Vitajte v Miestnej organizácii APVV Zlaté Moravce !

     Miestna organizácia APVV Zlaté Moravce  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 31. mája 2011, kde bolo prítomných 23 členov a za predsedu bol zvolený Pavel Rajnoha. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 23. 1. 2015 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Pavel Rajnoha, podpredseda Mgr. Jozef Schön,  člen predsedníctva Vladimír Kytka, Jozef Frajka, Václav Zelenka a revízor Mgr. Ivan Michalec. Celkový počet členov odvtedy narástol a  k 31. 12. 2018 bol 40.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Nitre 950 08 Nitra, Nábrežie Mládeže 1, tel.: 0961 30 1111
OO PZ Zlaté Moravce, 953 01 Zlaté Moravce, Sládkovičova 109/B, tel.: 0961
36 3705