Adresa sídla združenia - doručovanie písomností pre Prezídium a APVV

Asociácia policajtov vo výslužbe
P. O. BOX 2
040 22 Košice 22

IČO: 42043514
číslo účtu: SK18 6500 0000 0000 2028 4573