Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. marca 2023 o 15.00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok.

Program schôdze:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov MO APVV, organizačné veci a schválenie programu
2, Návrh a voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2022
4, Návrh plánu činnosti MO APVV na rok 2023
5, Správa o finančnom hospodárení MO APVV v roku 2022 - Účtovná uzávierka rok 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023
6, Správa o stave členskej základne APVV k 28.2.2023
7, Revízna správa
8, Ocenenie členov MO APVV Ružomberok - Okolie
9, Rôzne - diskusia ( Závery z XVII. Kongresu APVV)
10, Návrh, schválenie a prijatie uznesenia
11, Ukončenie členskej schôdze a malé občerstvenie

     Po skončení schôdze bude zabezpečené malé občerstvenie pre prítomných členov. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2023, kto ešte nezaplatil. Dúfam, že sa stretneme vo veľkom počte.
     Členovia predsedníctva MO APVV Ružomberok - Okolie sa tešia na Vašu účasť! 

 

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 24. januára 2023

aktualizované: Fotogaléria (MO KN) Parte (MO RV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť