Vážené kolegyne, kolegovia APVV a Vážené spriatelené kolektívy !
     Tak, ako už bolo vopred avizované a aj v súlade s plánom činnosti na rok 2024, MO APVV Galanta organizuje spoločné posedenie pri guláši. Posedenie sa koná dňa 22. júna 2024 zhruba od 9:00 h v rybárskej oblasti Košťan v obci Kajal. Ide o nesúťažné podujatie viacerých skupín, ktoré sa podujmú uvariť ten svoj guláš. Každý prítomný bude mať možnosť porovnať a podľa svojich vlastných kritérií vyhodnotiť ten najlepší. Verím, že svojou účasťou a dobrou náladou spoločne prispejeme k zdarnému priebehu celého podujatia a spoločne vytvoríme príjemnú náladu.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Predseda MO APVV Galanta zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 2. februára 2024 o 16.00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante ul. Hodská č. 344/1, (oproti Daňovému úradu v Galante).

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
2, Voľba návrhovej komisie.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023 a kontrola plnenia úloh z uznesenia členskej schôdze za rok 2023
4, Návrh plánu činnosti na rok 2024
5, Správa predsedníctva o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2023
6, Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov na rok 2024
7, Správa o revízii hospodárenia predsedníctva.
8, Správa o stave členskej základne.
9, Odovzdanie ocenení jubilantom.
10, Diskusia, oboznámenie z jednania XVIII. kongresu APVV
11, Výber členských príspevkov.
12, Záver - prijatie uznesenia.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     V zmysle plánu činnosti na rok 2023 predsedníctvo MO APVV Galanta pozýva všetkých svojich členov na príjemné posedenie pri vianočnej kapustnici, ktoré sa uskutoční v klube OR PZ Galanta dňa 8. decembra 2023 o 17:00 h.
     Tešíme sa na spoločné príjemné chvíle.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Vážení priatelia,
rád by som sa s Vami podelil o zážitky z nášho nedávneho výletu do krásneho regiónu Vizovice a návštevy jaskyne Macocha v Českej republike. Bol to nezabudnuteľný deň plný dobrodružstiev, krásnych prírodných scenérií a kultúry.
     V piatok, dňa 15.9.2023 skoro ráno sme sa zišli pri našom východiskovom bode v Galante na parkovisku pri OD Lidl a vydali sme sa smerom k Vizoviciam, malebnému mestečku ležiacemu v Zlínskom kraji, kde sme mali možnosť si prezrieť závod Rudolfa Jelínka – výrobňa destilátov a ochutnať niektoré z vychýrených svetových špecialít.
     Exkurziou nás sprevádzal odborník na slovo vzatý - Daniel, ktorý sa sám zaoberá pálením destilátov. Priblížil nám výrobný proces a ukázal zaujímavé priestory závodu.
     Po prehliadke Vizovíc sme sa vydali smerom k jaskyni Macocha. Cesta k jaskyni sa uskutočnila cez malebné krajiny Moravského krasu, ktoré sú známe svojimi krásnymi skalnými útvarmi a jaskynnými systémami. K samotnej jaskyni sme sa dostali lanovkami, ktoré už sami o sebe umocnili vzrušujúci zážitok. Po príchode k jaskyni sme boli fascinovaní jej impozantnou krásou.
     Spolu so sprievodcom sme prešli krásnymi krasovými priestormi, obdivovali nádherné kvaple a obklopení temnotou a tichom jaskyne sme sa cítili, akoby sme skúmali podzemný svet. Vrcholom návštevy jaskyne Macocha bola prehliadka jej zvyšku plavbou loďou. Impozantný a dych vyrážajúci bol aj výhľad na priepasť Macocha, jednu z najhlbších priepastí v Európe. Pohľad dole do temnej priepasti nás naplnil úžasom a pokorou pred prírodou.
     Po návšteve jaskyne sme si dopriali krátku zastávku na občerstvenie v OD Olympia, pri Brne.
     Celý výlet bol nabitý dojmami a novými zážitkami. A aj keď sme sa domov vrátili v neskorú nočnú hodinu a celkovo unavení som vďačný, že som mohol byť súčasťou tejto skvelej skupiny a už teraz sa teším na ďalšie výlety.
    
