Zakopané je krásne.

      Keď sa vysloví slovo Zakopané, každému, kto tam bol, ihneď prebehne mysľou spomienka na poľské mesto, v ktorom máme priateľov a veľmi radi sa tam vraciame. Už po štvrtýkrát si MO APVV Ružomberok - Okolie dala do plánu činnosti navštíviť zariadenie Parzenica, ktoré sa nachádza v centre mesta. V čase od 23.8. - 26.8.2019 sa tejto krátkodobej rekreácie zúčastnilo 35 osôb.
     Po ubytovaní a obede sme sa zoznámili s programom. Mali sme možnosť využiť aj ich rehabilitačné stredisko. Pekné počasie nám umožnilo robiť vychádzky po meste i okolí. Navštívili sme Gubalowku, odkiaľ bol nádherný pohľad na panorámu Vysokých Tatier, videli sme areál skokanských mostíkov, rôzne múzeá, ale aj obchody a reštaurácie. Aj na tržnici bola možnosť denne nakupovať tovar podľa vlastného výberu.
     Večerné programy sme si vytvárali sami podľa možností. Premietali sa vlastné videá z predchádzajúcich podujatí, popritom sa spomínalo i spievalo v sprievode hudobných nástrojov. Jedenkrát nám zamestnanci strediska pripravili posedenie pri grile s bohatým výberom jedál.
     V skupine účastníkov rekreácie sme mali aj pozvaných hostí. Bola medzi nami Ing. Katarína Vrťová - vedúca RRS ZVJS SR Kováčová s manželom a Bc. Milan Piroh - člen prezídia a predseda MO APVV Dolný Kubín s rodinou. Naši hostia prejavili veľkú spokojnosť a podľa ich vyjadrenia sa v našom kolektíve cítili veľmi dobre. Člen prezídia a predseda MO APVV Dolný Kubín Bc. Milan Piroh sleduje už dlhšiu dobu prácu našej miestnej organizácie a za jej aktivity a spoluprácu udelil jej predsedovi Ondrejovi Škvarekovi a podpredsedovi JUDr. Igorovi Kráľovi ocenenie "Plaketa za zásluhy o rozvoj APVV".
     V roku 2018 došlo v Rekreačnom stredisku Parzenica ku zmene na funkcii vedúceho zariadenia. Bývalá vedúca Mgr. Janina Lacka odišla do dôchodku a na jej miesto nastúpil bývalý vedúci recepcie a marketingu Pawel Majerski. Už v predchádzajúcich rokoch sme s ním veľmi dobre spolupracovali pri vybavovaní i priebehu pobytu v tomto zariadení. Túto doterajšiu spoluprácu ocenil predseda MO APVV Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek a udelil mu "Plaketu za zásluhy o rozvoj APVV".
     V posledný deň sme sa rozlúčili a poďakovali personálu za poskytnuté služby. Bola to vydarená akcia, na ktorú zostanú už len pekné spomienky. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


    MO APVV Ružomberok - Okolie organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov krátkodobú rekreáciu v LRS ZVJS SR Kováčová v termíne 17. októbra 2019 (štvrtok) - 18. októbra 2019 (piatok), doprava vlastná. Pobyt začína obedom o 12:00 h dňa 17.10.2019 a končí obedom dňa 18.10.2019. Poplatok za pobyt je stanovený v súlade s platnými predpismi GR ZVJS SR a každý účastník ho uhradí priamo v rekreačnom stredisku pred začiatkom pobytu. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa na mobile 0907 548315 najneskôr do 29.9.2019, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok podľa plánu na rok 2019, aj v tomto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guľáši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sa tam členovia MO aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Navyše nás svojou prítomnosťou poctili terajší riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Daniel Švec a bývalý náš kolega toho času riaditeľ Útvaru pre mladistvých v Sučanoch plk. PhDr. Michal Hrnčiar. Všetci sme si pochutnali na dobrom guľáši, pivečku a vínečku. K dobrej nálade nám prispel pán Vladimír Mišovič, zahral na harmonike a ostatní si pri nej aj zaspievali. Bola to vydarená akcia, prialo nám aj slniečko a prítomní si podebatovali, zabavili a spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie priateľské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.
 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Navštív Prahu a poznaj jej históriu !
 
