Vitajte v Miestnej organizácii APVV Senica !

     Miestna organizácia APVV Senica vznikla na ustanovujúcej schôdzi 25. augusta 2006 kde bolo prítomných 29 členov a za predsedu bol zvolený Jozef Blatnický. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 10. 3. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Ján Štepanovský, podpredseda Mgr. Emil Tomáš, členovia predsedníctva Ján Chorvat, Helena Farkašová, Jozef Blatnický, Ján Kudla, JUDr. Vladimír Kukliš a revízor Vladimír Durec. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 121  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Senici, 905 01 Senica, Moyzesova 1, tel.: 0961 15 1111
OO PZ Senica, 905 01 Senica, Moyzesova 1, tel.: 0961 15 3705
OO PZ Jablonica, 906 32 Jablonica, Školská 759, tel.: 0961 15 3825
OO PZ Šaštín - Stráže, 908 41 Šaštín - Stráže,
Štúrova 1327, tel.: 0961 15 3865