Vitajte v Miestnej organizácii APVV Spišská Nová Ves ! 

     Miestna organizácia APVV Spišská Nová ves  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 19. januára 2007, kde bolo prítomných 94 členov. Za predsedu bol zvodný Vincent Matuňák.
     Na členskej schôdzi dňa 11. 3. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Ján Šandrej, podpredseda Vincent Matuňák, členovia JUDr. Jozef Maričák, František Spišák a Štefan Maniak. Revízor Ing. Stanislav Blaščák.

    
Začiatkom roka 2018 požiadalo o preregistráciu do novovznikajúcej MO APVV Spišské Podhradie 17 členov. Celkový počet členov k 23. 3. 2018 bol 78 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO: 

OR PZ v Spišskej Novej Vsi Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves,  0961 74 3101
OO PZ Spišská Nová Ves,  Rázusová 1, 096174 3755
OO PZ Markušovce Slovenská 11, 096174 3902, 053 4498123
OO PZ Spišské Vlachy Železničná 59, 096174 3904, 053 4495128
OO PZ Krompachy Nám. Slobody 21, 096174 4105, 053 4472333
OO PZ Nálepkovo Hlavná 3, 096174 4205, 053 4494233
OO PZ Gelnica Slovenská 39, 096174 4305, 053 4822176