Vitajte v Miestnej organizácii APVV Rimavská Sobota !

     Miestna organizácia APVV Rimavská Sobota  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 25. marca 2009, kde bolo prítomných 37 členov a za predsedu bol zvolený Ján Karas. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 20. 2. 2015 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Ján Karas, podpredseda Ondrej Szókovács a Ing. Molan Šuľko, člen predsedníctva Zoltán Szabó, Ondrej Brndiar a revízor JUDr. Zoltán Koós. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 74  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Rimavskej Sobote, 979 01 Rimavská Sobota, Hostinského 2, tel.: 0961 68 1111
OO PZ Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota, Stavbárov 2, tel.: 0961
68 3705
OO PZ Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa, Hlavná 382, tel.: 0961 68 3900
OO PZ Jesenské, 980 02 Jesenské, Pekárenská 312, tel.: 0961 68 3901
OO PZ Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč, Daxnerova 80, tel.: 0961 68 3902
OO PZ Veľký Blh, 980 22 Veľký Blh, Ul. Mieru 311, tel.: 0961 28 3904