V súlade s plánom činnosti na rok 2020 predsedníctvo MO APVV Pezinok, z dôvodu výskytu koronavírusu, ruší stretnutie svojich členov pri varení gulášu, ktoré bolo plánované na 23. mája 2020 pri Malom Dunaji (Mlyn) v obci Jelka. O náhradnom termíne konania akcie Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke.
     Za pochopenie ďakujem.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok