Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - podpora

     Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 4. 12. 2023, v rámci legislatívneho procesu, do  medzirezortného pripomienkového konania (ttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/707) zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (nová dôchodková dávka - 13. dôchodok od roku 2024).

     Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu zákona hromadnú pripomienku verejnosti, v ktorej navrhuje aby nárok na 13. dôchodok mali aj:
• poberatelia výsluhového dôchodku priznaného podľa zákona č. 328/2003 Z.z., ktorí dovŕšil dôchodkový vek podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a nepoberajú starobný dôchodok a
• poberatelia invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodky a sirotského výsluhového dôchodku  priznaného podľa zákona č. 328/2002 Z.z.
     Zásadná hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe je zverejnená na Portáli právnych predpisov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/707 .
    
Aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov.
     Ak s rozhodnete túto iniciatívu Asociácie policajtov vo výslužbe podporiť stačí si otvoriť stránku:
https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_k_navrhu_zakona_ktorym_sa_meni_a_dopa_zakon_4612003_z_z_o_socialnom_poisteni_-_podpora a tam vyplniť požadované informácie v časti podpisový formulár a tento podpísať.
     Medzirezortné pripomienkové konanie končí 22.12.2023.
     Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť