Dňa 15.6.2019 už od skorého rána prebehol 6. ročník krajskej súťaže APVV vo varení gulášu. Tento rok usporiadanie tohto zápolenia pripadol na MO Šaľa. Súťaž sa konala v priestoroch Poľovníckeho domu miestnej časti Šaľa-Veča.
     Keďže sa jednalo o krajskú úroveň, súťaž bola pod patronátom prezídia asociácie a z poverenia prezidenta sa za prezídium zúčastnil viceprezident Mgr. Ladislav Döme, ktorý dohliadal na regulérnosť súťaže.
     Pozvánky dostali viaceré osobnosti verejného života, ako Krajský riaditeľ PZ Nitra, starosta mesta Šaľa a ďalší. Žiaľ, súťaže sa nezúčastnila žiadna z nich.
     Napriek tomu to na atmosfére celej udalosti nijako neubralo. Súťažiace družstvá sa už od 8:00 h začali pripravovať a po príhovore viceprezidenta, ktorý vo svojom prejave vyjadril podporu prezídia všetkým aktivitám, ktoré stmeľujú kolektívy a ktoré prinášajú pozitívny efekt pri stretávaní sa nás všetkých vrátane súťaži vo varení guľášu. Následne zaželal všetkým zúčastneným družstvám mnoho šťastia a odhodlania v ich súťaži a aj v ďalšom živote. V závere prejavu poďakoval všetkým tým, ktorí svojím kreatívnym myslením a prácou prispeli ku kvalitnému priebehu súťaže.
     Organizácia súťaže prebehla na veľmi dobrej úrovni. Priestory boli zvolené veľmi dobre a celková atmosféra celého podujatia sa veľmi pozitívne odrazila na jej úspešnosti.
     O 13:30 h boli odobrané vzorky, ktoré boli vyhodnocované 4 člennou nezávislou komisiou. Celé hodnotenie prebehlo za prítomnosti viceprezidenta. Hodnotilo sa chuť, vôňa, podiel tuku, konzistencia - hustota, podiel umelých dochucovadiel a celkový dojem. V každom kritériu hodnotiaci komisári mohli udeliť od 1 do 5 bodov.
Výsledky súťaže:
1. miesto - MO Zlaté Moravce, 90 bodov
2. miesto - MO Štúrovo, 83,5 bodov
3. miesto - MO Nové Zámky, 80 bodov
4. miesto - MO Komárno, 78,3 bodov
5. miesto - MO Želiezovce, 77,2 bodov
6. miesto - MO Nitra, 61,2+ bodov
7. miesto - MO Šaľa, 61,2 bodov.
     Ako je vidieť, na 6. a 7. mieste sa umiestnili družstvá MO Nitra a MO Šaľa so zhodným počtom bodov. Preto bolo potrebné urobiť tzv. "roztrel", v ktorom komisia nakopon rozhodla jednohlasne v prospech MO Nitra.
     Víťazom ako aj všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa šťastia. Poďakovanie

 

Mgr. Ladislav Döme
viceprezident APVV