    S myšlienkou navštíviť Prahu - hlavné mesto Českej republiky - sa predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zaoberalo už dlhšiu dobu. V roku 2019 sa to konečne dostalo aj do plánu práce v termíne od 13.6.2019 do 16.6.2019.
     Prihlásilo sa 36 záujemcov. Cestovali sme vlakom so spoločnosťou RegioJet. V informačnom centre v Prahe na hlavnom nádraží sme si vybavili cestovné lístky na mestskú dopravu na 3 dni a potom sa skupina presunula do Zotavovne VS ČR Praha, kde bolo zabezpečené ubytovanie i strava.
     Prvý deň sme si prezreli Václavské námestie a obdivovali historické budovy hotelov, múzeí, divadiel, sôch i reštaurácií. Zašli sme aj do známeho pivovaru "U Flekov" a ochutnali čiernu trinástku.
     Na druhý deň bola naplánovaná prehliadka po trase od Pražského hradu cez Malostranské námestie, Karlov most, Staromestské námestie až po Prašnú bránu. Sprevádzali nás dve sprievodkyne - Slovenky. Navštívili sme prezidentské záhrady, chrám sv. Víta, nádvoria hradu, videli sme výmenu hradnej stráže, navštívili kostol Panny Márie Víťaznej a sv. Antonína Paduánskeho, kde je umiestnená aj malá vosková soška Ježiša Krista v útlom detstve - Pražské Jezuliatko. Prechádzali sme popri Lenonovej stene cez Kampu na Karlov most až na Staromestské námestie, kde je Staromestská radnica a od roku 1490 je jej súčasťou aj unikátny orloj. Pozreli sme si aj Týnsky dvor tzv. Ungelt - prvú pražskú colnicu.
     Tretí deň nášho pobytu sme navštívili Petřínsku vežu. Je to malá Eifelovka z Paríža. Bola postavená v roku 1891 a z jej rozhľadne je vidieť nádherne Prahu. Večer sme navštívili divadelné predstavenie Doktor OX v divadle Hybernia.
     V deň odchodu sme si ešte prezreli Valdštejnské záhrady, kde sa nachádza umelá jaskyňa, živé ploty, fontány a sochárska a maliarska výzdoba. V areáli je aj Valdštejnský palác, ktorý slúži Senátu Parlamentu Českej republiky.
     Návšteva historickej Prahy musí zanechať v každom človeku nezabudnuteľný zážitok. Ten, kto sa zúčastnil zájazdu a videl to, čo sme mohli za 4 dni prejsť a vidieť, určite bude dlho spomínať a želať si, aby sa ešte aspoň raz do tej Prahy vrátil. Fotografie si môžete pozrieť tu.
 
Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 Rekreácia v Zakopanom
 
    MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom a ich rodinným príslušníkom, že v súlade s plánom práce na rok 2019 organizuje krátkodobú rekreáciu do Zakopaného.
Termín: od 23. augusta 2019 (piatok) do 26. augusta 2019 (pondelok)
Doprava: vlastná
     Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa na mobile 0907 548315 najneskôr do 4.8.2019, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje spoločenské posedenie pri guľáši. Konať sa bude na ihrisku TJ Ludrová dňa 26. júna 2019. Doprava zabezpečená - auto pristavené pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 9:00 h, resp. vlastnou dopravou. Informácie na mobile 0905 662748 alebo 0918 068037.
     Dúfame, že k dobrej nálade nám prispeje aj pekné počasie a chutné občerstvenie.
     Teším sa na spoločné stretnutie vo veľkom počte.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 
      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, že pôvodný termín podľa plánu "Priateľské posedenie pri guľáši v Ludrovej" 30. mája 2019 sa z organizačných dôvodov uskutoční v mesiaci jún 2019. MO APVV Ružomberok - Okolie bude včas svojich členov informovať o termíne a programe na stránke APVV.
     Ďakujem za pochopenie !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Dňa 28.2.2019 sa konala výročná členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie. V úvode schôdze sme privítali členov MO APVV a hostí a to za ZVJS Ružomberok ekonómku Ing. Sivkovú, predsedníčku Klubu dôchodcov Alenku Vinžíkovú a návštevou nás poctil aj primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor PhD.
     Predsedníctvo zhodnotilo činnosť a finančné hospodárenie MO APVV za rok 2018 a bol predložený a schválený návrh plánu na rok 2019. JUDr. Igor Kráľ informoval o XIII. Kongrese APVV s jeho závermi a uznesením. Za prácu a činnosť bolo odvzdané 10 členom MO APVV "Čestné uznanie APVV za prácu v APVV".
     Na záver bolo podané malé občerstvenie. Ďakujem všetkým prítomným členom a hosťom za účasť a prácu v našej MO APVV a za milé spoločné posedenie v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
 


