Predsedníctvo MO APVV Pezinok oznamuje svojim členom, že členský príspevok vo výške 14 €  a mimoriadny príspevok vo výške 2€ za rok 2024 treba uhradiť najneskôr do 15.3.2024. Uvedené príspevky je možné uhradiť buď priamo predsedovi MO JUDr. Stanislavovi Svítokovi, na adrese Svätoplukova 26, 902 01 Pezinok, mob. tel.: 0948 303080, alebo na členskej schôdzi dňa 25. januára 2024.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


     Na základe zasadnutia predsedníctva zo dňa 14.12.2023, predseda MO APVV Pezinok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25. januára 2024 o 16:00 h v priestoroch Vitamín Galery Sport Pub, Fajgalská cesta 2, Pezinok.

Program členskej schôdze 2024:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2, Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie úloh za rok 2023 a návrh plánu činnosti na rok 2024
4,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2023 a návrh na doplnenie a úpravu schváleného čerpania finančných prostriedkov na rok 2024
5,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2023
6,
Správa o stave členskej základne
7,
Odovzdávanie ocenení členom MO
8,
Diskusia
9,
Záver – návrh a prijatie uznesenia
10,
Spoločné posedenie s podaním večere

     Z prostriedkov MO APVV Pezinok bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0948 303080 najneskôr do 20. januára 2024. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     V prípade, ak nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať, o tejto skutočnosti budú členovia MO APVV Pezinok včas upovedomení cez webovú stránku Prezídia APVV.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


    MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2023 usporiadala aj tento rok, dňa 9.9.2023 posedenie pri guláši. Posedenie sa uskutočnilo v areáli pri Vodnom mlyne, v obci Jelka. Za pekného slnečného počasia sa v nádhernom prostredí Malého Dunaja stretlo 32 členov, vrátane niekoľkých rodinných príslušníkov. Vynikajúci guláš, na ktorý prispel divinovým mäsom jeden z našich členov, Otto Múčka, uvarili Tibor Nosian, Michal Danko a asistenti Stanislav Svítok, Ladislav Palšovič a Ferdinand Budai. O prekvapenie v podobe pečených bravčových rebierok a kuracích krídeliek sa postaral ďalší náš člen - Vojtech Németh. Super jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou z miestnej reštaurácie. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


    MO APVV Pezinok oznamuje, že dňa 9. septembra 2023 sa uskutoční posedenie pri guláši v obci Jelka, pri Malom Dunaji (Vodný mlyn), pre členov MO APVV Pezinok a ich rodinných príslušníkov. Akcia sa začína o 10:00 h. Záujemcovia, prosím, zašlite informáciu o vašej účasti na mobilné číslo 0948 303080 (Stanislav Svítok) alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do konca augusta 2023. Príspevok pre rodinných príslušníkov je 4€ na osobu.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


    MO APVV Pezinok oznamuje členom MO APVV Pezinok, že dňa 24. júna 2023 sa uskutoční plánovaná akcia "Pezinský pivný festival". Zraz účastníkov bude o 12:00 h pri kostole na Radničnom námestí v Pezinku. Vstup je voľný a rodinní príslušníci sú vítaní. Všetkých čaká bohatý program.
     Záujemcovia, prosím, zašlite informáciu o vašej účasti p.Stanislavovi Svítokovi na mobil: 0948303080 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.najneskôr do 20.6.2023. Príchod na miesto akcie si zabezpečí každý účastník sám.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


    MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2023 usporiadala dňa 10.6.2023 plánovanú akciu „Splav Malého Dunaja". Zraz účastníkov MO APVV Pezinok a rodinných príslušníkov bol o 9.30 h, pri reštaurácii „ISTER" v obci Jelka, kde začínal splav. Splav končil pri vodnom mlyne opäť v obci Jelka. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


    MO APVV Pezinok oznamuje svojim členom, že dňa 10. júna 2023 sa uskutoční plánovaná akcia "Splav Malého Duanaj". Zraz účastníkov bude o 9:30 h pri reštaurácii "ISTER" v obci Jelka, kde sa začína splavovať. Splav končí pri vodnom mlyne opäť v obci Jelka. Podľa situácie bude možnosť si opekať alebo len si posedieť.
     Záujemcovia, prosím, zašlite informáciu o vašej účasti p.Ferdinandovi Budaiovi na mobil 0904 651819 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 2.6.2023, aby bolo možné zabezpečiť potrebný počet člnov. Príchod na miesto akcie si zabezpečí každý účastník individuálne.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


    Dňa 3. marca 2023 sa uskutočnila v reštauračnom zariadení Vitamín Galery Sport Pub, Fajgalská cesta 2, Pezinok, členská schôdza MO APVV Pezinok za účasti 1. viceprezidenta  APVV,  JUDr. Jána Štepanovského a 60 členov MO. Členskú schôdzu  viedol predseda MO, JUDr. Stanislav Svítok. Na schôdzi boli odovzdané členom MO medaily II. a III. stupňa a  jubilantom pamätné listy od prezidenta APVV. Predsedom MO boli udelené a odovzdané pamätné listy a čestné uznanie za aktívnu prácu. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


    Na základe zasadnutia predsedníctva zo dňa 18.01.2023, predseda MO APVV Pezinok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 3. marca 2023 o 17:00 h v priestoroch Vitamín Galery Sport Pub, Fajgalská cesta 2, Pezinok.

