Predseda MO APVV Trenčín zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu (bude sa voliť nové predsedníctvo), ktorá sa bude konať dňa 17. marca 2023 (piatok) o 17.00 h (prezentácia a uhradenie členských príspevkov bude od 16.30 - 1645 h) v priestoroch jedálne Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, (SAD TN) na ul. Zlatovská cesta 29, Trenčín.

Program členskej schôdze 2023:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2, Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa (zapisovateľ môže byť aj určený predsedajúcim, ak s tým členská schôdza súhlasí) a overovateľa zápisnice
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2022 a návrh plánu činnosti na rok 2023
4. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2022 a návrh na doplnenie a úpravu schváleného čerpania finančných prostriedkov na rok 2023
5. Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2022
6.Správa o stave členskej základne
7. Voľby nového predsedníctva a revízora*
8. Diskusia
9. Záver - návrh a prijatie uznesenia
10. Spoločenské posedenie s občerstvením cca do 19.30 hod.

     Z prostriedkov MO APVV Trenčín bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť neúčasť e-mailom na adresu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), alebo telefonicky na jedno z mobilných čísel: p. Ondruška 0904 996138, p. Vido 0907 965521, najneskôr do 13.03.2023.
     Členovia MO APVV Trenčín, ktorí sa členskej schôdze nemôžu zúčastniť, môžu splnomocniť iného člena na zastupovanie na schôdzi.
    
Upozorňujem členov, ktorí sa nezúčastnia členskej schôdzi a ešte nesplnili svoju povinnosť uhradiť členský príspevok vo výške 14,00 € + 6,00 € mimoriadny členský príspevok - spolu 20,00 € na rok 2023, aby tak urobili obratom najneskôr do 30.3.2023 u predsedu MO APVV TN p. Vidu alebo podpredsedu p. Ondrušku.
    
*Požiadal by som Vás v rámci uvedeného bodu predložiť návrhy na členov nového predsedníctva MO APVV Trenčín.
    
Nezabudnite si doniesť ku kontrole svoj členský preukaz aj s príslušnou vložkou.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predsedníctvo MO APVV Trenčín srdečne pozýva svojich členov na spoločenské predvianočné posedenie pri kapustnici na deň 1. december 2022 o 16:00 h (štvrtok), ktoré sme pred pandémiou pravidelne každý rok usporiadavali. Miesto konania je reštaurácia na sídlisku Juh DUPLEX Beer pub & restaurant, Kyjevská 2568, na sídlisku JUH Trenčín. Parkovanie je možné pred OC Južanka.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Dňa 8.4.2022 o 16:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Trenčín v reštaurácii PERLA v Trenčíne sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 76 a 3 hostia - predseda občianskeho združenia Priatelia polície v Trenčíne p. Rudolf Nedielka a dvaja zástupcovia stavovskej organizácie Veteran policie v ČR pre Zlínsky kraj. Po prerokovaní všetkých dokumentov a plodnej diskusie sme si posedeli pri neformálnom občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predseda MO APVV Trenčín v zmysle článku 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8. apríla 2022 o 16:00 h v reštaurácii PERLA na ul. Legionárska č. 49 v Trenčíne. Svoju účasť, prípadne neúčasť potvrďte telefonicky, prípadne SMS na číslo 0907 965521.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Oznamujem členom MO APVV Trenčín, že v súvislosti s opatreniami nákazy COVID-19 nie je možné v súčasnej dobe uskutočniť členskú schôdzu. Z tohto dôvodu je možné uhradiť členský príspevok na rok 2021 a prebrať známku u predsedu MO APVV Trenčín JUDr. Dušana Vidu, mobil: 0907 965521 v dňoch 15.2.2021, 18.2.2021, 23.2.2021 a 26.2.2021 v čase od 9:00 do 17:00 h v OC Južanka. Známku je možné uhradiť a prevziať aj za kolegov.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predsedníctvo MO APVV Trenčín oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 6. marca 2020. Táto sa bude konať o 17:00 h v reštaurácii "GASTROCENTRUM pod Brezinou" v Trenčíne. Zároveň sa vykoná výber členských príspevkov na rok 2020. Po zaslaní SMS o konaní schôdze následne svoju účasť potvrdíte spätnou SMS.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predsedníctvo MO APVV Trenčín srdečne pozýva všetkých svojich členov na priateľské posedenie pri "Vianočnej kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 o 17:00 h v Gastrocentrum Trenčín. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2020 v sume 20,- Eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín