2024

Členská schôdza 2024
Dňa 1.3.2024 sa v KD v obci Čechy konala členská schôdza. Zúčastnilo sa 67 členov a dvaja čestní členovia. Po prerokovaní všetkých bodov našej schôdze a odovzdaní ocenení členom, sme si pochutnali na skvelom guláši ktorý pripravili naši členovi Jozef Kompas a Peter Bilko. Ďakujem im. Zároveň ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Jozefovi Baranovičovi za poskytnutie priestorov.

2023

Koncoročná kapustnica
Dňa 24.11.2023 sme usporiadali pre našich členov, ich rodinných členov v KD obce Čechy Koncoročnú kapustnicu. Do tanca nám zahrali Komjackí mládenci. Pochutnali sme si na vynikajúcej kapustnici ktorú pripravil náš člen Jozef Kompas a náš sympatizant Vladimír Cifra. Ďakujem všetkým zúčastneným, starostovi obce Čechy Ing. Jozefovi Baranovičovi ako aj Komjackým mládencom. Pri tejto príležitosti som odovzdal Ďakovný list od Prezidenta APVV Veteran polis Slovakia, Komjatickým mládencom ako poďakovanie za našu spoluprácu.

Ocenenie Pavla Šuchu
Členovia predsedníctva MO APVV dňa 25.10.2023 navštívili pri príležitosti životného jubilea 80 rokov nášho člena Pavla Šuchu a zaželali mu do ďalších rokov života veľa zdravia. Pri tejto príležitosti mu predseda MO APVV odovzdal Plaketu za zásluhy a rozvoj Policajného zboru, ktorú mu na návrh predsedníctva našej MO APVV udelil poverený predseda vlády Slovenskej republiky poverený riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ľudovít Ódor.

Rodinná grilovačka
Dňa 23.9.2023 v areáli Poľovníckeho združenia obce Komjatice sa konala naša rodinná grilovačka. I napriek tomu, že nám počasie neprialo sme si pochutnali na grilovanom mäsku. Ďakujem všetkým ktorí sa i v tomto počasí zúčastnili. Ďakujem Jolanke Kováčovej, Helenke Masarovičovej a Eleonóre Gašparovskej ktoré sa postarali o mäsko. Poďakovanie patrí aj JUDr. Ľudovítovi Galbavému a Jánovi Galbavému ktorí sa postarali o občerstvenie. Zároveň ďakujem Emilovi Vrabcovi za poskytnutie priestorov.

XII. ročník súťaže vo varení gulášu
Dňa 10.6.2023 v športovom areáli obce Čechy, sme usporiadali už XII. ročník súťaže vo varení gulášu. Zúčastnilo sa 5 trojčlenných družstiev a jedno družstvo ako hostia z obce Čechy. Po vyhodnotení súťaže kde víťazom sa stalo družstvo Dewils sme si pochutnali na vynikajúcich gulášikoch. O super atmosféru a zábavu sa postarala folklórna skupina Komjackí mládenci s ich krásnou heligonkárkou. Na mieste nám usporiadala vernisáž svojich obrazov aj ukrajinská maliarka ktorá našla útočisko pred vojnou v obci Čechy. Touto cestou sa chcem poďakovať súťažiacim, folklórnej skupine Komjackí mládenci ako aj obyvateľom obce Čechy v zastúpení ich starostovi Ing. Jozefovi Baranovičovi.

IX. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 20.5.2023 v meste Zlaté Moravce sa naše družstvo v zložení Peter Bilko, Peter Kpáč a Mgr. Norbert Kárász zúčastnilo IX. ročníka súťaže vo varení gulášu, ktorú organizovala MO APVV Zlaté Moravce. Po vyhodnotení súťaže, kde víťazom sa stala MO APVV Komárno, sme si pochutili na super guláši. Ďakujem za prezentáciu našej MO.

Členská schôdza 2023
Dňa 24.2.2023 v priestoroch KD obce Čechy sa konala členská schôdza našej MO. Zúčastnilo sa 57 členov a 3 hostia. Medzi hosťami bol 2 viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po prednesení správ sa konala voľba predsedníctva, do funkcií boli potvrdení doterajší členovia. Po ukončení oficiálnej časti sme si pochutili na super guláši, ktorý pripravili naši členovia Peter Bilko a Jozef Kompas. Ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za poskytnutie priestorov. Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí sa schôdze zúčastnili.

2022

Koncoročná kapustnica
Predsedníctvo MO APVV v zmysle plánu práce na rok 2022 zorganizovalo Koncoročnú kapustnicu. Akcia sa uskutočnila dňa 2.12.2022 v kultúrnom dome obce Čechy. Na akcii sa zúčastnili naši členovia MO, ich manželky a priatelia našej MO. Pochutnali sme si na fantastickej kapustnici, ktorú nám pripravili naši členovia Peter Bilko a Jozef Kompas, ktorým srdečne ďakujem. O zábavu a spríjemnenie atmosféry sa postarali KOMJACKÍ MLÁDENCI a ich krásne dve heligonkárky. Pri ich hudbe sa piesňach sme si zatancovali a z chuti zaspievali. Zo srdca im ďakujem. Zároveň ďakujem vedeniu obce Čechy ako aj ich starostovi Ing. Baranovičovi za poskytnutie priestorov Kultúrneho domu na našu akciu.

VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 10.9.2022 v športovom areáli obce Čechy MO APVV Nové Zámky zorganizovala pod záštitou Prezídia APVV VIII. ročník súťaže vo varení gulášu Nitrianskeho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev: MO APVV Nitra, MO APVV Komárno, MO APVV Štúrovo, MO APVV Želiezovce a organizátor súťaže MO APVV Nové Zámky.
Nad regulárnosťou súťaže dozeral víceprezident APVV Mgr. Ladislav Dome. Po predložení vzoriek štvorčlenná komisia rozhodla, že na treťom mieste sa umiestnilo družstvo MO APVV Komárno, na druhom mieste MO APVV Štúrovo, a víťazom sa stalo družstvo MO APVV Nové Zámky. Po odovzdaní cien bola losovaním vylosovaná MO APVV Zlaté Moravce, ktorá v roku 2023 prevezme štafetu od MO APVV Nové Zámky a usporiada už IX ročník tejto súťaže.

XI. ročník súťaže vo varení gulášu
MO APVV Nové Zámky usporiadalo dňa 28.5.2022 v športovom areáli obci Čechy už XI. ročník súťaže vo varení gulášu. Na súťaži sa zúčastnilo 7 trojčlenných družstiev zložených z našich členov. Víťazom sa stalo družstvo TOPINKA v zložení Peter Bilko, Peter Kopáč a Mgr. Miloš Hegedúš. Po vyhodnotení a odovzdaní cien sme si pochutnali na skvelých gulášoch. Ďakujem všetkým členom ako i ich rodinný príslušníkom a priateľom ktorí sa súťaže ako i celej akcie zúčastnili. Zároveň ďakujem členom poroty ako i starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za poskytnutie priestorov.Členská schôdza 2022
Dňa 26.3.2022 v kultúrnom dome obce Čechy sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnilo 49 členov, za prezídium Mgr. Ladislav Dome a čestný člen Ing. Jozef Baranovič. Po prejednaní programu schôdze sme si pochutnali na super guláši ktorý pripravili naši členovi Peter Bilko, Peter Kopáč a Jozef Kompas za čo im veľmi ďakujem.

2021

VII. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu
Naše družstvo sa dňa 11.9.2021 zúčastnilo už VII. ročníka krajskej súťaže vo varení gulášu. Reprezentovali nás Peter Bilko, Peter Kopáč a Jolana Kováčová. Súťaž sa uskutočnila v areáli MŠK Želiezovce a táto MO ju zorganizovala. Naše družstvo sa v konkurencii 7 družstiev nestratilo. Po vyhodnotení súťaže bolo vykonané žrebovanie, ktorá MO v roku 2022 zorganizuje túto súťaž. Žreb určil, že to bude naša MO. Už teraz všetkých vrelo pozývame. Záverom chcem poďakovať za super zorganizovanie tejto súťaže MO APVV Želiezovce.


Rodinná grilovačka
V zmysle plánu práce na rok 2021 sme dňa 4.9.2021 v poľovníckom areáli obce Komjatice zorganizovali rodinnú grilovačku. Posedeli sme v krásnom prostredí v kruhu priateľov a rodinných príslušníkov. Pochutnali sme si na super mäsku, ktoré s láskou prichystali Eleonóra Gašparovská, Elenka Masarovičová a Jolana Kováčová. Mäsko sme zapili chutným pivkom a kofolou. Ďakujem všetkým, ktorí sa na akcii zúčastnili, ďakujem starostovi obce Komjatice ako aj našim členom Emilovi Vrabcovi, JUDr. Ľudovítovi Galbavému a samozrejme našim kuchárkam.

Členská schôdza 2021
Dňa 11.6.2021 sa v Nových Zámkoch v reštaurácii Perla konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnilo celkovo 63 členov a dvaja hostia: Mgr. Ladislav Döme - II. viceprezident APVV a Ing. Jozef Baranovič - čestný člen a starosta obce Čechy. Po zhodnotení roku 2020 a určenia si programu na rok 2021 sme posedeli pri občerstvení v družnej debate.

X. ročník súťaže vo varení gulášu
MO APVV Nové Zámky dňa 5.6.2021 v športovom areáli obce Čechy usporiadala už X. ročník súťaže vo varení gulášu. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 5 trojčlenných družstiev. Víťazom sa stalo družstvo "TOPINKA" v zložení: Peter Bilko, Peter Kopáč a Jolana Kováčová. O hudobnú produkciu sa postaral náš priateľ Viliam Bartal. Na naše pozvanie sa na našej súťaži ako hostia zúčastnili kolegovia z MO APVV Šaľa, ktorí prispeli k dobrej nálade. Po vyhodnotení súťaže sme si pochutnali na vynikajúcich gulášoch a pri tónoch harmoniky sme si spolu zaspievali.
Chcem sa poďakovať za účasť všetkým súťažiacim, kolegom zo Šale, našej porote ako i obci Čechy v zastúpení starostu obce Ing. Jozefovi Baranovičovi.2020

Rodinná grilovačka
MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2020 usporiadala dňa 12.9.2020 v areáli poľovníckej chaty v obci Komjatice "Rodinnú grilovačku". V prekrásnom prostredí pri nádhernom počasí sa nás stretlo 32 členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov. Pochutnali sme si na super mäsku, ktoré nám pripravili Jolana Kováčová, Helenka Masarovičová a Eleonóra Gašparovská, ktorým zo srdca ďakujem. Super jedlo sme zapili pivkom a kofolou, ktorú nám zabezpečil starosta obce Komjatice, ktorému ďakujem. O všetko sa nám postarali JUDr. Ľudovít Galbavý a Emil Vrabec. Ďakujem Vám.

IX. ročník súťaže vo varení gulášu
Dňa 4.7.2020 v obci Čechy sa konal už IX. ročník súťaže vo varení gulášu. Celkovo sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev. Počas varenia ako i po vyhodnotení súťaže vládla veselá atmosféra, ktorú nám spríjemnili svojím spevom Komjackí mládenci, ktorým touto cestou ďakujem. Zároveň by som sa chcel poďakovať aj starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie. Po vyhodnotení súťaže sme posedeli v kruhu priateľov a pochutnali sme si na vynikajúcom guláši. Víťazom sa stalo družstvo Mastertechnik v zložení Jozef Kompas, Slavomír Kovalík a Robert Tanoczki. Ale víťazi sme všetci, ktorí sme sa tejto akcie zúčastnili.


Členská schôdza 2020
Dňa 21.2.2020 v priestoroch reštaurácie Perla Nové Zámky sa konala členská schôdza našej MO. Pozvanie prijal náčelník Mestskej polície Nové Zámky Mgr. Jozef Tököly. Všetky body programu boli prejednané, bol prijatý plán činnosti na rok 2020, kde sme si vytýčili podujatia, ktoré chceme zorganizovať. Po oficiálnej časti nasledovalo spoločenské posedenie.

2019

Mikulášsko - koncoročná kapustnica
Dňa 6.12.2019 v priestoroch reštaurácie Perla Nové Zámky MO APVV Nové Zámky usporiadala Mikulášsko - Koncoročnú kapustnicu. Ďakujem všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Komjackí mládenci. Posedeli sme pri vynikajúcej kapustnici a dobrom vínku v kolektíve našich členov, našich pozvaných hostí a priateľov.


Varenie gulášu
Družstvo MO APVV Nové Zámky na základe pozvania starostu obce Semerovo, nášho člena, sa zúčastnilo dňa 27.7.2019 súťaže vo varení gulášu. I napriek nepriaznivému počasiu sme sa zabavili v spoločnosti super ľudí.


VIII. ročník súťaže vo varení guláš
MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2019 dňa 22.6.2019 v Športovom areáli obce Čechy usporiadala už VIII. ročník súťaže vo varení gulášu. Na súťaži sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev našej MO. Víťazom sa stalo družstvo Zálesákov-Jozef Hrabovský, JUDr. Eduard Sabopál, Rafael Mellen. Družstvo našich žien Jolana Kováčová, Ida Krnčanová a Eleonóra Gašparovská sa umiestnili na super druhom mieste. Po vyhlásení výsledkov sme si pochutnali na gulášoch, posedeli s priateľmi v super atmosfére. Ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za poskytnutie areálu a zabezpečenie podmienok pre súťaž.


VI. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu
Dňa 16.5.2019 sa naše družsvo v zložení Jozef Kompas, Slavomír Kovalík a Július Illés zúčastnilo na VI. ročníku krajskej súťaže vo varení gulášu, ktorú organizovala MO APVV Šaľa. Naše družstvo obsadilo krásne 3 miesto spomedzi 7 družstiev. Ďakujem za skvelú reprezentáciu.


Narodeniny nášho člena
Dňa 28.4.2019 sa náš člen Pavol Kraslan dožil 88 rokov. Pri tejto príležitosti mu predseda a podpredsedníčka našej MO v mene všetkých našich členov osobne zaželali veľa zdravia, šťastia, životnej pohody a radosti zo života do ďalších rokov života.

Členská schôdza
Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO Nové Zámky. Našej schôdzi sa zúčastnil za Prezídium APVV 1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar. Zhodnotili sme našu činnosť za rok 2018. Bolo zvolené nové Predsedníctvo MO, za predsedu bol zvolený na ďalšie obdobie staronový predseda Radoslav Petráš. Po ukončení oficiálnej časti sme mali spoločenské posedenie.

2018

Koncoročná kapustnica
Dňa 30.11.2018 sa v priestoroch reštaurácie PERLA Nové Zámky uskutočnilo posedenie pri koncoročnej kapustnici. Na tejto super akcii sa zúčastnilo 75 členov, o dobrú náladu sa nám postarala folklórna skupina Komjatickí mládenci, ktorých členom je aj náš člen JUDr. Ľudovít Galbavý.


Grilovačka
Dňa 8.9.2018 MO Nové Zámky za veľkej podpori predsedu MO a člena výboru p.Kováčovej zorganizovali pre členov MO Nové Zámky a ich rodinných príslušníkov grilovačku. Spoločne sme sa stretli v areáli poľovníckej chaty v obci Komjatice. Obrovské ĎAKUJEM smeruje k Dr. Ľudovítovi Galbavému a Jánovi Galbavému, ktorí nám príjemné prostredie pripravili.


Krajská súťaž vo varení gulášu
Dňa 16.6.2018 sa naše družstvo zúčastnilo Krajskej súťaže vo varení gulášu, ktorú organizovala MO Nitra. V konkurencii 8 družstiev sa naše družstvo v zložení Jozef Kompas, Július Illés a Slavomír Kovalík umiestnilo na 4 mieste. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej MO.


VII. ročník súťaže vo varení gulášu
MO Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2018 usporiadalo dňa 9.6.2018 v obci Čechy už VII. ročník súťaže vo varení gulášu. Zúčastnilo sa celkovo šesť trojčlenných družstiev. Po vyhodnotení súťaže trojčlennou porotou sa z víťazstva tešilo družstvo Master technik, ktorému sa podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo a tým si vybojovali aj právo reprezentovať našu MO na krajskej súťaži vo varení gulášu, ktorá sa uskutoční 16.6.2018 v Nitre-Janíkovce.


Darovanie krvi
V dňoch 19.3.-6.4.2018 MO Nové Zámky v spolupráci s NTS Nové Zámky zorganizovali dobrovoľné darovanie krvi. Darovania sa zúčastnili naši členovia: Zoltán Karáčony s vnukom Dávidom Doležalom, Emil Vrabec a Radoslav Petráš.


Členská schôdza
Dňa 16.3.2018 sme sa stretli na našej členskej schôdzi. Privítali sme medzi nami Mgr. Ladislava Dőmeho, viceprezidenta APVV. Zhodnotili sme našu celoročnú činnosť, určili sme si plán práce na rok 2018. Po oficiálnej časti nášho stretnutia sme pokračovali v spoločnom posedení pri občerstvení.

2017

Koncoročná kapustnica
Dňa 15.12.2017 predsedníctvo MO Nové Zámky zorganizovalo pre svojich členov "Koncoročnú kapustnicu". Stretli sme sa pri jednom stole, vynikajúco sme sa zabávali, na čom má veľkú zásluhu aj spevácky súbor z Komjatíc "Komjatickí Mládenci".


Vianočné trhy v Budapešti
Dňa 2.12.2017 MO Nové Zámky pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov usporiadala jednodňový zájazd na vianočné trhy do Budapešti. Pochutnali sme si na výborných jedlách a ochutnali sme Maďarský punč a varené vínko.


Rodinná grilovačka
23.9.2017 - Komjatice


VI. ročník súťaže vo varení guláša
Dňa 3.6.2017 MO Nové Zámky v spolupráci s obcou Čechy usporiadala v priestoroch parku obce Čechy už VI. ročník súťaže vo varení guláša. Nezávislá porota vyhlásila za absolútneho víťaza súťaže družstvo MASTER TECHNIK.


Členská schôdza
MO Nové Zámky bola založená 2.2.2007. V tomto roku sme si pripomenuli 10. výročie nášho založenia. Pri tejto príležitosti boli  ocenení plaketou naši členovia. Odovzdali sme pamätné listy a upomienkové predmety tým členom, ktorí sa v tomto roku dožívajú významných životných jubileí. Členovi výboru p.Františkovi Šimonovi odovzdal predseda medailu APVV.

2016

Posedenie pri koncoročnej kapustnici
Dňa 17.12.2016 usporiadala MO Nové Zámky pre svojich členov v reštaurácii ROYAL v Nových Zámkoch posedenie pri koncoročnej kapustnici, ktorú nám pripravil náš čestný člen Robert Jurík.


Darovanie krvi
V dňoch 26.-30.9.2016 MO Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Nové Zámky usporiadala dobrovolné darovanie krvi.


Grilovačka
Dňa 24.9.2016 MO Nové Zámky usporiadala pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov grilovačku, ktorá sa uskutočnila v areáli futbalového ihriska Komjatice.


Darovanie krvi
Darovanie krvi v dňoch 27.6.2016 až 1.7.2016.


Beťarský kotlík
Dňa 11.6.2016 sa naše družstvo v zložení Ján Galbavý, Ľudovít Benda, JUDr. Stanislav Polaček a Dr. Ľudovít Galbavý zúčastnilo gastro súťaže Beťarský kotlík v obci Zemné, okr. Nové Zámky.


5. ročník súťaže vo varení gulášu
Dňa 4.6.2016 v parku v obci Čechy okr. Nové Zámky MO Nové Zámky zorganizovala už 5 ročník súťaže vo varení gulášu.


3. ročník krajskej súťaže
Dňa 14.5.2016 MO Štúrovo organizovalo 3. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu, vyhrala MO Komárno.


Blahoželanie k narodeninám
Dňa 28.4.2016 sa náš člen npor.v.v. Pavol Kraslan dožil 85 rokov. Pri tejto príležitosti mu členovia predsedníctva MO APVV Nové Zámky boli osobne zablahoželať. Aj touto cestou mu želáme veľa zdravia do ďalších rokov života.


Členská schôdza
Výročná členská schôdza konaná dňa 11.3.2016 v reštaurácii ROYAL Nové zámky.

2015

Koncoročná kapustnica
Koncoročná kapustnica, reštaurácia Royal Nové Zámky, 12.12.2015


Predseda MO na X. kongrese
X. kongres APVV 23. - 25.9.2015 Veľká Lomnica


II. ročník krajskej súťaže družstiev MO APVV z NR kraja
Dňa 5.9.2015 sa konal II. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Nitrianskeho kraja vo varení guláša v Topoľčiankach. Naše družstvo zálesáci obsadilo vo veľmi silnej konkurencii 3 miesto.


Darovanie krvi
Dňa 30.6.2015 MO Nové Zámky zorganizovala dobrovoľné darovanie krvi v Národnej transfúznej stanici Nové Zámky.


4. ročník súťaže vo varení guláša
Dňa 13.6.2015 sa v obci Čechy konal 4. ročník súťaže vo varení guláša.


1. ročník "Beťársky kotlík"
Družstvo MO APVV Nové Zámky sa zúčastnilo 30.5.2015 v obci Zemné súťaže vo varení, 1. ročník "Beťársky kotlík" organizovanej IPA Slovenská sekcia, územná úradovňa Nové Zámky.


Členská schôdza
Dňa 13.3.2015 sa konala členská schôdza MO APVV Nové Zámky.

2014

Krajská súťaž družstiev vo varení guláša
Dňa 6.9.2014 v obci Čechy, okr. Nové Zámky, sa uskutočnila krajská súťaž trojčlenných družstiev vo varení guláša. Zúčastnili sa jej družstvá MO APVV z územia Nitrianskeho kraja okrem MO APVV Topoľčany.


3. ročník súťaže vo varení guláša
14.6.2014 - MO APVV Nové Zámky usporiadala už 3. ročník súťaže vo varení guláša v obci Čechy.


Členská schôdza
Dňa 28.2.2014 sa konala členská schôdza MO APVV Nové Zámky.

2013

Posedenie pri guláši a iných dobrotách
Posedenie pri guláši a iných dobrotách v poľovníckej chate v obci Salka zorganizované naším členom, starostom obce Salka Jánom Józsom dňa 10.8.2013.


2. ročník súťaže vo varení gulášu
Dňa 15.6.2013 sa konal 2. ročník súťaže vo varení gulášu v obce Čechy.

2012

1. ročník súťaže vo varení guláša
Miestna organizácia APVV Nové Zámky dňa 16.6.2012 v obci Nesvady zorganizovala 1. ročník súťaže vo varení guláša.


Členská schôdza
10.2.2012 sa konala členská schôdza v reštaurácií ROYAL v Nových Zámkoch.