Vitajte v Miestnej organizácii APVV Martin !

     Miestna organizácia APVV Martin  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 28. februára 2008, kde bolo prítomných 28 členov a za predsedu bol zvolený Mgr. Vladimír Olbert. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 15. 2. 2015 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Mgr. Branislav Kráľ, podpredseda Libor Moravčík a Ing. Viliam Holec  a revízor Ľubica Ličková. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 169  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ Martin, 036 48 Martin, Komenského 2, tel.: 0961 46 1111
OO PZ Martin - Východ, 036 01 Martin, Komenského 2, tel.: 0961
46 3715
OO PZ Martin - Západ, 032 23 Martin, Gorkého 33, tel.: 0961 46 3755
OO PZ Príbovce, 038 42 Príbovce, Príbovce 80, tel.: 0961 46 3855
OO PZ Sučany, 038 52 Sučany,
Stromová 9, tel.: 0961 46 3955
OO PZ Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske Teplice,
Banská 23, tel.: 0961 46 3805
OO PZ Vrútky, 038 61 Vrútky, Judíkova 6, tel.: 0961 46 3905