Niektoré fotografie z výletu je možné si prezrieť tu.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Na základe plánu činnosti na rok 2023, predsedníctvo MO APVV Galanta dňa 15. septembra 2023 organizuje celodenný výlet autobusom - jaskyňa Macocha ČR. Cestou sa zastavíme na prehliadku závodu Rudolf Jelínek, Vizovice. Všetci, ktorí sme sa na výlet vopred prihlásili sa stretneme v uvedený deň (15.9.2023 - piatok) o 7:45 h na parkovisku pred podnikom TOS v Galante, kde bude pristavený autobus. Následne budú poskytnuté bližšie informácie. V prípade záujmu o informácie vopred, volajte Mgr. Evu Habdákovú na mobil 0903 403414.
     Verím, že spoločne si prežijeme skvelý deň.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Predsedníctvo MO APVV Galanta oznamuje svojim členom a ich rodinným príslušníkom, že v zmysle plánu činnosti na rok 2023 bude pod záštitou našej MO dňa 17. júna 2023 od raňajších hodín v rybárskej usadlosti obce Kajal, zorganizované nesúťažné posedenie pri guľáši, ktorého sa zúčastnia okrem našej MO APVV Galanta aj spriatelené kolektívy MsP Galanta, Operačné stredisko KR PZ Trnava a Klub vojnových veteránov Trnava. Každý kolektív si zabezpečí suroviny na varenie guľášu podľa vlastnej receptúry.
     Veríme, že svojou účasťou podporíte celú akciu a spoločne si užijeme gurmánsky zážitok.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Na základe predsedníctva MO APVV Galanta, predseda MO APVV Galanta zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 3. februára 2023 v Galante v klube polícia, Hodská č. 344/1 (oproti Daňovému úradu Galanta). Program schôdze si môžete pozrieť tu .
     Keďže tento rok sa končí volebné obdobie, na schôdzi prebehne hlasovanie predsedu, revízora a členov predsedníctva. Svoje návrhy môžete posielať predsedovi volebnej komisie Ing. Igorovi Šoltísovi (0907 751253), alebo predsedovi MO APVV Galanta Mgr. Ladislavovi Dömemu (0903 403413), resp. osobne volebnej komisii priamo na členskej schôdzi.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     V súlade s plánom činnosti na rok 2022 predsedníctvo MO APVV Galanta oznamuje svojim členom, že dňa 2. decembra 2022 od 16:00 h bude v priestoroch klubu polície, OR PZ Galanta, spoločenské posedenie pri vianočnej kapustnici. Pozvaní sú všetci členovia aj so svojimi partnermi, resp. rodinnými príslušníkmi.
     Tešíme sa na dobrú náladu.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Priatelia APVV, v zmysle plánu činnosti na rok 2022, predsedníctvo MO APVV Galanta organizuje spoločný zájazd do centra Viedne - zámok Hofburg, katedrála Štefansdom, cukráreň Sacher, Mariahilfestrasse, lunapark, prípadne program podľa vlastného výberu. Cestou späť návšteva obchodného centra.
     Zájazd je naplánovaný na deň 15. septembra 2022 (štvrtok - u nás štátny sviatok).
     Z dôvodu rezervácie autobusu je potrebné nahlásiť záväznú účasť už do 3.7.2022 (nedeľa). Kapacitu autobusu 50 osôb je potrebné naplniť. Zájazdu sa môžu zúčastniť okrem členov aj ich rodinní príslušníci a ďalšia rodina.
     Naplánovaná je prehliadka hlavného cisárskeho paláca Hofburg v centre Viedne (vstupné 16 €, deti do 18 rokov 10 €), avšak účastníci zájazdu si môžu zvoliť individuálny program.
     Informácia o čase a mieste odchodu zájazdu budú poskytnuté neskôr. Bližšie informácie na mobile 0903 403414 - Mgr. Eva Habdáková.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Predsedníctvo MO APVV Galanta oznamuje všetkým svojim členom, že v zmysle plánu činnosti na rok 2022 sa dňa 18. júna 2022 (sobota) uskutoční spoločné posedenie pri varení gulášu. Spoločenská akcia prebehne od rána na Poľovníckej chate v obci Jelka, takže bude možné akciu uskutočniť za každého počasia. Garantami akcie sú Pavol Mráz, Ján Chlpoš a MVDr. Ján Belička.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Na základe pozitívne sa vyvíjajúcej pandemickej situácie COVID-19 a uvoľňujúcich sa opatrení sa bude členská schôdza MO APVV Galanta konať dňa 8. apríla 2022 o 16:00 h v klube OR PZ Galanta. Program schôdze bude prebiehať tak, ako je uvedený na pozvánkach.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Predsedníctvo MO Galanta oznamuje všetkým svojim členom, že členská schôdza, ktorá podľa plánu bola naplánovaná na deň 4. februára 2022 sa z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie odkladá na priaznivejšie obdobie. O novom termíne budete vopred informovaní.

     Predseda MO APVV Galanta zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov  APVV členskú  schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 4. februára 2022 o 16:00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante ul. Hodská č. 344/1, (oproti Daňovému úradu v Galante). Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Napriek tomu, že je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, na základe rozhodnutia výboru MO Galanta sa výber členských príspevkov bude realizovať už vopred a to prostredníctvom členov výboru MO APVV Galanta pre spádové oblasti Galanta, Sereď a Sládkovičovo.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
2,
Voľba návrhovej komisie
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2021 a kontrola plnenia úloh z uznesenia členskej schôdze za rok 2021
4, Návrh plánu činnosti na rok 2022
5, Správa predsedníctva o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2021
6, Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
7, Správa o revízii hospodárenia predsedníctva
8, Správa o stave členskej základne
9, Diskusia, oboznámenie z jednania XVI. kongresu APVV
10, Výber členských príspevkov
11, Záver - prijatie uznesenia

 

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Na základe neustále nepriaznivej pandemickej situácie COVID-19, ako aj rozhodnutia Vlády SR a Hlavného hygienika, predsedníctvo MO Galanta rozhodlo, že spoločenské posedenie pri vianočnej kapustnici, ktoré sa malo konať v zmysle plánu činnosti na rok 2021, sa ruší. Všetkým členom APVV a ich rodinným príslušníkom želáme príjemné, radostné, ničím nerušené a hlavne bezpečné prežitie vianočných sviatkov.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Dňa 30.7.2021 v priestoroch Klubu dôchodcov v Dolnej Strede sa konala riadna členská schôdza MO APVV Galanta. Za pohodový a hladký priebeh celej schôdze patrí vďaka nášmu členovi a zároveň starostovi obce Dolná Streda PhDr. Mgr. Lubošovi Šúrymu, ktorý nám dané priestory ponúkol. Na schôdzi bolo bilancované uplynulé obdobie, prerokovaný program schôdze, v ktorom bolo schválené uznesenie o ďalších úlohách a ďalšej činnosti predsedníctva, ako aj celej miestnej organizácie. Boli odovzdané jubilejné ocenenia a napokon v príjemnej atmosfére sme strávili zbytok včera. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Keďže pandemická situácia je priaznivá a dovoľuje nám už usporiadať spoločenské posedenie, predsedníctvo MO APVV Galanta rozhodlo o uskutočnení členskej schôdze a to dňa 30. júla 2021 (piatok) o 16:00 h. V snahe v maximálnej miere eliminovať rozptylové podmienky a zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie, sa členská schôdza uskutoční vo vhodnejších priestoroch a to v Klube dôchodcov Dolná Streda, Chládečská 686. Program schôdze ostáva nezmenený tak, ako vám už bol zaslaný v pozvánkach.
     Keďže občerstvenie bude zabezpečené externou formou, je potrebné najneskôr do 20.7.2021 záväzne nahlásiť svoju účasť na čísle 0903 403413, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Predsedníctvo MO APVV Galanta oznamuje všetkým svojim členom, že členská schôdza, ktorá bola naplánovaná na deň 5.2.2021, sa z dôvodu neustále nepriaznivej pandemickej situácie odkladá na neurčito. Nový termín bude stanovený, akonáhle to zdravotno-bezpečnostná situácia dovolí. Budete včas upovedomení.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      Keďže situácia týkajúca sa COVID-19 je dlhodobo nepriaznivá a prognóza na jej zlepšenie nie je dobrá, predsedníctvo MO APVV Galanta rozhodlo, že posedenie pri vianočnej kapustnici sa pre tento rok 2020 ruší. Napriek tomu Vám prajem veľa zdravia a šťastné prežitie vianočných sviatkov.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      Na základe zasadnutia predsedníctva (per rollam) zo dňa 13.11.2020, predseda MO APVV Galanta zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. februára 2021 o 16:00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante, ul. Hodská č. 344/1 (oproti Daňovému úradu v Galante).
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Keďže je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, výber členských príspevkov sa bude realizovať už vopred od 1.12.2020 a to prostredníctvom členov predsedníctva MO APVV Galanta pre spádové oblasti Galanta, Sereď a Sládkovičovo. Jednotlivé spádové oblasti, kde je možné si vyzdvihnúť členskú známku a program schôdze si môžete pozrieť tu .

