2012

Členská schôdza 2012
Dňa 2.3.2012 sa konala členská schôdza MO Považská Bystrica. Z 90 členov bolo prítomných 55 členov, 12 členov sa ospravedlnilo.