2023

Členská schôdza 2023
Dňa
27.1.2023 sa konala členská schôdza v priestoroch Panský dom v Ružomberku.