Vitajte v Miestnej organizácii APVV Rožňava !

     Miestna organizácia APVV Rožňava  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 8. júna 2006, kde bolo prítomných 36 členov a za predsedu bol zvolený František Šveda. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 15. 12. 2016 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Peter Bukovič, podpredseda JUDr. Ján Klobušník,  členovia Ondrej Jonec, Jozef Kán a Ondrej Pózman a revízorka JUDr. Melánia Šmihuľová. Na členskej schôdzi dňa    25. 1. 2018 boli zvolení ďalší členovia predsedníctva a to Mgr. Maroš Almáši, Mgr. Marián Markovič, Ľubomír Rojík a Karol Polyak. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 107 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Rožňave, 048 01 Rožňava, Janka Kráľa 1, tel.: 0961 73 1111
OO PZ Rožňava, 048 01 Rožňava, Jarná 25, tel.: 0961
73 3755
OO PZ Dobšiná, 049 25 Dobšiná, Jarková 326, tel.: 0961 73 4105
OO PZ Plešivec, 049 11 Plešivec, Železničná 483, tel.: 0961 73 3901
OO PZ Štítnik, 049 32 Štítnik, Teplická 263, tel.: 0961
73 4205