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      Predsedníctvo MO APVV Galanta oznamuje svojim členom, že plánovaný zájazd do jaskyne Macocha (ČR), ktorý sa mal uskutočniť dňa 5. septembra 2020 sa vzhľadom k neustále zhoršujúcej zdravotnej situácie  r u š í. Bezpečnostné riziko vyplývajúce z COVID-19 ohrozuje najviac seniorskú skupinu ľudí, ktorí tvoria väčšinu našej základne, preto bolo potrebné rozhodnúť o neuskutočnení zájazdu a presunúť ho na bezpečnejšie obdobie.
     Plánované spoločenské posedenie pri vianočnej kapustnici ostáva zatiaľ v platnosti.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

       Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Galanta zo dňa 12. mája 2020, oznamujem všetkým členom miestnej organizácie Galanta, že stretnutie pri varení gulášu, ktoré bolo v zmysle "Plánu činnosti na rok 2020" naplánované na deň 13. júna 2020 v poľovníckej chate v obci Jelka - Kolový mlyn, sa  r u š í.
     Aj napriek postupne uvoľňujúcim zdravotným opatreniam Hlavným hygienikom SR a Vlády SR, týkajúce sa pandémie vírusu COVID - 19, ostávajú niektoré opatrenia aj naďalej v platnosti. Rovnako naďalej pretrváva zvýšené zdravotné riziko výskytu a prenosu daného vírusu medzi obyvateľstvom a to najmä medzi seniormi, ktorí predstavujú najviac ohrozenú skupinu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozhodnúť o zrušení plánovanej akcie.
     Ostatné plánované akcie na rok 2020 zostávajú zatiaľ v platnosti, avšak o ich uskutočnení bude predsedníctvo opäť rozhodovať na základe celospoločenskej zdravotnej a epidemiologickej situácii.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

       Predseda MO APVV Galanta v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 7. februára 2020 o 16:00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante ul. Hodská č. 344/1 (oproti Daňovému úradu v Galante).

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a kontrola plnenia úloh z uznesenia členskej schôdze za rok 2019.
3, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa predsedníctva o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2019.
5, Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o revízii hospodárenia predsedníctva.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Diskusia, oboznámenie z jednania XIV. kongresu APVV.
9, Výber členských príspevkov.
10, Záver - prijatie uznesenia.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


       V súlade s plánom činnosti na rok 2019 dňa 6.12.2019 MO APVV Galanta zorganizovala spoločenskú udalosť - posedenie pri vianočnej kapustnici. Toto posedenie prebehlo v našom klube polície v Galante. Zodpovedným organizátorom bola naša členka Marta Vargová, ktorá sa s pomocou viacerých nás zhostila svojej úlohy veľmi dobre. Celá akcia sa niesla v neopísateľne príjemnej predvianočnej atmosfére. K dobrej pohode prispeli domáce zákusky od Ľudky Chlpošovej, či povestné pagáče od samotnej Marty Vargovej.
     Veľké poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí svojimi, či už príspevkami alebo iniciatívnou pomocou prispeli k zdarnému priebehu celej udalosti. Niektoré fotky je možné pozrieť tu.
     Všetkým prajeme zdarné ukončenie starého roku 2019 a príjemné prežitie vianočných sviatkov, ako aj úspešný Nový rok 2020.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Tak, ako už bolo vopred avizované, dňa 7.9.2019 predsedníctvo MO Galanta zorganizovalo celodenný výlet do mesta Badacsonyi, Maďarsko. Účastníci tohto výletu si mohli vychutnať príjemný pobyt v krásnom prostredí balatónskeho mesta Badacsonyi, v ktorom sa konal vínny festival. Bolo možné ochutnať z veľkého množstva miestnych alebo regionálnych kvalitných vín a miestnych špecialít, ktorými je Maďarsko veľmi preslávené. Alebo len tak sa pokochať nádherným výhľadom na samotné jazero Balaton. Pohoda a dobrá nálada bola umocnená vydareným počasím a našim členom - vodičom autobusu Mgr. Petrom Prágaiom, ktorého znalosti miestnych pomerov do značnej miery prispeli k zdarnému výletu. Naša cesta bola ukončená krátkou zastávkou v meste Tihany, známe ako "levanduľové mesto". Tu si každý záujemca mohol opäť ochutnať z miestnych špecialít, v ktorých pochopiteľne dominovala rastlina - levanduľa. Levanduľové alko alebo nealko nápoje, čokoláda, alebo levanduľová kozmetika, či drogistický tovar. Niektoré zábery z výletu je možné si pozrieť tu.
 
Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

     Predsedníctvo MO APVV Galanta v zmysle schváleného plánu činnosti na rok 2019 pozýva všetkých svojich členov a ich rodinných príslušníkov, partnerov na "celodenný zájazd" do Balaton - Badacsonyi, Maďarsko - vinobranie, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2019 (sobota). Autobus bude pristavený v uvedený deň o 6:30 h na parkovisku pri obchodnom dome LIDL, Galanta. Po príchode na miesto určenia bude voľný rozchod a každý sa môže zariadiť podľa vlastnej vôle. Predpokladaný príchod domov je o 20:00 h. Záväzné nahlásenie je potrebné urobiť do 30.8.2019 (piatok) do 13:00 h najneskôr na tel. číslach 0903 403413, 0903 403414, 0905 545567 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      Dňa 15.6.2019 sa od 9:00 h v priestoroch poľovníckej chaty v obci Jelka konalo spoločenské posedenie MO APVV Galanta spoločne s ich rodinnými príslušníkmi a priateľmi pri varení guľášu. Tento rok akcia bola rozšírená aj o účasť príslušníkov Krajského operačného strediska PZ Trnava a ich rodinných príslušníkov a priateľov.
     Aj keď stretnutie nemalo súťažný charakter, každá skupina sa podieľala na vereni svojho guľášu, ktorý sa na konci porovnával a hodnotil. Do tretice sa k svojmu samostatnému vareniu guľáša podujal aj náš člen MVDr. Ján Belička, ktorý obohatil porovnávaciu vzorku svojím guľášovým umením.
     V priebehu podujatia došlo k veľmi milej udalosti, keď všetci zablahoželali predsedovi Mgr. Ladislavovi Dömemu k jeho 55 výročiu a ako prekvapenie mu pani Ľudka Chlpošová upiekla chutnú tortu, z ktorej sa ušiel kúsok každému.
     Celé podujatie malo výrobnú atmosféru a svojím poslaním dokonale splnil účel podujatia ľudí spájať a pobaviť.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      V zmysle schváleného plánu činnosti sa dňa 15. júna 2019 cca od 9:00 h uskutoční v priestoroch poľovníckej chaty Jelka - kolový mlyn spoločné stretnutie pri varení gulášu. Tento krát to bude aj so spoločným stretnutím s členmi operačného strediska KR PZ Trnava. Akcia je realizovaná pod záštitou našich členov Pavla Mráza, Norberta Kovácsa, Eduarda Frištáka, ako aj čestného člena Róberta Tomečeka. Pozvaní sú všetci členovia MO aj s rodinnými príslušníkmi, resp. rodinnými priateľmi.
     Veríme, že všetci prispejú svojou účasťou a aktívnou spoluprácou k zdarnému priebehu celej akcie.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta