"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená". 

     Predseda MO APVV Nitra zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14. marca 2020 o 14:00 h v KD Nitrianske Hrnčiarovce.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra