Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) ®

Sídlo: 040 01 Košice, Mestská časť Staré Mesto, Kuzmányho 1449/8
Právna forma: občianske združenie
Registračné číslo: VVS/1-900/90-27666
Registrovaný úrad: MV SR
Dátum vzniku: 06. 03. 2006
IČO: 42043514
číslo účtu - IBAN: SK18 6500 0000 0000 2028 4573

 

 

 

 

 

 

Adresa na doručovanie písomností

Asociácia policajtov vo výslužbe
P. O. BOX 2
040 22 Košice 22