      Predseda MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 Stanov APVV výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 28. februára 2019 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Na schôdzi bude vyhodnotená činnosť MO APVV za rok 2018, hospodárenie s finančnými prostriedkami ako aj návrh plánu činnosti na rok 2019. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2019, kto zatiaľ nemá uhradený.
     Teším sa na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 Zájazd do Prahy.

     Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje zájazd do Prahy. V súlade s plánom činnosti našej organizácie na rok 2019 ponúkame prehliadku histórie hlavného mesta Českej republiky a divadelné predstavenie v niektorom z pražských divadiel. Návšteva Prahy sa uskutoční v dňoch od 13.6. do 16.6.2019.
     Záujemcovia prhláste sa u JUDr. Igora Kráľa na čísle telefónu 0907 548315 najneskôr do 31.1.2019, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
  


      Dňa 13.12.2018 sa v ANIMA CAFÉ konalo posedenie členov MO APVV Ružomberok - Okolie pri predvianočnej kapustnici. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade, ku ktorej prispeli naši dvaja muzikanti p.Mišovič Vladimír a p.Babic Dušan. Pri príležitosti životných jubileí našich členov, 75. rokov Mgr. Jozef Nemček a 78. rokov p.Milan Čapka, im boli odovzdané vecné dary.
     Potešil som sa veľkej účasti našich členov - zišlo sa nás skoro 80, čo prispelo k dobrej nálade, spoločne sme si zaspomínali, zaspievali a dobre sa všetci zabavili. Zároveň si členovia zaplatili a prevzali členské známky na rok 2019, ako aj vianočné pohľadnice a publikáciu členov APVV.
     Na záver sme si popriali krásne sviatky a úspešný Nový rok 2019.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


 V Kováčovej je vždy výborne.

     Do plánu akcií APVV Ružomberok - Okolie pre rok 2018 sa dostala aj krátkodobá rekreácia v LRS ZVJS SR Kováčová s termínom od 5.11 - 7.11.2018 pre 50 osôb. Toto stredisko je veľmi atraktívne, obľúbené a má aj svoju tradíciu. Býva oň vždy veľký záujem a aj tento termín bol v krátkom čase naplno obsadený.
     Pobyt sme začali obedom. Základné informácie o stredisku a jeho službách nám poskytla vedúca zariadenia. Veľkou výhodou je, že v LRS ZVJS SR Kováčová sa nachádza aj rehabilitačné stredisko, ktoré pri vodoliečebných procedúrach využíva termálnu vodu z prameňa v Kováčovej a jej zloženie lieči pohybové ústrojenstvo tela. Mnohí z účastníkov pobytu využili ponúknuté procedúry, ale aj krytý bazén.
    Stalo sa už tradíciou, že si aspoň 1x počas pobytu zorganizujeme spoločenský večer. Počas termínov s teplým počasím to obyčajne býva posedenie pri táboráku. Keďže bol už november a včer vonku chladno, spoločenské posedenie sa konalo vo veľkej zasadačke. Zamestnanci strediska nám k tomu pripravili bohaté pohostenie. Na stretnutie prišli všetci. Počas večera sme si spomenuli na jubilantov, ocenených, ale aj na kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Informovalo sa aj o nadchádzajúdich podujatiach, ktoré predsedníctvo APVV pripravuje. Oživením večera bola aj malá hudobná skupina. Za doprovodu harmoniky a gitary bolo počuť známe melódie piesní, ktoré zaznievali pocelej sále.
     Toto rekreačno-rehabilitačné stredisko sa nachádza v krásnom prostredí Bienskej doliny vôkol lesa. Počas voľného času sme mali možnosť toto krásne a tiché prostredie využiť na vychádzky a mnohí to aj využili. V jedálni sme mali možnosť výberu z viacerých jedál. Strava bola výborná aj z hľadiska množstva i kvality. Občerstvenie bolo zabezpečené v bufete s dostatočným výberom tovaru. V posledný večer sme práve v bufete zavŕšili pobyt a krátkou spomienkou na predchádzajúci večer sme si opäť zanôtili. Ďakujeme všetkým zamestnancom strediska za poskytnuté služby. Počas celého, aj keď krátkodobého pobytu, sme sa cítili veľmi dobre a bude na čo spomínať.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie
 


 Pietna spomienka pri pomníku "Slobody slovenského národa" !

     Dňa 9.11.2018 o 11:00 h si mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, Vojenským útvarom 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - oblastný výbor Ružomberok, MO APVV Ružomberok, MO APVV Ružomberok - Okolie, Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok pietnou spomienkou pripomenulo 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny, vznik Československej republiky, Martinskú deklaráciu a Deň veteránov.
     Pietna spomienka začala o 11:11 h rozozvučaním zvonov, nasledovala štátna hymna a po nej kladenie vencov k pomníku Slobody slovenského národa. Zhromaždeniu účastníkov sa prihovoril primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD., ktorý vo svojom vystúpení pripomenul udalosti z pred 100. rokmi tak, ako po sebe nasledovali a to od ukončenia I. svetovej vojny až po vznik Československej republiky. Symbolom sviatku Dňa prímeria alebo Dňa veteránov sa stal červený kvet vlčieho maku.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov v zmysle "Plánu činnosti na rok 2018" na Predvianočnú kapustnicu. Priateľské posedenie sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Zároveň bude možné uhradiť členské na rok 2019.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte, posedíme, zabavíme sa v spoločnosti svojich kolegov. Teším sa na Vašu účasť !

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva svojich členov a ich priateľov na pietnu spomienku pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny, vzniku Československej republiky, Martinskej deklarácie a Dňa veteránov. Pietnu spomienku organizuje Mesto Ružomberok v spolupráci so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi na území mesta Ružomberok dňa 9. novembra 2018 o 11:00 h pri pomníku SLOBODY SLOVENSKÉHO NÁRODA.
Program:
- 10:55 h Zhromaždenie účastníkov pri pomníku Slobody slovenského národa (Námestie Slobody)
- Rozozvučanie zvonov
- Štátna hymna SR
- Pietny akt kladenia vencov
- Slávnostné príhovory
- Ukončenie pietnej spomienky symbolickou vojenskou poctou - večierkou.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


  Krátkodobá rekreácia v Kováčovej

     MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: LRS ZVJS SR Kováčová
Termín: 5.11.2018 (pondelok) - 7.11.2018 (streda)
Doprava: vlastná
     Pobyt začína obedom (12:00 h) dňa 5.11.2018 a končí raňajkami dňa 7.11.2018. Na ubytovanie sú k dispozícii 2 a 3 posteľové izby. Poplatok za rekreačný pobyt je v zmysle platných predpisov ZVJS SR. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa, mobil: 0907 548315, najneskôr do 20.10.2018.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, príslušníkom ÚZVJS, ktorí odišli do výsluhového zabezpečenia z ÚVTOS Ružomberok, že ich Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok pozýva na oslavy Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže dňa 28. septembra 2018, ktoré sa uskutoční na futbalovom ihrisku OŠK Ludrová.
     Doprava je zabezpečená prostredníctvom autobusu s odchodom o 11:00 h spred ústavu, resp. je možné zvoliť individuálnu dopravu. Slávnostný príhovor zástupcov ústavu je naplánovaný na 12:00 h. Občerstvenie bude zabezpečené.
     Z dôvodu materiálneho zabezpečenia priebehu osláv je potrebné najneskôr do 17.9.2018 záväzne potvrdiť účasť prostredníctvom e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky p.Romovej - 044 4324035, 044 4324034 kl. 105, 0905 939338, resp. Ondrej Škvarek 0905 662748.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie


  Už tretíkrát v Zakopanom

     Aj v roku 2018 sa dostala do plánu činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie návšteva poľského mesta Zakopané formou krátkodobej rekreácie v termíne od 23.8. - 26.8.2018. Prihlásilo sa 31 záujemcov a do rekreačno-rehabilitačného strediska PARZENICA sa prepravili vlastnou dopravou.
     Stredisko má vybudované veľmi dobré ubytovanie, poskytuje kvalitnú stravu a čo je vynikajúce, že sa nachádza v strede mesta. Boli sme priamo v centre diania rušného života návštevníkov turizmu a kultúry. Dobré počasie nám umožnilo vystupiť na Gubalowku (1123 m n.m.)a prechádzkou po jej hrebeni- tzv. Pápežskou cestou- sme mohli vidieť panorámu Tatier. Navštívili sme aj malú drevenú kaplnku. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si naplánovali výstup na Kasprowy Werch (1987 m n.m.) a na vrchole sa prechádzali po turistických chodníkoch.Na tento štít sa vystupuje lanovkou a pri vrcholovej stanici lanovky sa nachádza meteorologické observatórium.
    Počas nášho pobytu v Zakopanom práve prebiehal Medzinárodný goralský folklórny festival a to už 50 ročník. Vystúpilo množstvo folklórnych súborov z Bulharska, Španielska, Indie, Macedónie, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny, USA, Maďarska, Talianska a Poľska. Boli to nádherné vystúpenia a na I.mieste sa umiestnil poľský súbor.
    Videli sme viacero nádherných kostolov. V jednom z nich sa nachádza Oltár Panny Márie z Fatimy. Tento kostol bol postavený na počesť za záchranu života pápeža Jána Pavla II. po pokuse o atentát v roku 1981. Po dokončení bol kostol vysvätený samotným pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1997.
     Navštívili sme múzeum voskových figurín, kde sú v životnej veľkosti umiestnené modely ľudí s anomáliami tela, ale aj významné osobnosti z kultúrneho i politického života. 
    V blízkosti strediska Parzenica sa nachádza Tatranské múzeum Dr. Titusa Chalubinského. Je to múzeum histórie, kultúry, prírody a etnografie poľských Tatier. Bolo nás viac, ktorí do tohto múzea prišli a určite neľutovali. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z historickéo obdobia Tatier.
     Zamestnanci strediska nám pripravili posedenie pri grile. Večer zaznievali známe melódie za doprovodu hudobných nástrojov. Dobrú náladu vytvárali aj vtipné historky, ktorých nebolo málo. Niektorí naši členovia využili možnosť poskytovaných služieb v rehabilitačnom stredisku.
     Dopriali sme si aj večerné vychádzky po osvetlených uliciach. Videli sme množstvo ľudí, ktorí sa prechádzajú a zastavujú v stánkoch, obchodíkoch a reštauráciach. Bolo vidieť,že mesto žije turizmom.
     Počas nášho pobytu nebola prítomná vedúca zariadenia Mgr. Janina Lacka, bola na dovolenke a zastupoval ju vedúci recepcie marketingu Pawel Majerski. Príkladne sa o nás staral, riešil všetky naše požiadavky.Náhodne sme sa dozvedeli, že len nedavno sa oženil. Na znak vďaky za spoluprácu aj za predchádzajúce roky, sme mu odovzdali dar v podobe knihy v ktorej je symbol mladých manželov s uvedním ich mien a dňa sobáša.
     V poslený deň sme sa po raňajkách rozlúčili a poďakovali zamestnancom za kvalitné služby.Záverom treba vyzdvihnúť disciplínu a spoluprácu celej skupiny rekreantov. Dodržiaval sa dohodnutý režim a zostanú pekné spomienky na tretí pobyt členov MO APVV Ružomberok- Okolie v Zakopanom.
     Fotografie si môžete pozrieť tu. 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie