Milan Rerich zomrel 3. apríla 2024 72 parte
Jaromír Slávik zomrel 20. novembra 2023 68 parte
Katarína Ivanová zomrela 24. júla 2023 69 parte
Jaroslav Grega zomrel 10. júna 2023 59 parte
František Sokolovský zomrel v roku 2020 71  
Marián Remeník zomrel 3. marca 2020 73  
Marian Maruška zomrel 3. septembra 2019 62  
Vladislav Hajdúch
zomrel 3. augusta 2017
85  
Anton Baniari
zomrel 6. decembra 2016
67  
Ján Jurík
zomrel 26. marca 2015
72