Dňa 28. 6. 2024 sa pod záštitou prezídia APVV uskutočnil v poradí už XI. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Spišská Nová Ves. Akcia bola úspešná a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Spišská Nová Ves.
     Už od začiatku súťaže (9:00 h) robil súťažiacim zvukovú kulisu harmonikár a neskôr aj diskdžokej.

     Do súťaže vo varení gulášu sa prihlásilo 7 miestnych organizácií z Košického kraja (Košice, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Rožňava a Trebišov ). Každé družstvo malo tričká s logom APVV a s názvom svojej miestnej organizácie (ktoré zabezpečilo zo svojho rozpočtu prezídium) a aj iné odevné doplnky vhodné na takúto akciu (zástavy, zástery a čiapky s logom APVV).
     Predsedom hodnotiacej komisie bol prezident APVV a členmi traja profesionálni kuchári. Predložené vzorky jednotlivých družstiev boli označené tak, že bola zabezpečená plná objektivita pri ich posudzovaní nezávislou komisiou.
     Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO  Michalovce, 2. MO Kráľovský Chlmec a 3. MO Rožňava. Na 4. až .6 mieste sa umiestnili  družstvá ostatných  MO bez určenia poradia (MO Košice, Spišská Nová Ves a Trebišov).
     Družstvá na prvých troch miestach získali poháre, členovia týchto družstiev aj čiapku s logom APVV, diplomy a každý súťažiaci aj medailu vydanú pri tejto príležitosti.
     Ceny odovzdali prezident APVV, zástupca riaditeľa OR PZ v Spišskej Novej Vsi a predseda MO APVV Spišská Nová Ves.
     Po vzájomnej dohode bude v XII. ročníku súťaže  spoluorganizátorom prezídia APVV - MO APVV Moldava nad Bodvou.
     Na akcii sa zúčastnili zástupca riaditeľa OR PZ v Spišskej Novej Vsi, predsedovia MO Košice, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov a viacerí členovia MO Spišská Nová Ves. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 22. júla 2024

aktualizované: Parte (MO KE), Fotogaléria (MO TV, MO BAmo, MO PO, MO SN, Prezídium APVV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť