2023

Turnaj v bowlingu - Brezina
Dňa 6.5.2023 sa uskutočnil V. ročník turnaja v bowlingu organizovaný MO APVV Trebišov. Za dobrej, aktívnej účasti členov MO APVV Trebišov, MO APVV Michalovce a OZP OR PZ Trebišov. V jednotlivcov zvíťazil L. Buci z družstva MO APVV Michalovce a družstvo MO APVV Trebišov III. V priebehu celej akcie sa účastníci mohli občerstviť a pochutnať na výbornom guláši a klobáskach.

Členská schôdza 2023
Dňa 4.3.2023 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Trebišov v priestoroch reštaurácie Amadeus Trebišov. Prítomných 28 členov a traja hostia.

2022

Vianočné posedenie 2022
Dňa 17.12.2022 sa členovia MO APVV Trebišov zišli na Vianočnom posedení v klube policajtov OR PZ. Stretnutie členov MO prebiehalo v družnej atmosfére, aj za účasti riaditeľa OR PZ Trebišov, mjr. Mgr. Reného Demjana.

Bowling
Fotografie zo IV. ročníka súťaže MO APVV Trebišov v bowlingu, Brezina, 21.5.2022.

Členská schôdza 2022
Členská schôdza MO APVV Trebišov, Bieľ, marec 2022.

2021

Posedenie
Posedenie MO APVV Trebišov, Bieľ, september 2021.

2020

Členská schôdza 2020
Dňa 22.2.2020 sa uskutočnila členská schôdza MO Trebišov. Po schôdzi členovia posedeli pri malom občerstvení.

2019

Súťaž v kolkoch
Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan.


Športové popoludnie MO APVV Trebišov v obci Brezina
Dňa 18.5.2019 sa stretli členovia MO pri bowlingu a po športovom zápolení nasledovalo posedenie s občerstvením.


Ustanovujúca schôdza MO Trebišov
Dňa 12.1.2019 vznikla nová Miestna organizácia Trebišov - fotografie novej organizácie.