Prijatie ocenených VD riaditeľom KR PZ v Košiciach

     Prezident APVV, na základe návrhov z MO APVV Košice a Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov, pri príležitosti osláv Dňa polície, predložil riaditeľovi KR PZ v Košiciach návrh na udelenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj Policajného zboru) tým členom, ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku. Prezident Policajného zboru akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora a udelil toto ocenenie 7. členom MO APVV Košice a 3. členom Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.
     Riaditeľ KR PZ v Košiciach dňa 25.11.2019 v zasadačke KR PZ v Košiciach, za prítomnosti členov predsedníctva MO APVV Košice, predsedu Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a prezidenta APVV, po prečítaní rozkazu prezidenta Policajného zboru, osobne odovzdal tieto ocenenia všetkým oceneným. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a všetci ocenení výsluhoví dôchodcovia vyjadrili poďakovanie riaditeľovi KR PZ v Košiciach a prezidentovi Policajného zboru za to, že aj takýmto spôsobom vyjadrujú podporu tým, ktorí väčšinu svojho aktívneho života ako policajti chránili životy, zdravie a majetok občanov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
prezident APVV