V dňoch 19. - 21.9.2018 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XIII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 42. z 45. miestnych organizácii združenia, štátny tajomník MV SR, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR, zástupcovia pridružených členov APVV a organizácii, s ktorými APVV spolupracuje.
     Na tomto kongrese bola prvýkrát slávnostným spôsobom uvedená zástava APVV a významným bola nielen účasť ale aj vystúpenie štátneho tajomníka MV SR a riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR.
     Kongres riešil aktuálne otázky združenia, zabezpečenie volieb nových predsedníctiev v niektorých miestnych organizáciách začiatkom roka 2019, odsúhlasil ďalší postup v kauze nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, v návrhu valorizácie dôchodkov od roku 2019, v postupoch voči Sociálnej poisťovni a zaoberal sa aj ďalšími aktuálnymi témami, napr. schválil aj zmenu stanov, smernicu o symboloch APVV, usmernenie konania krajských akcií a zmenu smernice o oceňovaní v APVV. Potvrdil aj podpísanú dohodu o spolupráci s Klubom priateľov polície Banská Bystrica, pridružené členstva Klubu priateľov Polície Trenčín a Klubu priateľov polície Lučenec.
     Predsedovia našich miestnych organizácií si prevzali výtlačky deviatej publikácie APVV pre všetkých členov, vianočné pohľadnice, členské známky na rok 2019, nové vložky k členským preukazom (rok vydania 2009) a kalendáre.
     Na konanie kongresu mali predsedovia miestnych organizácii k dispozícii Správy o činnosti, ktoré predkladalo prezídium a všetkým bude zaslaná z kongresu aj zápisnica, uznesenie a rozpočet prezídia na rok 2019 tak, aby sa s týmito materiálmi mohli oboznámiť aj všetci naši členovia.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
prezident APVV