2023

Spoločenská akcia
MO APVV Rimavská Sobota usporiadala dňa 6.10.2023 v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, stretnutie svojich členov, ich rodinných príslušníkov, členov družobnej organizácie Renyube Salgotarján a hostí. Účastníci si pochutnali na guľáši a zabíjačkových špecialitách. Svojou prítomnosťou nás poctili JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sotoba, ktorý je zároveň aj člen našej organizácie a plk. Mgr. Ján Lás, riaditeľ OR PZ Rimavská Sobota. Po celú dobu sme sa príjemne zabávali, súťažili a v tombole vyhrali zaujímavé ceny. Všetci, ktorí sa zúčastnili, nešetrili pochvalami.

Spoločenská akcia v Maďarsku
Dňa 29.4.2023 sa naši členovia zúčastnili spoločenskej akcie spolu s členmi družobnej organizácie Renyube Salgotarján pri príležitosti "Dňa polície" v Maďarsku Niečo sa zjedlo, vypilo a potom sme si zatancovali. Ďakujem všetkým za účasť a teším sa na ďalšie spoločné akcie.

Členská schôdza
Dňa 17.3.2023 sa uskutočnila v reštaurácii Mladosť v Rimavskej Sobote členská schôdza našej organizácie, ktorej sa zúčastnilo 44 členov a delegovaný hosť Prezídia APVV JUDr. Milan Poliačik. Po programe, ktorého súčasťou boli aj voľby sme si ešte chvíľu posedeli pri dobrom jedle. Všetkým, ktorí sa zúčastnili veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie podujatia.

2022

 

2021

 

2020

Posedenie v lesíku
Dňa 22.8.2020 sa 7 členov z našej MO APVV v Rimavskej sobote zúčastnilo družobnej akcie s organizáciou "RENYUBE" Salgótarján - "Posedenie v lesíku", kde si niektorí zasúťažili v hádzaní loptičiek a niektorí zas v ťahaní cigariet. Všetko bolo zakončené chutným "haláslé".

2019

Členská schôdza
Dňa 22.2.2019 sa uskutočnila členská schôdza MO Rimavská Sobota. Členovia si vypočuli hodnotiace správy o činnosti a finančnom hospodárení MO. Pri príležitosti životných jubileí a za rozvoj boli udelené ocenenia a plakety. Na schôdzi sa uskutočnila aj voľba nového predsedníctva.

2018

Športový deň
Dňa 29.9.2018 sa v Mestskej kolkárni Rimavská Sobota uskutočnil športový deň členov MO Rimavská Sobota. Podujatia sa zúčastnili aj členovia z družobnej organizácie RENYUBE z Maďarskej republiky.


Stretnutie členov MO a ich rodinných príslušníkov
Dňa 19.5.2018 sa uskutočnilo stretnutie členov MO Rimavská Sobota a ich rodinných príslušníkov. Stretnutia sa zúčastnili a členovia z družobnej organizácie RENYUBE z Maďarskej republiky.


Členská schôdza
Dňa 16.2.2018 sa uskutočnila členská schôdza MO Rimavská Sobota za účasti 60 členov. Z príležitosti dovŕšenia veku 70, 65 a 60 rokov bol jedenástim členom udelený Pamätný list.

2017

Športový deň
Dňa 30.9.2017 sa v Mestskej kolkárni Rimavská Sobota uskutočnil športový deň členov MO Rimavská Sobota. Podujatia sa zúčastnilo 35 členov MO, 15 členov z družobnej organizácie RENYUBE z Maďarska a 7 pozvaných hostí.


Posedenie členov MO Rimavská Sobota
Dňa 27.5.2017 MO APVV Rimavská Sobota zorganizovala pre svojich členov a ich manželky posedenie spojené s občerstvením. Posedenia sa zúčastnili aj členovia z družobnej organizácie RENYUBE z Maďarskej republiky.


