Vitajte v Miestnej organizácii APVV Žarnovica !

     Miestna organizácia APVV Žarnovica  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 28. januára 2011, kde bolo prítomných 29 členov a za predsedu bol zvolený Bc. Ľudoví Gregorík. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 16. 2. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Bc. Ľudoví Gregorík, podpredseda Jaroslav Grega, člen predsedníctva Marián Maruška a revízor JUDr. J8n Senko. Celkový počet členov miestnej organizácie  odvtedy narástol a k 31. 12. 2018 bol 50.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Žiari nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 27, tel.: 0961 64 1111
OO PZ Žarnovica, 966 81 Žarnovica, Bystrická 465, tel.: 0961
64 3902