V štvrtok 4. 7. 2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už V. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku novovzniknutá MO APVV Spišské Podhradie. Akcia sa konala v areáli futbalového ihriska Spišské Podhradie priamo pod Spišským hradom.

Za ideálneho počasia sa akcia vydarila a to najmä vďaka vytvoreniu nadštandardných podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Spišské Podhradie a to aj napriek tomu , že ide o MO, ktorá podľa počtu členom patrí medzi najmenšie. Už od začiatku súťaže (10:00 h) bolo zabezpečené občerstvenie (pečená klobása, alko, pivo, nealko, káva, slané a sladké pečivo atď.) Počas celej akcie spríjemňovala atmosféru hudobná skupina You Tube Country duo Weterani (www.country-duo-weterani.sk). Akciu prišli podporiť aj riaditeľ OR PZ v Poprade spolu so svojim zástupcom, zástupca riaditeľa OO PZ v Spišskom Podhradí, primátor mesta Spišské Podhradie a ďalší hostia.
     Súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá zo všetkých MO APVV Prešovského kraja (okrem MO Svidník) a to Bardejov, Poprad, Prešov, Spišské Podhradie, Spišské Podhradie, Stropkov a  Stará Ľubovňa za prítomnosti aj predsedov z niektorých MO APVV (Poprad, Prešov, Spišské Podhradie a Stropkov).
     Každé družstvo malo tričká s logom APVV a názvom svojej miestnej organizácie a aj kuchársku zásteru a čiapku s nápisom APVV – VETERAN POLICE SLOVAKIA.
     V hodnotiacej komisii bol prezident APVV a aj dvaja odborníci. Predložené vzorky jednotlivých družstiev boli označené tak, že bola zabezpečená plná objektivita pri ich posudzovaní. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. Stropkov, 2. Spišské Podhradie, 3. Stará Ľubovňa, 4. – 6. bez určenia poradia – Prešov, Poprad a Bardejov.
     Družstvá na prvých troch miestach získali poháre, všetky družstvá diplomy a každý súťažiaci aj upomienkové predmety (tričko s logom APVV a názvom MO APVV a čiapku s logom APVV) a ceny, ktorými prispeli sponzori. Ceny odovzdal prezident APVV JUDr. Gluškov a predseda MO Spišské Podhradie Ing. Zelený.
     Účastníci sa dohodli, že spoluorganizátorom, ďalšieho v poradí VI. ročníka, bude prezídium APVV a MO APVV Stropkov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

prezídium APVV