Oznamujem členom MO APVV Trenčín, že v súvislosti s opatreniami nákazy COVID-19 nie je možné v súčasnej dobe uskutočniť členskú schôdzu. Z tohto dôvodu je možné uhradiť členský príspevok na rok 2021 a prebrať známku u predsedu MO APVV Trenčín JUDr. Dušana Vidu, mobil: 0907 965521 v dňoch 15.2.2021, 18.2.2021, 23.2.2021 a 26.2.2021 v čase od 9:00 do 17:00 h v OC Južanka. Známku je možné uhradiť a prevziať aj za kolegov.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predsedníctvo MO APVV Trenčín oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 6. marca 2020. Táto sa bude konať o 17:00 h v reštaurácii "GASTROCENTRUM pod Brezinou" v Trenčíne. Zároveň sa vykoná výber členských príspevkov na rok 2020. Po zaslaní SMS o konaní schôdze následne svoju účasť potvrdíte spätnou SMS.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predsedníctvo MO APVV Trenčín srdečne pozýva všetkých svojich členov na priateľské posedenie pri "Vianočnej kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 o 17:00 h v Gastrocentrum Trenčín. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2020 v sume 20,- Eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín