Vlastička Bálentová zomrela 16. novembra 2021 86 parte
Adam Priškin zomrel 25. apríla 2021 70  
Tomáš Badin zomrel 5. januára 2021 71 parte
Bc. Ladislav Ambrúz zomrel 9. júna 2019 70 parte
Jozef Petrovics zomrel 8. februára 2019 74  
Jozef Deme zomrel 14. júna 2018 58 parte
PaedDr. Ladislav Kádasi zomrel 30. marca 2018 67 parte
Oľga Konopková zomrela 27. februára 2018 72 parte
Emil Balla zomrel 8. februára 2018 54  
Ervín Nagy zomrel 15. októbra 2017 54 parte
JUDr. Karol Lovašš zomrel 26. marca 2015 64  
Miloš Kačáni zomrel 2. októbra 2014 53  
Eva Kissová, rod. Pompošová zomrela 12. septembra 2013 64 parte
Pavol Líška zomrel 3. júna 2013 63 parte
Dezider Morvai zomrel 2. apríla 2013 62  
Ján Csudai zomrel 2. apríla 2013 67 parte
JUDr. Milan Vrábel zomrel 11. marca 2013 57 parte
Zoltán Beňo zomrel 17. decembra 2012 62  
Gašpar Nitrai zomrel 24. októbra 2012 65 parte