Program členskej schôdze 2023:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2,
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie úloh za rok 2022 a návrh plánu činnosti na rok 2023
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami  za rok 2022 a návrh  na doplnenie a úpravu schváleného čerpania finančných prostriedkov na rok 2023
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2022
6, Správa o stave členskej základne
7, Odovzdávanie ocenení členom MO
8, Diskusia
9, Záver – návrh a prijatie uznesenia
10, Spoločné posedenie s podaním večere

     Z prostriedkov MO APVV Pezinok bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0948303080 najneskôr do 24.2.2023. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     V prípade, ak nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať, o tejto skutočnosti budú členovia MO APVV Pezinok včas upovedomení cez webovú stránku Prezídia APVV.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


     MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2022 usporiadala dňa 10.09.2022 posedenie pri guláši. Posedenie sa uskutočnilo v areáli pri Vodnom mlyne, v obci Jelka. Za pekného počasia sa v nádhernom prostredí Malého Dunaja stretlo 35 členov vrátane niekoľkých rodinných príslušníkov. Vynikajúci guláš, na ktorý poskytol divinové mäso jeden z našich členov, Jozef Haršany, uvarili Tibor Nosian, Michal Danko a asistenti Stanislav Svítok, Ladislav Palšovič a Ferdinand Budai. O prekvapenie v podobe pečených bravčových kolien a kuracích krídeliek sa postaral ďalší náš člen - Vojtech Németh. Super jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou z miestnej reštaurácie. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


     MO APVV Pezinok oznamuje, že dňa 10. septembra 2022 sa uskutoční posedenie pri guláši v obci Jelka, pri Malom Dunaji (Vodný mlyn), pre členov MO APVV Pezinok a ich rodinných príslušníkov. Akcia sa začína o 10:00 h.
     Záujemcovia, prosím, zašlite informáciu o vašej účasti na mobilné číslo 0948 303080 (Stanislav Svítok) alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do konca augusta 2022. Príspevok pre rodinných príslušníkov je 3 € na osobu.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


     Na základe zasadnutia predsedníctva zo dňa 27.01.2022, predseda  MO APVV Pezinok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25. apríla   2022 o 17:00 h v priestoroch Vitamin Galery Sport Pub, Fajgalská cesta 2, Pezinok.

Program členskej schôdze 2022:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2,
Voľba volebnej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie úloh za rok 2021 a návrh plánu činnosti na rok 2022
4,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2021 a návrh  čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
5,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2021
6,
Správa o stave členskej základne
7,
Diskusia
8,
Záver – návrh a prijatie uznesenia
9,
Spoločné posedenie s podaním večere

     Z prostriedkov MO APVV Pezinok bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0948303080  najneskôr do 14. apríla 2022. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácii týkajúce sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce  opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutia vlády SR na základe  čoho nebude  možné členskú schôdzu  v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budú členovia MO APVV Pezinok včas upovedomení cez webovú stránku Prezídia APVV.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


     Oznamujeme členom MO APVV Pezinok, že dňa 11. septembra 2021 sa od 10:00 h uskutoční posedenie pri guláši pre členov a ich rodinných príslušníkov. Posedenie sa bude konať v obci Jelka, pri Malom Dunaji (Vodný mlyn). Záujemcovia, prosím, zašlite informáciu o vašej účasti na mobilné číslo 0948 303080 (Stanislav Svítok) alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do konca augusta 2021. Príspevok pre rodinných príslušníkov je 3 € na osobu.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok


     Na základe zasadnutia predsedníctva zo dňa 11. mája 2020, podpredseda MO APVV Pezinok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21. júna 2021 o 17:00 h v priestoroch nákupného centra MOLO v Pezinku.

Program členskej schôdze 2021:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2, Voľba volebnej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie úloh za rok 2020 a návrh plánu činnosti na rok 2021
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021
5, Správa o výsledkoch revízie, hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2020
6, Správa o stave členskej základne
7, Voľba predsedu a členov predsedníctva MO APVV, voľba predsedu revíznej komisie a jej členov
8, Diskusia
9, Záver - návrh a prijatie uznesenia
     Z prostriedkov MO APVV Pezinok bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na mobil 0905 542370 najneskôr do 5. júna 2021. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok


     Podpredseda MO APVV Pezinok oznamuje svojim členom, že vzhľadom na pandemické opatrenia vlády ohľadom covid-19, členská schôdza naplánovaná na 16. marca sa ruší. Náhradný termín konania Vám bude oznámený. Zároveň upozorňujem členskú základňu, že členské príspevky je potrebné uhradiť do 31.3.2021. Termín na uhradenie si môžete dohodnúť na mobile 0905 542370.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok


     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, nebude možné členskú schôdzu vykonať v danom termíne dňa 26. januára 2021. Predsedníctvo MO APVV Pezinok sa rozhodlo preložiť členskú schôdzu na 16. marca 2021 o 17:00 h v priestoroch Vitamin gallery pub v Pezinku pri policajnej škole, ul. Fajgalská. Program nezmenený.
     V prípade pretrvávajúcej situácie pre COVID-19 je možné predpokladať, ne nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. Budete včas upovedomení na tejto stránke.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok


     Na základe zasadnutia predsedníctva zo dňa 30.11.2020, podpredseda MO APVV Pezinok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. januára 2021 o 17:00 h v priestoroch Vitamín Gallery Pub v Pezinku pri policajnej škole, ul. Fajgalská.
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať a nebude sa dať vybrať členské príspevky z dôvodu obmedzujúcim opatreniam stanovenom termíne. Výber členských príspevkov sa bude realizovať prostredníctvom členov predsedníctva MO APVV. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení cez webovú stránku.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok


Minister vnútra prijal 80-ročného Tibora Nosiana,
legendu vrtuľníkového lietania a záchranárstva na Slovensku

     Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov v pondelok 12. októbra 2020  minister vnútra Roman Mikulec prijal majora vo výslužbe Tibora Nosiana.Pán Tibor Nosian je dlhoročný pilot letky ministerstva vnútra. Okrem toho je však jedným z otcov horského leteckého záchranárstva, základy ktorého spolu s ďalšími nadšencami položili takmer pred 50-timi rokmi.
     Napriek krásnemu veku stále sleduje dianie v odbore a radami a skúsenosťami je ochotný pomôcť svojim nasledovníkom v štátnej aj súkromnej sfére.
     „Ste žijúca legenda, s ktorou sa spájajú počiatky leteckého záchranárstva v horách. Najmä však skvelo zvládnuté zásahy v krásnych, no zradných Tatrách, keď ste vedno s kolegami nasadzovali životy pre záchranu ľudí, ktorých dostalo do nešťastia častokrát precenenie vlastných síl, ale aj vrtochy počasia,“ povedal pri stretnutí s pánom Nosianom minister vnútra Roman Mikulec.
     Tibor Nosian takmer 20 rokov pôsobil ako špičkový pilot štátneho leteckého útvaru, ktorý bezpečne na miesto určenia dopravil mnoho štátnikov a ďalších významných osobností.  „Popri práci, ktorá vyžaduje od človeka úplné odovzdanie a pevné nervy, ste spolu s ďalšími nadšencami budovali letecké záchranárstvo, učili mladších kolegov a nezabúdali ste pracovať ani na svojej odbornosti,“ spomenul minister Roman Mikulec, ktorý pánovi Nosianovi daroval model jeho najobľúbenejšieho stroja – záchranárskeho vrtuľníka Alouette.
     Za mimoriadny prínos k vzniku leteckej záchrany v horách a výchovu novej generácie pilotov vrtuľníkov Leteckého útvaru MV SR  mu zároveň  udelil čestnú plaketu ministra vnútra.
     Letecká záchranná služba v slovenských horách začala svoju činnosť v 70-tych rokoch minulého storočia a to z iniciatívy pilotov vrtuľníkov letky ministerstva vnútra a tatranských horských záchranárov.
     Jedným zo zakladateľov bol jubilant Tibor Nosian, ktorý počas profesionálnej kariéry pilota vrtuľníkov nalietal  takmer 12-tisíc hodín na rôznych typov strojov, z toho takmer 20 rokov ako pilot letky vtedajšieho federálneho ministerstva vnútra.
     Pán Tibor Nosian sa narodil 10. októbra 1940 v Komjaticiach. V časoch štúdia na Strednej priemyselnej školy v Partizánskom v 50-tych rokoch  mu učarovalo dianie na neďalekom letisku Zväzarmu v Malých Beliciach. Absolvoval na ňom parašutistický výcvik a už ako 16-ročný si premiérovo zalietal na bezmotorovom klzáku.
     K plneniu svojich snov pristupoval metodicky: počas školy absolvoval motorový výcvik, keďže bez neho by ho v roku 1959  neprijali na Letecké učilište v Prešove.
     Lietať na vrtuľníku začal v roku 1962 ako vojenský pilot.  Na leteckej základni v Prostějove absolvoval preškolenie na vrtuľník MI-8 a v roku 1973 ho ako vynikajúceho kandidáta vybrali do služieb letky federálneho ministerstva vnútra. Hlavnou časťou jeho práce bola bezpečná letecká preprava ústavných činiteľov, s ktorými sa osobne spoznal. Vozil Petra Colotku, Vladimíra Mečiara, ale aj pána Václava Havla. Pán Nosian však rád spomína aj na iránskeho šacha Rezú Pahlavího a jeho milú manželku Farah, na skromnú Matku Terezu či bývalého generálneho tajomníka OSN Kurta Waldheima. Všetky tieto osobnosti bezpečne dopravil na miesto určenia. Nezabudnuteľné sú podľa neho dve stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II, ktorý ho počas letu ohromil detailnými znalosťami Vysokých Tatier.
     A práve Tatry a ich príťažlivá, avšak nebezpečná nádhera, boli miestom, kde sa v roku 1974 v spolupráci s horskou službou začali písať prvé dramatické príbehy leteckého záchranárstva. Zásahy na hrane letového počasia, častokrát v snehovej metelici, na druhej strane výborný pocit z úspešnej záchrannej akcie, keď na smrť vysilených a premrznutých turistov či horolezcov dostali do bezpečia.
     Tibor Nosian po nežnej revolúcii absolvoval vo Francúzsku preškolenie na vrtuľník Alouettte III., s ktorým lietal v službách horskej služby TANAPu. Je to stroj určený na záchranu zo vzduchu v ťažko prístupnom horskom teréne a pre jeho vynikajúce letové vlastnosti v zložitých podmienkach slovenských hôr si ho Tibor Nosian obľúbil najviac zo všetkých typov vrtuľníkov. A bolo ich požehnane: okrem strojov ruskej výroby typov Mi  lietal aj na francúzskom Ecureuil AS 355 či na americkom Bell 407.
     Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku  1994 nastúpil pán Nosian do služieb súkromnej spoločnosti AIR TRANSPORT EUROPE a vo Vysokých Tatrách zachraňoval ľudské životy z výšok až do roku 2000.  Odvtedy sa pohybuje viac po zemi - avšak spolupráca s horskými záchranármi pokračuje. Na stretnutiach s veteránmi horskej služby či aktívnymi členmi v neformálnych rozhovoroch spomína a odovzdáva Tibor Nosian -  pre priateľov Čibko - svoje dlhoročné skúsenosti  zo spolupráce posádok vrtuľníkov s horskými záchranármi.
     Tibor Nosian vychoval celú generáciu pilotov vrtuľníkov, pre ktorých je vzorom a dobrým priateľom.
     Sám žije v harmonickom manželstve s manželkou Máriou, s ktorou má tri deti. Je trojnásobným starým otcom. Profesionálna kariéra ho z rodných Komjatíc odviala do Bratislavy – žije tu od roku 1976, stále v rovnakej lokalite, kde ho poznajú ako energického angažovaného obyvateľa, ťahúňa susedských podujatí, parťáka do dobrého i zlého počasia.
Fotky k uvedenej udalosti sú na stránke MV, resp. si ich môžete pozrieť tu.


     MO APVV Pezinok v zmysle plánu práce na rok 2020 usporiadala dňa 12.9.2020 v areáli pri Vodnom mlyne v obci Jelka posedenie pri guláši. V prekrásnom prostredí a pri nádhernom počasí sa nás stretlo 24 členov a ich rodinných príslušníkov. vynikajúci guláš nám uvarili Michal Danko, Tibor Nosian a asistenti Ferdinand Budai a Stanislav Svitek. Ako malé prekvapenie - pečené rebrá a kuracie krídla zabezpečil Vojtech Németh. Všetkým zo srdca ďakujem. Super jedlo sme zapili pivkom a kofolou z miestnej reštaurácie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok


     Oznamujeme členom MO APVV Pezinok, že dňa 12. septembra 2020 sa od 10:00 h uskutoční posedenie pri guľáši pre členov MO. Posedenie sa bude konať v obci Jelka (Vodný mlyn) pri Malom Dunaji. Záujemcovia, prosím, zašlite informáciu, že sa akcie zúčastníte na mobil 0905 542370 p. Palšovič, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do konca augusta 2020. Príspevok pre rodinných príslušníkov 3 € na osobu.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok


     V súlade s plánom činnosti na rok 2020 predsedníctvo MO APVV Pezinok, z dôvodu výskytu koronavírusu, ruší stretnutie svojich členov pri varení gulášu, ktoré bolo plánované na 23. mája 2020 pri Malom Dunaji (Mlyn) v obci Jelka. O náhradnom termíne konania akcie Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke.
     Za pochopenie ďakujem.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok