a jej zloženie lieči pohybové ústrojenstvo tela. Mnohí z účastníkov pobytu využili ponúknuté procedúry, ale aj krytý bazén.
    Stalo sa už tradíciou, že si aspoň 1x počas pobytu zorganizujeme spoločenský večer. Počas termínov s teplým počasím to obyčajne býva posedenie pri táboráku. Keďže bol už november a včer vonku chladno, spoločenské posedenie sa konalo vo veľkej zasadačke. Zamestnanci strediska nám k tomu pripravili bohaté pohostenie. Na stretnutie prišli všetci. Počas večera sme si spomenuli na jubilantov, ocenených, ale aj na kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Informovalo sa aj o nadchádzajúdich podujatiach, ktoré predsedníctvo APVV pripravuje. Oživením večera bola aj malá hudobná skupina. Za doprovodu harmoniky a gitary bolo počuť známe melódie piesní, ktoré zaznievali pocelej sále.
     Toto rekreačno-rehabilitačné stredisko sa nachádza v krásnom prostredí Bienskej doliny vôkol lesa. Počas voľného času sme mali možnosť toto krásne a tiché prostredie využiť na vychádzky a mnohí to aj využili. V jedálni sme mali možnosť výberu z viacerých jedál. Strava bola výborná aj z hľadiska množstva i kvality. Občerstvenie bolo zabezpečené v bufete s dostatočným výberom tovaru. V posledný večer sme práve v bufete zavŕšili pobyt a krátkou spomienkou na predchádzajúci večer sme si opäť zanôtili. Ďakujeme všetkým zamestnancom strediska za poskytnuté služby. Počas celého, aj keď krátkodobého pobytu, sme sa cítili veľmi dobre a bude na čo spomínať.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
 


 Pietna spomienka pri pomníku "Slobody slovenského národa" !

     Dňa 9.11.2018 o 11:00 h si mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, Vojenským útvarom 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - oblastný výbor Ružomberok, MO APVV Ružomberok, MO APVV Ružomberok - Okolie, Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok pietnou spomienkou pripomenulo 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny, vznik Československej republiky, Martinskú deklaráciu a Deň veteránov.
     Pietna spomienka začala o 11:11 h rozozvučaním zvonov, nasledovala štátna hymna a po nej kladenie vencov k pomníku Slobody slovenského národa. Zhromaždeniu účastníkov sa prihovoril primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD., ktorý vo svojom vystúpení pripomenul udalosti z pred 100. rokmi tak, ako po sebe nasledovali a to od ukončenia I. svetovej vojny až po vznik Československej republiky. Symbolom sviatku Dňa prímeria alebo Dňa veteránov sa stal červený kvet vlčieho maku.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov v zmysle "Plánu činnosti na rok 2018" na Predvianočnú kapustnicu. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Zároveň bude možné uhradiť členské na rok 2019.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte, posedíme, zabavíme sa v spoločnosti svojich kolegov. Teším sa na Vašu účasť !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva svojich členov a ich priateľov na pietnu spomienku pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny, vzniku Československej republiky, Martinskej deklarácie a Dňa veteránov. Pietnu spomienku organizuje Mesto Ružomberok v spolupráci so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi na území mesta Ružomberok dňa 9. novembra 2018 o 11:00 h pri pomníku SLOBODY SLOVENSKÉHO NÁRODA.
Program:
- 10:55 h Zhromaždenie účastníkov pri pomníku Slobody slovenského národa (Námestie Slobody)
- Rozozvučanie zvonov
- Štátna hymna SR
- Pietny akt kladenia vencov
- Slávnostné príhovory
- Ukončenie pietnej spomienky symbolickou vojenskou poctou - večierkou.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


  Krátkodobá rekreácia v Kováčovej

     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: LRS ZVJS SR Kováčová
Termín: 5.11.2018 (pondelok) - 7.11.2018 (streda)
Doprava: vlastná
     Pobyt začína obedom (12:00 h) dňa 5.11.2018 a končí raňajkami dňa 7.11.2018. Na ubytovanie sú k dispozícii 2 a 3 posteľové izby. Poplatok za rekreačný pobyt je v zmysle platných predpisov ZVJS SR. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa, mobil: 0907 548315, najneskôr do 20.10.2018.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, príslušníkom ÚZVJS, ktorí odišli do výsluhového zabezpečenia z ÚVTOS Ružomberok, že ich Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok pozýva na oslavy Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže dňa 28. septembra 2018, ktoré sa uskutoční na futbalovom ihrisku OŠK Ludrová.
     Doprava je zabezpečená prostredníctvom autobusu s odchodom o 11:00 h spred ústavu, resp. je možné zvoliť individuálnu dopravu. Slávnostný príhovor zástupcov ústavu je naplánovaný na 12:00 h. Občerstvenie bude zabezpečené.
     Z dôvodu materiálneho zabezpečenia priebehu osláv je potrebné najneskôr do 17.9.2018 záväzne potvrdiť účasť prostredníctvom e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky p.Romovej - 044 4324035, 044 4324034 kl. 105, 0905 939338, resp. Ondrej Škvarek 0905 662748.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


  Už tretíkrát v Zakopanom

     Aj v roku 2018 sa dostala do plánu činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie návšteva poľského mesta Zakopané formou krátkodobej rekreácie v termíne od 23.8. - 26.8.2018. Prihlásilo sa 31 záujemcov a do rekreačno-rehabilitačného strediska PARZENICA sa prepravili vlastnou dopravou.
     Stredisko má vybudované veľmi dobré ubytovanie, poskytuje kvalitnú stravu a čo je vynikajúce, že sa nachádza v strede mesta. Boli sme priamo v centre diania rušného života návštevníkov turizmu a kultúry. Dobré počasie nám umožnilo vystupiť na Gubalowku (1123 m n.m.)a prechádzkou po jej hrebeni- tzv. Pápežskou cestou- sme mohli vidieť panorámu Tatier. Navštívili sme aj malú drevenú kaplnku. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si naplánovali výstup na Kasprowy Werch (1987 m n.m.) a na vrchole sa prechádzali po turistických chodníkoch.Na tento štít sa vystupuje lanovkou a pri vrcholovej stanici lanovky sa nachádza meteorologické observatórium.
    Počas nášho pobytu v Zakopanom práve prebiehal Medzinárodný goralský folklórny festival a to už 50 ročník. Vystúpilo množstvo folklórnych súborov z Bulharska, Španielska, Indie, Macedónie, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny, USA, Maďarska, Talianska a Poľska. Boli to nádherné vystúpenia a na I.mieste sa umiestnil poľský súbor.
    Videli sme viacero nádherných kostolov. V jednom z nich sa nachádza Oltár Panny Márie z Fatimy. Tento kostol bol postavený na počesť za záchranu života pápeža Jána Pavla II. po pokuse o atentát v roku 1981. Po dokončení bol kostol vysvätený samotným pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1997.
     Navštívili sme múzeum voskových figurín, kde sú v životnej veľkosti umiestnené modely ľudí s anomáliami tela, ale aj významné osobnosti z kultúrneho i politického života. 
    V blízkosti strediska Parzenica sa nachádza Tatranské múzeum Dr. Titusa Chalubinského. Je to múzeum histórie, kultúry, prírody a etnografie poľských Tatier. Bolo nás viac, ktorí do tohto múzea prišli a určite neľutovali. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z historickéo obdobia Tatier.
     Zamestnanci strediska nám pripravili posedenie pri grile. Večer zaznievali známe melódie za doprovodu hudobných nástrojov. Dobrú náladu vytvárali aj vtipné historky, ktorých nebolo málo. Niektorí naši členovia využili možnosť poskytovaných služieb v rehabilitačnom stredisku.
     Dopriali sme si aj večerné vychádzky po osvetlených uliciach. Videli sme množstvo ľudí, ktorí sa prechádzajú a zastavujú v stánkoch, obchodíkoch a reštauráciach. Bolo vidieť,že mesto žije turizmom.
     Počas nášho pobytu nebola prítomná vedúca zariadenia Mgr. Janina Lacka, bola na dovolenke a zastupoval ju vedúci recepcie marketingu Pawel Majerski. Príkladne sa o nás staral, riešil všetky naše požiadavky.Náhodne sme sa dozvedeli, že len nedavno sa oženil. Na znak vďaky za spoluprácu aj za predchádzajúce roky, sme mu odovzdali dar v podobe knihy v ktorej je symbol mladých manželov s uvedním ich mien a dňa sobáša.
     V poslený deň sme sa po raňajkách rozlúčili a poďakovali zamestnancom za kvalitné služby.Záverom treba vyzdvihnúť disciplínu a spoluprácu celej skupiny rekreantov. Dodržiaval sa dohodnutý režim a zostanú pekné spomienky na tretí pobyt členov MO APVV Ružomberok- Okolie v Zakopanom.
     Fotografie si môžete pozrieť tu. 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie