Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bratislava V ! 

     Miestna organizácia APVV Bratislava V. vznikla ako 27. MO APVV v Slovenskej republike po rozdelení MO APVV Bratislava na viac častí, na ustanovujúcej schôdzi 28. januára 2008 v jedálni základnej školy v Petržalke, kde bolo prítomných 183 členov.
     Predsedom bol zvolený JUDr. Václav Kudela, 1. podpredsedom Ing. Ján Čarnogurský, 2. podpredsedom Jozef Gaál, členovia predsedníctva Ing. Jaroslav Kapšo a Ing. Juraj Patura. Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný Prezident APVV p. Ľubomír Svorad a predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie p. Karol Hrúza.
     Pri založení sme mali 185 členov, v roku 2008 vstúpilo 95, v roku 2009 vstúpilo 35, v roku 2010 to bolo 24 a v súčastnosti máme stav 321 členov k 28.2.2011.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Bratislave V, Nám. Hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava, tel.: 0961 035101, fax: 0961 035109
OO PZ Petržalka – stred, nám. Hraničiarov 1/B, 852 42 Bratislava, tel.: 0961 035705, fax: 0961 035709
OO PZ Petržalka – sever, Bohrova 22, 852 42 Bratislava, tel.: 0961 035805, fax: 0961 035809
OO PZ Petržalka – juh, Holíčska 22, 852 42 Bratislava, tel.: 0961 035905, fax: 0961 035909
OO PZ Rusovce, Vývojova 585, tel.: 0961 035775, fax: 02 6285 9495