V sobotu dňa 14.10.2023 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VI. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Bratislavského kraja vo varení guláša. Hlavným organizátorom bola v tomto roku MO APVV Bratislava V. Akcia sa konala v krásnom prostredí Malých Karpát v areáli chaty Poľovného združenia Záhorská Bystrica. Počasie sa vydarilo a akcia bola úspešná aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Bratislava V.

     Súťaže vo varení gulášu sa zúčastnili trojčlenné družstvá zo všetkých MO APVV Bratislavského kraja a to Bratislava mesto a okolie, Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky a Pezinok. Prítomní boli aj predsedovia týchto MO. Každé družstvo malo tričká s logom APVV a názvom svojej miestnej organizácie a aj iné odevné doplnky vhodné na takúto akciu.
     Predsedom hodnotiacej komisie bol prezident APVV a dvaja profesionálni kuchári. Predložené vzorky jednotlivých družstiev boli označené tak, že bola zabezpečená plná objektivita pri ich posudzovaní nezávislou komisiou. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Malacky 2. MO Bratislava IV a 3. MO Pezinok. Na 4. až 6. mieste sa umiestnili  družstvá ďalších MO bez určenia poradia. Víťaz získal putovný pohár, členovia družstiev na prvých troch miestach získali vecné dary (zlaté, strieborné, resp. bronzové varešky), všetky družstvá diplomy a každý súťažiaci okrem diplomu za účasť aj upomienkový predmet ( čiapku s logom APVV). Ceny odovzdal predseda MO Bratislava JUDr. Jaroslav Tuleja a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.
     Účastníci sa dohodli, že spoluorganizátorom ďalšieho v poradí už VII. ročníka bude MO APVV Malacky. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 8. december 2023

aktualizované: Parte (MO HC), Rekreačná starostlivosť, Naši oslávenci, Noviny Polícia, Zoznam zosnulých, Fotogaléria (MO ZA, MO Štúrovo, MO BAmo), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť