V sobotu dňa 14. 9. 2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už V. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Bratislavského kraja vo varení guláša. Hlavným organizátorom bola v tomto roku MO APVV Bratislava IV. Akcia sa konala v krásnom prostredí  Malých Karpát v areáli chaty Poľovného združenia Záhorská Bystrica. Počasie sa vydarilo a akcia bola úspešná aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Bratislava IV. Už od začiatku súťaže (10:00 h) nám robili zvukovú kulisu poľovníci domáceho združenia, ktorí tam organizovali súťažnú streľbu.
     Súťaže vo varení gulášu sa zúčastnili trojčlenné družstvá zo všetkých MO APVV Bratislavského  kraja a to Bratislava mesto a okolie, Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky a Pezinok. Prítomní boli aj predsedovia týchto MO. Každé družstvo malo tričká s logom APVV a názvom svojej miestnej organizácie a aj iné odevné doplnky vhodné na takúto akciu. Predsedom hodnotiacej komisie bol predseda poľovníckeho združenia pán. Urbanič, členovia p. Brštiak (hospodár) a p. Matúš (policajt vo výslužbe a poľovník) a predsedovia APVV MO dohliadali na priebeh a regule varenia. Predložené vzorky jednotlivých družstiev boli označené tak, že bola zabezpečená plná objektivita pri ich posudzovaní nezávislou komisiou. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Malacky 2. MO Pezinok, 3. MO BMaO, 3. MO BA IV, 4. MO BA II, 5. MO BA V.

Družstvá na prvých troch miestach získali poháre, všetky družstvá diplomy a každý súťažiaci aj upomienkové predmety ( čiapku s logom APVV a odznak APVV). Ceny odovzdal 1. viceprezident  APVV JUDr. Martin Sitiar, Predseda MO BA IV Ing. Ján Palárik spolu s predsedom hodnotiacej komisie Ing. Rudolfom Urbaničom.
     Účastníci sa dohodli, že spoluorganizátorom ďalšieho v poradí už VI. ročníka bude MO APVV Bratislava V. Fotografie si môžete pozrieť tu.

prezídium APVV