V súvislosti so šírením rôznych, najmä neoverených a polopravdivých informácii k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia od 1.7.2024, sa prezident Asociácie policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) a zároveň prezident Únie výsluhových dôchodcov SR na základe pozvania stretol osobne dňa 26.3.2024 s ministrom vnútra SR.
     Na rokovaní bol ministrom vnútra ubezpečený, že valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia od 1.7.2024 bude podľa v súčasnosti platnej a účinnej právnej úpravy a pri výpočte percenta zvýšenia výsluhových dávok bude vychádzať z percentuálneho zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení, ktoré vychádza z percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka 2023, to je o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku.
     Zároveň bol prezident informovaný, že Ministerstvo vnútra SR ako gestor zákona č. 328/2002 Z. z. v súčasnosti nepredkladá do legislatívneho procesu žiadny návrh legislatívnej zmeny, ktorá by sa týkala valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.
     Do budúcna ministerstvo, v spolupráci s ostatnými zástupcami iných štátnych orgánov, ktorí spravujú osobitné účty, pripravuje nový model zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia a ponúkol možnosť podieľať sa na jeho príprave aj APVV resp. ÚVD SR.

 

prezident APVV a ÚVD SR

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť