V štvrtok 11. 7. 2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VIII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Michalovce. Akcia sa konala v krásnom prostredí Vinianskeho jazera v areáli penziónu Prameň. Aj napriek daždivému počasiu sa akcia vydarila a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV  Michalovce. Už od začiatku súťaže (10:00 h) bolo zabezpečené občerstvenie, nechýbal ani harmonikár a reprodukovaná hudba.
     Súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá zo všetkých MO APVV Košického kraja a to Košice, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov a prítomní boli aj predsedovia týchto MO APVV (okrem Michaloviec a Kráľovského Chlmca - podpredsedovia).
     Každé družstvo malo tričká s logom APVV a názvom svojej miestnej organizácie a aj kuchársku zásteru a čiapku s nápisom APVV – VETERAN POLICE SLOVAKIA.
     Predsedom hodnotiacej komisie bol rozhodca s medzinárodnými skúsenosťami a členom aj kuchár z miestnej reštaurácie. Predložené vzorky jednotlivých družstiev boli označené tak, že bola zabezpečená plná objektivita pri ich posudzovaní. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto:
1. Moldava nad Bodvou, 2. Trebišov, 3. Rožňava, 4. – 7. miesto bez určenia poradia: Košice, Kráľovský Chlmec, Michalovce a Spišská Nová Ves.
     Družstvá na prvých troch miestach získali poháre, všetky družstvá diplomy a každý súťažiaci aj upomienkové predmety (tričko s logom APVV a názvom MO APVV a čiapku s logom APVV). Ceny odovzdal prezident APVV JUDr. Gluškov spolu so zástupcom riaditeľa  KR PZ v Košiciach (plk. Mgr. Mulík) a riaditeľom OR PZ v Michalovciach (plk. Mgr. Vojník), ktorí prišli túto akciu osobne podporiť a využili svoju prítomnosť aj na diskusie so súťažiacimi zamerané najmä na ich spomienky a zážitky na službu v Policajnom zbore.
     Účastníci sa dohodli, že spoluorganizátorom ďalšieho v poradí už IX. ročníka bude MO APVV Kráľovský Chlmec. Fotografie si môžete pozrieť tu.

prezídium APVV