Členská schôdza
Dňa 17.2.2017 sa konala členská schôdza MO Rimavská Sobota, na ktorej sa zúčastnilo 50 členov z celkového počtu 75 ako aj pozvaní hostia z OR PZ Rimavská Sobota. Na členskej schôdzi boli členom, ktorí dovŕšili vek 60, 65 a 70 rokov odovzdané ocenenia. Po skončení členskej schôdze sa konalo spoločné posedenie.

2016

Súťaž vo varení kapustnice
Družstvo MO Rimavská Sobota sa dňa 16.12.2016 zúčastnilo súťaže vo varení kapustnice. Súťaž sa uskutočnila na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote za účasti 61 tímov. Podľa organizátorov sa navarilo 3 tis. litrov kapustnice, ktorú ochutnalo asi 9 tis. ľudí. Hlavným porotcom bol Vilo Habo, známy zo súťaže Moja mama varí lepšie ako tvoja. Na záver súťaže bol ohňostroj.


Športový deň
Dňa 8.10.2016 sa v Rimavskej Sobote uskutočnil športový deň členov MO APVV za účasti členov družobnej organizácie RENYUBE z Maďarskej republiky. Hlavnou disciplínou bola kolárska súťaž, ktorej víťazi boli odmenení. Občerstvenie ku spokojnosti všetkých zúčastnených zabezpečil výbor MO APVV.


Spoločenská akcia
Dňa 28.5.2016 MO Rimavská Sobota organizovala pre svojich členov a ich manželky spoločenskú akciu "Majáles". Akcie sa zúčastnilo i 20 členov z družobnej organizácie RENYUBE z Maďarska.


Členská schôdza
Dňa 19.2.2016 sa v Rimavskej Sobote uskutočnila členská schôdza MO Rimavská Sobota za účasti 54 členov MO a 8 hostí z radov OR PZ Rimavská Sobota.

2014

Spoločensko - športové podujatie
Dňa 4.10.2014 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo spoločensko-športové podujatie pre členov MO APVV Rimavská Sobota. Športovou časťou podujatia bola kolkárska súťaž jednotlivcov. Na podujatí sa zúčastnili aj členovia z družobnej REBYUBE z Maďarska.


Majáles
Dňa 6.6.2014 sa v reštaurácii Junior Komplex v Rimavskej Sobote uskutočnil Majáles MO APVV. Na tomto podujatí sa ako hostia zúčastnili aj členovia družobnej organizácie RENYUBE z Maďarskej republiky. Účastníci podujatia vyjadrili spokojnosť s jej priebehom.


Členská schôdza
Dňa 21.2.2014 sa v reštaurácii Junior komplex v Rimavskej Sobote uskutočnila členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 64 členov z celkového počtu 77. Hostia - riaditeľ OPP OR PZ Rimavská Sobota pplk.Mgr.Pavel Žigo, predseda OZP Rimavská Sobota pplk.Mgr.Igor Rohár.

2011

Športovo - spoločenské podujatie
Dňa 8.10.2011 usporiadala MO Rimavská Sobota športovo-spoločenské podujatie konané v areály mestskej záhrady na terase Golden parku a v Kolkárni.


II. ročník Majálesu MO Rimavská Sobota
Dňa 27.5.2011 sa v reprezentačnej sále hotela Tatra v Rimavskej Sobote konala spoločenská akcia - II. ročník Majálesu.


Členská schôdza
Dňa 18.2.2011 sa konala členská schôdza.

2010

Prvý majáles
Miestna organizácia Rimavská Sobota usporiadala koncom mája tohto roku (2010) Prvý majáles policajtov vo výslužbe.


Podpísanie dohody
12.2.2010 - podpísaná Dohoda o cezhraničnej regionálnej spolupráci medzi MO APVV Rimavská sobota a RENYUBE Šalgótarján.

2009

MO APVV Rimavská Sobota
18.9.2009 - členovia MO APVV Rimavská Sobota boli hosťami maďarských kolegov zo Šalgótariánskeho spolku policajtov vo výslužbe.